Соціологія - Кузьменко Т. М

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - ВСТУП

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - ТЕМА 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Поняття соціології. Її об'єкт та предмет

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Основні категорії соціології. Зміст поняття "соціальне"

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Структура соціологічного знання

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Функції соціології

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - TEMA 2. ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Періодизація історії соціології

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Протосоціологія

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - О. Конт - засновник соціології. позитивізм та натуралізм

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Марксистська соціологія

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Соціологічний психологізм

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Соціологія Е. Дюркгейма

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Розуміюча соціологія М. Вебера

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Соціологія другої половини ХХ ст.: характерні риси

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - ТЕМА 3. СУСПІЛЬСТВО ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА. ТИПОЛОГІЯ СУСПІЛЬСТВ

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Поняття суспільства та його типи

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Типологія суспільств

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Суспільство як соціальна система

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - ТЕМА 4. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Соціальна структура та соціальна стратифікація

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Типи стартифікаційних систем

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Концепції соціальної стратифікації

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Середній клас: ознаки, функції

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - TEMA 5. СУСПІЛЬСТВО РИЗИКУ

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Соціологічна концепція "суспільства ризику": еволюція, типологія та ознаки ризиків

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Структура ризиків. Суб'єктивний ризик та його формування

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Чорнобильська детермінанта суспільства ризику

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - ТЕМА 6. СОЦІАЛЬНА ГРУПА ТА ЇЇ ВИДИ

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Поняття соціальної групи та її характерні ознаки

 • Соціологія - Кузьменко Т. М. - Види соціальних груп