Соціологія - Кузьменко Т. М

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - ВСТУП

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - ТЕМА 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Поняття соціології. Її об'єкт та предмет

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Основні категорії соціології. Зміст поняття "соціальне"

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Структура соціологічного знання

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Функції соціології

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - TEMA 2. ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Періодизація історії соціології

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Протосоціологія

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - О. Конт - засновник соціології. позитивізм та натуралізм

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Марксистська соціологія

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Соціологічний психологізм

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Соціологія Е. Дюркгейма

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Розуміюча соціологія М. Вебера

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Соціологія другої половини ХХ ст.: характерні риси

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - ТЕМА 3. СУСПІЛЬСТВО ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА. ТИПОЛОГІЯ СУСПІЛЬСТВ

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Поняття суспільства та його типи

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Типологія суспільств

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Суспільство як соціальна система

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - ТЕМА 4. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Соціальна структура та соціальна стратифікація

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Типи стартифікаційних систем

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Концепції соціальної стратифікації

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Середній клас: ознаки, функції

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - TEMA 5. СУСПІЛЬСТВО РИЗИКУ

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Соціологічна концепція "суспільства ризику": еволюція, типологія та ознаки ризиків

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Структура ризиків. Суб'єктивний ризик та його формування

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Чорнобильська детермінанта суспільства ризику

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - ТЕМА 6. СОЦІАЛЬНА ГРУПА ТА ЇЇ ВИДИ

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Поняття соціальної групи та її характерні ознаки

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Види соціальних груп

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Первинна та вторинна соціальна група

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Велика та мала соціальна група

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Формальні та неформальні соціальні групи

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Соціальні групи та колективи

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Соціальна група та соціальний інститут. Соціальна організація

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Референтна група

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Види референтних груп

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Функції референтних груп

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - ТЕМА 7. СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Наукове опрацювання проблеми та перші дослідження мобільності

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Соціальна мобільність, її форми та характеристики

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Загальні принципи соціальної мобільності

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Механізми соціальної мобільності

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Сім'я як канал вертикальної соціальної мобільності

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Дослідження соціальної мобільності в Україні

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - ТЕМА 8. СОЦІАЛЬНА МАРГІНАЛЬНІСТЬ

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Поняття соціальної маргінальності

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Американська та європейська традиції дослідження маргінальності

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Типологія маргінальності

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Нові маргінальні групи

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Критерії соціальної маргінальності

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Маргінальність в Україні

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - ТЕМА 9. СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Зміст поняття соціальний інститут

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Типологія соціальних інститутів

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Ознаки та структурні компоненти соціальних інститутів

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Функції соціальних інститутів

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - ТЕМА 10. СІМ'Я ЯК МАЛА СОЦІАЛЬНА ГРУПА ТА СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Сім'я як соціальний інститут та мала соціальна група

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Типи сім'ї та шлюбу

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Етапи розвитку сім'ї

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Соціальні функції сім'ї

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Дисфункції сім'ї

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Сучасна сім'я. Тенденції розвитку сучасної сім'ї

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Тенденції розвитку сім'ї

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Сім'я в Україні

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Українська сім'я в європейському контексті

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - ТЕМА 11. СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Поняття особистості. Предмет дослідження соціології особистості

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Вихідні принципи розгляду категорій соціології особистості

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Теорія соціальних ролей

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Міжособистісні та внутрішні конфлікти особистості

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Структура особистості

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Соціальна типологія особистості

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Соціалізація. Види. Етапи. Агенти

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Механізми соціалізації

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Механізми соціалізації за Т. Парсонсом

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Стадії соціалізації

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Етапи розвитку особистості за Еріком Еріксоном

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - ТЕМА 12. СОЦІАЛЬНА ДЕВІАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Сутність соціальної девіації

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Типологія девіантної поведінки

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Види девіантної поведінки (С. Фролов)

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Соціологічні теорії девіації

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Власне соціологічні теорії девіції

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Теорія аномії

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Теорія культурного перенесення

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Теорія конфлікту

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Теорія стигматизації

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Джон Масіоніс характеризує соціальні основи девіантності

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Соціальний контроль. Його види та функції

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - ТЕМА 13. ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, МЕТОДИ ЗБИРАННЯ ТА АНАЛІЗУ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Соціологічне дослідження: види, етапи

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Розвиток емпіричних соціальних обслідувань

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Програма соціологічного дослідження, її структура та функції

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Мета і завдання соціологічного дослідження

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Вибірка

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Методи аналізу документів

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Неформалізований (якісний, традиційний) метод аналізу документів

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Види спостережень

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - ВИКОРИСТАНА ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА