Політологія - Логвина В. Л

 • Політологія - Логвина В. Л. - ПЕРЕДМОВА

 • Політологія - Логвина В. Л. - Тема 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ПОЛІТОЛОГІЇ

 • Політологія - Логвина В. Л. - 1. Політика як суспільне явище

 • Політологія - Логвина В. Л. - 2. Взаємозв'язок політології з іншими суспільними науками

 • Політологія - Логвина В. Л. - 3. Політологія як наука

 • Політологія - Логвина В. Л. - 4. Методи політологічного дослідження

 • Політологія - Логвина В. Л. - Тема 2. ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ І УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ

 • Політологія - Логвина В. Л. - 1. Політична думка Стародавнього Сходу

 • Політологія - Логвина В. Л. - 2. Політичні вчення античності

 • Політологія - Логвина В. Л. - 3. Основні риси політичної думки епохи Середньовіччя

 • Політологія - Логвина В. Л. - 4. Загальна характеристика політичної думки епохи Відродження та Реформації

 • Політологія - Логвина В. Л. - 5. Політичні погляди Ніколо Макіавеллі

 • Політологія - Логвина В. Л. - 6. Теорії природного права та суспільного договору

 • Політологія - Логвина В. Л. - 7. Просвітництво. Раціоналістичні концепції політики

 • Політологія - Логвина В. Л. - 8. Історія української політичної думки

 • Політологія - Логвина В. Л. - Тема 3. ПОЛІТИЧНА ДУМКА ХХ СТОЛІТТЯ

 • Політологія - Логвина В. Л. - 1. Генеза політичних ідей на початку - наприкінці ХХ ст

 • Політологія - Логвина В. Л. - 2. Основні напрямки досліджень національних політологічних шкіл

 • Політологія - Логвина В. Л. - 3. Політологія посткомуністичних суспільств

 • Політологія - Логвина В. Л. - Тема 4. ПОЛІТИКА І ВЛАДА ЯК СУСПІЛЬНІ ЯВИЩА

 • Політологія - Логвина В. Л. - 1. Зміст, походження та функції політики

 • Політологія - Логвина В. Л. - 2. Взаємодія політики з іншими сферами суспільного життя

 • Політологія - Логвина В. Л. - 3. Поняття та структура влади, її легітимність

 • Політологія - Логвина В. Л. - 4. Політичні відносини та політичне життя суспільства

 • Політологія - Логвина В. Л. - Тема 5. ДЕРЖАВА ЯК ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА, ПРАВОВА І СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА

 • Політологія - Логвина В. Л. - 1. Природа, ознаки і функції держави

 • Політологія - Логвина В. Л. - 2. Устрій сучасної держави

 • Політологія - Логвина В. Л. - 3. Громадянське суспільство і правова держава

 • Політологія - Логвина В. Л. - Тема 6. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ ТА ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

 • Політологія - Логвина В. Л. - 1. Політична свідомість: рівні, структура, типи

 • Політологія - Логвина В. Л. - 2. Політична культура

 • Політологія - Логвина В. Л. - 3. Політична соціалізація особистості: сутність, інститути, етапи

 • Політологія - Логвина В. Л. - Тема 7. ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО ТА ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ

 • Політологія - Логвина В. Л. - 1. Природа, сучасні теорії та типологія політичного лідерства

 • Політологія - Логвина В. Л. - 2. Сутність політичної еліти, концептуальні напрями тлумачення. Типологія еліт

 • Політологія - Логвина В. Л. - Тема 8. ОСНОВНІ ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ СУЧАСНОСТІ. ДЕМОКРАТІЯ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ ТА РОЛЬ У СУСПІЛЬСТВІ

 • Політологія - Логвина В. Л. - 1. Сутнісні характеристики політичних режимів. Типологія політичних режимів

 • Політологія - Логвина В. Л. - 2. Демократичні основи політичного життя суспільства. Сучасні концепції демократії

 • Політологія - Логвина В. Л. - Тема 9. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ

 • Політологія - Логвина В. Л. - 1. Політична партія як організація. Функції та типологія партій

 • Політологія - Логвина В. Л. - 2. Сучасні партійні системи

 • Політологія - Логвина В. Л. - 3. Громадські організації і рухи

 • Політологія - Логвина В. Л. - Тема 10. ВИБОРИ І ВИБОРЧІ СИСТЕМИ

 • Політологія - Логвина В. Л. - 1. Поняття виборів, їх види

 • Політологія - Логвина В. Л. - 2. Абсентеїзм і його причини

 • Політологія - Логвина В. Л. - 3. Виборча система: поняття, основні типи

 • Політологія - Логвина В. Л. - 4. Виборча система України

 • Політологія - Логвина В. Л. - Тема 11. ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС

 • Політологія - Логвина В. Л. - 1. Суть політичного процесу

 • Політологія - Логвина В. Л. - 2. Політична участь. Стратегія і тактика в політиці

 • Політологія - Логвина В. Л. - 3. Політична стабільність. Типи політичних процесів

 • Політологія - Логвина В. Л. - Тема 12. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ. УКРАЇНА У СВІТОВІЙ СПІЛЬНОТІ

 • Політологія - Логвина В. Л. - 1. Сутність, зміст, еволюція та роль міжнародних відносин і зовнішньої політики держави

 • Політологія - Логвина В. Л. - 2. Зовнішня політика сучасної України. Україна у світовій спільноті

 • Політологія - Логвина В. Л. - Тема 13. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

 • Політологія - Логвина В. Л. - 1. Політична глобалістика: предмет, структура, категорії

 • Політологія - Логвина В. Л. - 2. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності

 • Політологія - Логвина В. Л. - 3. Проблема підтримки миру

 • Політологія - Логвина В. Л. - 4. Демографічна проблема

 • Політологія - Логвина В. Л. - 5. Проблема подолання відсталості

 • Політологія - Логвина В. Л. - 6. Екологічна проблема

 • Політологія - Логвина В. Л. - МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З КУРСУ "ПОЛІТОЛОГІЯ"

 • Політологія - Логвина В. Л. - Тема 1. ПОЛІТИЧНІ ІДЕЇ ДАВНЬОГРЕЦЬКИХ ТА ДАВНЬОРИМСЬКИХ ФІЛОСОФІВ

 • Політологія - Логвина В. Л. - Тема 2. ПОЛІТИЧНІ ІДЕЇ ПЕРІОДУ РЕФОРМАЦІЇ

 • Політологія - Логвина В. Л. - Тема 3. ОСНОВНІ ПОЛІТИЧНІ ІДЕЇ ПРЕДСТАВНИКІВ ТЕОРІЇ СУСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ

 • Політологія - Логвина В. Л. - Тема 4. ПОЛІТИЧНІ ІДЕЇ В РОСІЇ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ

 • Політологія - Логвина В. Л. - Тема 5. ПРОСВІТНИЦЬКІ ІДЕЇ ПРО СУСПІЛЬСТВО ТА ПРАВО В УКРАЇНІ У XVIII СТ

 • Політологія - Логвина В. Л. - Тема 6. "ЗАЛІЗНИЙ ЗАКОН ОЛІГАРХІЗАЦІЇ" Р. МІХЕЛЬСА

 • Політологія - Логвина В. Л. - Тема 7. БЮРОКРАТІЯ ТА БЮРОКРАТИЗМ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

 • Політологія - Логвина В. Л. - Тема 8. ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС

 • Політологія - Логвина В. Л. - Тема 9. ЛЮДИНА І ВЛАДА

 • Політологія - Логвина В. Л. - СЛОВНИК ПОЛІТОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ

 • Політологія - Логвина В. Л. - ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА