Маркетинг - Петруня Ю. Є

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - ВСТУП

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - Розділ 1. СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ТА КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - 1.1. Походження і сутність маркетингу

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - 1.2. Комплекс маркетингу, основні функції маркетингу

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - 1.3. Основні ознаки маркетингового стилю управління. Концепції маркетингу

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - Виробнича концепція

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - Товарна концепція

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - Збутова концепція

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - Традиційна маркетингова концепція

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - Концепція соціально-етичного маркетингу

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - Розділ 2. МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ВИДИ МАРКЕТИНГУ

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - 2.1. Маркетингове середовище організації

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - Економічні фактори

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - Політико-правові фактори

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - Технологічні фактори

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - Природно-географічні фактори

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - Соціально-культурні фактори

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - 2.2. Основні види маркетингу

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - 2.3. Особливості споживчого маркетингу

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - 2.4. Особливості промислового маркетингу

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - Розділ 3. МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ ТА МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - 3.1. Джерела та види маркетингової інформації. Маркетингова інформаційна система організації

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - 3.2. Основні цілі, напрямки та етапи маркетингових досліджень

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - 3.3. Маркетингові дослідження загального стану ринку

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - 3.4. Маркетингові дослідження споживачів

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - Розділ 4. СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ, ВИБІР ЦІЛЬОВОГО РИНКУ І ПОЗИЦІЮВАННЯ

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - 4.1. Сегментування ринку: сутність, цілі, вимоги

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - 4.2. Способи сегментування ринку

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - 4.3. Оцінка і вибір сегментів. Позиціювання

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - Розділ 5. МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - 5.1. Маркетинговий аналіз товару

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - 5.2. Основні маркетингові рішення щодо товару

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - 5.3. Життєвий цикл товару

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - Розділ 6. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - 6.1. Функції ціни в маркетингу. Система цін

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - 6.2. Фактори та методи ціноутворення

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - 6.3. Цінова еластичність попиту

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - Розділ 7. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - 7.1. Маркетингові канали розподілу, їх характеристики та функції

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - 7.2. Торговельні посередники

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - Оптова торгівля

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - 7.3. Система взаємовідносин у каналі збуту продукції

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - Розділ 8. ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЇ

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - 8.1. Маркетинговий комунікаційний процес

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - 8.2. Споживач як об'єкт маркетингового комунікаційного впливу

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - Розділ 9. МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - 9.1. Реклама

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - 9.2. Стимулювання збуту. Зв'язки з громадськістю

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - Зв'язки з громадськістю

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - 9.3. Персональний продаж. Прямий маркетинг

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - Розділ 10. СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - 10.1. Стратегія організації та її маркетинговий компонент

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - 10.2. Стратегія на рівні бізнес-одиниць

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - 10.3. Процес маркетингового стратегічного планування

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - Розділ 11. ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - 11.1. Організація маркетингу на підприємстві

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - 11.2. Контроль маркетингової діяльності

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - Висновки

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - Основні терміни та поняття

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - Тестові вправи

 • Маркетинг - Петруня Ю. Є. - ЛІТЕРАТУРА