Адміністрування податків - Калінеску Т. В

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - РОЗДІЛ 1. Сутність адміністрування податків

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 1.1. Сутність адміністрування податків

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 1.2. Елементи адміністрування податків

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - РОЗДІЛ 2. Організація обліку платників податків органами державної податкової служби

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 2.1. Первинний облік платників податків

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - Взяття на первинний облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - Облік самозайнятих осіб

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - Державний реєстр фізичних осіб - платників податків

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - Підстави та порядок зняття з обліку в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - Інформація, що подається для обліку платників податків органами державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та іншими органами

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 2.2. Вторинний облік платників податків

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - РОЗДІЛ 3. Склад та функції контролюючих органів

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 3.1. Структура контролюючих органів

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 3.2. Функції податкових органів

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 3.3. Завдання, права, обов'язки й відповідальність працівників державної податкової служби

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 3.4. Права та обов'язки суб'єктів адміністрування податків

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - РОЗДІЛ 4. Порядок та строки подання податкової декларації

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 4.1. Податкова декларація. Строки подання податкової декларації

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 4.2. Порядок подання податкової декларації платниками податків

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 4.3. Структура податкової декларації. Форми податкових декларацій

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 4.4. Порядок складання звітності з податку на прибуток підприємства

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - РОЗДІЛ 5. Визначення податкового зобов'язання контролюючим органом

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 5.1. Поняття "податкове зобов'язання". Визначення суми податкового зобов'язання

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 5.2. Порядок проведення взаємозвірення з платниками та закриття особових рахунків

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 5.3. Узгодження податкових зобов'язань

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - РОЗДІЛ 6. Податкові повідомлення та податкові вимоги

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 6.1. Податкове повідомлення. Форма та склад реквізитів

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 6.2. Процес складання податкових повідомлень

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 6.3. Податкові вимоги. Процес направлення податкових вимог

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - РОЗДІЛ 7. Податковий борг. Списання безнадійного податкового боргу

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 7.1. Поняття "податковий борг". Джерела погашення податкового боргу. Списання і розстрочення податкового боргу

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 7.2. Погашення податкового боргу в разі ліквідації та реорганізації платника податків

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 7.3. Погашення податкового боргу державних підприємств, які не підлягають приватизації, та комунальних підприємств

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 7.4. Порядок виконання грошових зобов'язань фізичних осіб у разі їх смерті або визнання безвісно відсутніми чи недієздатними, а також неповнолітніх осіб

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 7.5. Зміст та порядок виникнення безнадійного податкового боргу. порядок списання безнадійного податкового боргу

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - РОЗДІЛ 8. Податкова застава. Адміністративний арешт активів

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 8.1. Поняття "податкова застава". Випадки виникнення права податкової застави

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 8.2. Звільнення від податкової застави. Продаж майна, що перебуває у податковій заставі

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 8.3. Поняття "адміністративний арешт активів". Порядок застосування арешту активів

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - РОЗДІЛ 9. Розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань платника податків

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 9.1. Поняття "розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань". Органи, які приймають рішення про розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 9.2. Прийняття рішення про розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань. Сплата розстрочених (відстрочених) сум та нарахованих процентів

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - РОЗДІЛ 10. Види та способи здійснення правопорушень у сфері податкового законодавства. Штрафні санкції та пеня

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 10.1. Відповідальність платників податків щодо порушення податкового законодавства

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 10.2. Адміністративна відповідальність платника податків за податкове правопорушення

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 10.3. Кримінальна відповідальність платника податків за податкове правопорушення

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 10.4. Порядок нарахування штрафних санкцій (штрафів)

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - РОЗДІЛ 11. Конфлікт інтересів. Податкові роз'яснення. Строки давності

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 11.1. Правила та порядок застосування конфлікту інтересів. податкове роз'яснення

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 11.2. Строки давності

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - Термінологічний словник

 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - Список використаної літератури