Економіка підприємства - Ковальчук І. В

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - ВСТУП

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - РОЗДІЛ I. ПІДПРИЄМСТВО В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Тема 1. Підприємство як суб'єкт господарювання

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 1.1. Поняття підприємства, цілі та напрямки його діяльності

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 1.2. Правові основи функціонування підприємств. Порядок їх створення та реєстрації

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 1.3. Класифікація підприємств та їхніх об'єднань

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 1.4. Зовнішнє середовище господарювання підприємств

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Тема 2. Управління підприємством

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 2.1. Сутність і функції процесу управління

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Планування

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Мотивація

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 2.2. Методи і моделі управління

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 2.3. Організаційні структури управління підприємством

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Типи організаційних структур управління підприємством

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Органи управління підприємств різних організаційно-правових форм

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - РОЗДІЛ ІІ. ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Тема 3. Основні засоби

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 3.1. Поняття, класифікація і структура основних засобів підприємства

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 3.2. Методи оцінки основних засобів

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 3.3. Амортизація основних засобів. Формування амортизаційної політики підприємства

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Рівномірна система

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 3.4. Характеристика процесу відтворення основних засобів. Лізинг як форма оновлення основних засобів

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Основні види лізингу

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 3.5. Оцінка ефективності використання основних засобів. Напрямки підвищення ефективності їх використання

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Напрями підвищення ефективності використання основних засобів підприємства

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Тема 4. Оборотні кошти

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 4.1. Поняття, склад і структура оборотних коштів підприємства. Джерела їх формування

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Методи оцінки оборотних коштів на момент визнання їх активами

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Джерела формування оборотних коштів

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 4.2. Характеристика процесу обертання

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 4.3. Формування політики управління запасами. Нормування оборотних коштів. Методи оцінки запасів

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Методи оцінки запасів на момент передачі у виробництво та продажу

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Метод оцінки за собівартістю перших за часом надходжень запасів (ФІФО - "first in - first out")

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Метод оцінки за собівартістю останніх за часом надходжень (ЛІФО - "last in - first out" )

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 4.4. Проблема прискорення обертання оборотних коштів та шляхи її вирішення

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Тема 5. Персонал і продуктивність праці

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 5.1. Характеристика персоналу підприємства. Система управління персоналом

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Класифікація персоналу

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 5.2. Аналіз ефективності використання персоналу. Продуктивність праці: сутність та значення її підвищення

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 5.3. Показники і методи визначення продуктивності праці

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Показники продуктивності праці

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Методи визначення продуктивності праці

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 5.4. Чинники зростання продуктивності праці на підприємстві

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Чинники зростання продуктивності праці на підприємстві

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Тема 6. Нематеріальні активи

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 6.1. Поняття і класифікація нематеріальних активів

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Права на об'єкти промислової власності

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Права на об'єкти, які охороняються авторським і суміжними правами

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Інші права власності та користування

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 6.2. Методи оцінки нематеріальних активів

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 6.3. Реалізація права власності на нематеріальні ресурси

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 6.4. Система компенсації вартості нематеріальних активів

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Тема 7. Інвестиційні ресурси

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 7.1. Поняття і класифікація інвестицій

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Оцінка фінансових інвестицій при визнанні їх активами

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 7.2. Економічна оцінка доцільності інвестування

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Розрахунок базових показників для дисконтних моделей

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Інвестиційні ресурси

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 7.3. Інвестиційні проекти підприємства

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - РОЗДІЛ ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Тема 8. Продукція промислового підприємства

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 8.1. Поняття продукції підприємства. Класифікація продуктів за ступенем готовності. Вартісні показники обсягу виробництва

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Вартісні показники обсягу виробництва

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 8.2. Виробнича програма підприємства та її економічне обгрунтування. Маркетингова діяльність підприємства

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Розрахунок потужності підприємства, в якому встановлені печі АЦХ-21, АЦХ-22 і АЦХ-53

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 1. Аналіз можливостей ринку

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 2. Вибір цільових ринків

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 3. Розроблення комплексу маркетингу

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 4. Упровадження в життя маркетингових розробок

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 5. Контроль за виконанням рішень маркетингу

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 8.3. Якість і конкурентоспроможність продукції

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Види стандартів та інших нормативних документів у галузі стандартизації. Міжнародні стандарти ISO

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Тема 9. Витрати і ціни на продукцію

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 9.1. Поняття "витрати підприємства". Економічна сутність собівартості продукції

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Структурування поточних витрат за функціональною ознакою

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Визнання валових витрат у податковому обліку

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 9.2. Класифікація операційних витрат

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 9.3. Групування операційних витрат за однорідними економічними елементами

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 9.4. Групування витрат на виробництво продукції за статтями калькуляції

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Методика розрахунку основних статей калькуляції

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Методи калькулювання собівартості продукції

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Комбінований

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 9.5. Проблема економії поточних витрат підприємства. Чинники зниження собівартості продукції

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 9.6. Види цін на продукцію та методи їх встановлення

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Методи ціноутворення

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Тема 10. Фінансові результати діяльності підприємства

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 10.1. Поняття і класифікація підприємства

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Визнання валового доходу в податковому обліку

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 10.2. Прибуток як кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства. Сутність рентабельності

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 10.3. Система розподілу прибутку та механізм його використання

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 10.4. Оцінювання фінансово-економічного стану підприємства

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Тема 11. Ефективність діяльності підприємства

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 11.1. Поняття і сутність ефективності

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 11.2. Проблема визначення ефективності. Методичні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Система показників оцінки ефективності діяльності підприємства на основі традиційного підходу

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Додана економічна вартість

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Ринкова додана вартість

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Грошова додана вартість

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 11.3. Напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Напрямки підвищення ефективності використання основних засобів

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Напрямки прискорення обертання оборотних коштів

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Напрямки підвищення ефективності роботи персоналу

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - РОЗДІЛ IV. РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Тема 12. Державне економічне регулювання діяльності підприємств

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 12.1. Економічні функції держави в умовах ринкової економіки

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 12.2. Фінансово-кредитна та амортизаційна політика

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 12.3. Система оподаткування

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Податки і збори (обов'язкові платежі), які сплачуються юридичними особами - суб'єктами підприємницької та інших видів діяльності

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Податок на додану вартість

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Податок на прибуток

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Єдиний податок

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Фіксований сільськогосподарський податок

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Фіксований податок з громадян-підприємців (фізичних осіб) а використанням торговельного патенту

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Тема 13. Мотивація та оплата праці

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 13.1. Проблеми мотивації персоналу підприємства. Основи організації оплати праці

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Організація системи преміювання персоналу підприємства

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 13.2. Форми і системи оплати праці

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 13.3. Формування фонду оплати праці

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 13.4. Державне регулювання оплати праці

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Тема 14. Прогнозування і планування діяльності підприємства

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 14.1. Сутність і принципи прогнозування розвитку підприємства

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 14.2. Методи і система планування діяльності підприємства

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 14.3. Бізнес-план як документ стратегічного розвитку підприємства

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Тема 15. Банкрутство і ліквідація підприємства

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Нормативна база

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 15.1. Економічна безпека підприємства як передумова здійснення ефективної господарської діяльності

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 15.2. Санація і реструктуризація підприємства як система заходів щодо подолання кризового стану

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 15.3. Банкрутство і ліквідація підприємств

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 15.4. Процедура порушення справи про банкрутство