Економіка підприємства - Ковальчук І. В

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - ВСТУП

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - РОЗДІЛ I. ПІДПРИЄМСТВО В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Тема 1. Підприємство як суб'єкт господарювання

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 1.1. Поняття підприємства, цілі та напрямки його діяльності

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 1.2. Правові основи функціонування підприємств. Порядок їх створення та реєстрації

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 1.3. Класифікація підприємств та їхніх об'єднань

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 1.4. Зовнішнє середовище господарювання підприємств

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Тема 2. Управління підприємством

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 2.1. Сутність і функції процесу управління

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Планування

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Мотивація

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 2.2. Методи і моделі управління

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 2.3. Організаційні структури управління підприємством

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Типи організаційних структур управління підприємством

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Органи управління підприємств різних організаційно-правових форм

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - РОЗДІЛ ІІ. ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Тема 3. Основні засоби

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 3.1. Поняття, класифікація і структура основних засобів підприємства

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 3.2. Методи оцінки основних засобів

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 3.3. Амортизація основних засобів. Формування амортизаційної політики підприємства

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Рівномірна система

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 3.4. Характеристика процесу відтворення основних засобів. Лізинг як форма оновлення основних засобів

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Основні види лізингу

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 3.5. Оцінка ефективності використання основних засобів. Напрямки підвищення ефективності їх використання

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Напрями підвищення ефективності використання основних засобів підприємства

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Тема 4. Оборотні кошти

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 4.1. Поняття, склад і структура оборотних коштів підприємства. Джерела їх формування

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Методи оцінки оборотних коштів на момент визнання їх активами

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Джерела формування оборотних коштів

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 4.2. Характеристика процесу обертання

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 4.3. Формування політики управління запасами. Нормування оборотних коштів. Методи оцінки запасів

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Методи оцінки запасів на момент передачі у виробництво та продажу

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Метод оцінки за собівартістю перших за часом надходжень запасів (ФІФО - "first in - first out")

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Метод оцінки за собівартістю останніх за часом надходжень (ЛІФО - "last in - first out" )

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 4.4. Проблема прискорення обертання оборотних коштів та шляхи її вирішення

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Тема 5. Персонал і продуктивність праці

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 5.1. Характеристика персоналу підприємства. Система управління персоналом

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Класифікація персоналу

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 5.2. Аналіз ефективності використання персоналу. Продуктивність праці: сутність та значення її підвищення

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - 5.3. Показники і методи визначення продуктивності праці

 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В. - Показники продуктивності праці