Політологія - Логвина В. Л

 • Політологія - Логвина В. Л. - ПЕРЕДМОВА

 • Політологія - Логвина В. Л. - Тема 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ПОЛІТОЛОГІЇ

 • Політологія - Логвина В. Л. - 1. Політика як суспільне явище

 • Політологія - Логвина В. Л. - 2. Взаємозв'язок політології з іншими суспільними науками

 • Політологія - Логвина В. Л. - 3. Політологія як наука

 • Політологія - Логвина В. Л. - 4. Методи політологічного дослідження

 • Політологія - Логвина В. Л. - Тема 2. ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ І УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ

 • Політологія - Логвина В. Л. - 1. Політична думка Стародавнього Сходу

 • Політологія - Логвина В. Л. - 2. Політичні вчення античності

 • Політологія - Логвина В. Л. - 3. Основні риси політичної думки епохи Середньовіччя

 • Політологія - Логвина В. Л. - 4. Загальна характеристика політичної думки епохи Відродження та Реформації

 • Політологія - Логвина В. Л. - 5. Політичні погляди Ніколо Макіавеллі

 • Політологія - Логвина В. Л. - 6. Теорії природного права та суспільного договору

 • Політологія - Логвина В. Л. - 7. Просвітництво. Раціоналістичні концепції політики

 • Політологія - Логвина В. Л. - 8. Історія української політичної думки

 • Політологія - Логвина В. Л. - Тема 3. ПОЛІТИЧНА ДУМКА ХХ СТОЛІТТЯ

 • Політологія - Логвина В. Л. - 1. Генеза політичних ідей на початку - наприкінці ХХ ст

 • Політологія - Логвина В. Л. - 2. Основні напрямки досліджень національних політологічних шкіл

 • Політологія - Логвина В. Л. - 3. Політологія посткомуністичних суспільств

 • Політологія - Логвина В. Л. - Тема 4. ПОЛІТИКА І ВЛАДА ЯК СУСПІЛЬНІ ЯВИЩА

 • Політологія - Логвина В. Л. - 1. Зміст, походження та функції політики

 • Політологія - Логвина В. Л. - 2. Взаємодія політики з іншими сферами суспільного життя