Психологія спілкування - Філоненко М. М

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - ПЕРЕДМОВА

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - РОЗДІЛ 1.СПІЛКУВАННЯ ЯК ФЕНОМЕН ПСИХОЛОГІЇ

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 1.1. Теоретичні аспекти процесу спілкування

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 1.2. Розвиток спілкування в онтогезі

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 1.3. Спілкування як потреба

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПІЛКУВАННЯ

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 2.1. Класифікація видів спілкування

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 2.2. Класифікація функцій спілкування

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 2.3. Модель мовленнєвої комунікації

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 2.4. Засоби спілкування

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 2.5. Основні форми спілкування

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - I. Монологічні

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - II. Діалогічні

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - III. Інтерв'ю. Прес-конференція

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 2.6. СТРАТЕПЇ ТА ТАКТИКИ СПІЛКУВАННЯ

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 2.7. Основні стилі спілкування

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 2.8. ТИПИ КОМУНІКАБЕЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - РОЗДІЛ 3. СПІЛКУВАННЯ ЯК ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 3.1. Специфіка процесу обміну інформацією

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 3.2. Комунікативні бар'єри

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 3.3. Правила подачі зворотного зв'язку

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 3.4. Слухання та говоріння

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - РОЗДІЛ 4. СПІЛКУВАННЯ ЯК ВЗАЄМОДІЯ

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 4.1. ІНТЕРАКТИВНА СТОРОНА СПІЛКУВАННЯ

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 4.2. Теорії міжособистісної взаємодії

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 4.3. Різновиди МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНТАКТІВ

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 4.4. Взаємодія як організація діяльності

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 4.5. Психологічний ВПЛИВ

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - РОЗДІЛ 5. СПІЛКУВАННЯ ЯК РОЗУМІННЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ ОДНЕ ОДНОГО

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 5.1. Характеристика соціальної перцепції

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 5.2. Візуальна психодіагностика

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 5.3. Ефекти соціальної перцепції

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - РОЗДІЛ 6. КОНФЛІКТНЕ СПІЛКУВАННЯ

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 6.1. Конфлікт: елементи, типи, динаміка конфлікту

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 6.2. Особливості поведінки у конфліктній ситуації

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 6.3. Маніпулятивна та актуапізаторські моделі спілкування

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 6.4. Технології виходу з конфлікту

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - РОЗДІЛ 7. СПІЛКУВАННЯ І МАНЕРИ ПОВЕДІНКИ ЛІКАРЯ

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 7.1. Психологічні аспекти спілкування лікаря з пацієнтом

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 7.2. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ОСОБИСТОСТІ ЛІКАРЯ

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 7.3. Особливості особистості пацієнта

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 7.4. Слово ЛІКАРЯ, ВІДВЕРТІСТЬ ІЗ ХВОРИМ

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - РОЗДІЛ 8. МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 8.1. Особливості спілкування "викладач-студент"

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 8.2. Педагог як актор

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 8.3. Методи завоювання уваги

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 8.4. Формування комунікативної культури викладача

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 8.5. Стилі ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 8.6. Структура особистісно-групового педагогічного спілкування

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 8.7. Психологічні ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 8.8. Особливості міжособистісного спілкування педагога і студента

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 8.9. Моделі спілкування педагога та студентів

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 8.10. Учбові конфлікти

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - 8.11. Правила педагогічного спілкування

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - ЛІТЕРАТУРА

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - ДОДАТКИ

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - ПСИХОТЕХНІЧНІ ВПРАВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ КОМУНІКАБЕЛЬНОСТІ

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ РІВНЯ КОМУНІКАТИВНОГО КОНТРОЛЮ

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - МЕТОДИКА "ВАШ СТИЛЬ СПІЛКУВАННЯ"

 • Психологія спілкування - Філоненко М. М. - ПСИХОЛОГІЧНІ ВПРАВИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З КУРСУ "ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ"