Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - ПЕРЕДМОВА

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - Розділ 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІКИ

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 1.1. Який зміст вкладено в поняття "педагогіка"? У чому полягає сутність основних категорій педагогіки?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 1.2. Яке місце займає педагогіка в системі наук?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 1.3. Які науки покладено в науково-природничу основу педагогіки?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 1.4. Які джерела розвитку педагогіки?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 1.5. Які галузі педагогіки входять до системи педагогічних наук?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 1.6. Які методи науково-педагогічних досліджень сприяють розвитку педагогіки як науки?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 1.7. Педагогіка: наука чи мистецтво?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - Розділ 2. УЧИТЕЛЬ І СУСПІЛЬСТВО

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 2.1. Яке місце в суспільстві займає учитель-вихователь?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 2.2. Які функції учителя-вихователя в суспільстві?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 2.3. Які психолого-педагогічні якості вчителя-вихователя визначають його професіоналізм?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 2.4. Якими педагогічними вміннями має володіти вчитель-вихователь?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 2.5. У чому сутність педагогічної майстерності вчителя-вихователя і які компоненти її становлення?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - Розділ З. РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 3.1. Що таке розвиток?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 3.2. Яке значення вкладається в поняття "формування людини"?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 3.3. Що треба розуміти під рушійною силою розвитку?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 3.4. У чому подібність і відмінність між поняттями "людина", "особистість", "індивідуальність"?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 3.5. Які чинники впливають на розвиток людини?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 3.6. Чи передаються за спадковістю здібності, талант, геніальність?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 3.7. Що являє собою явище акселерації?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - Розділ 4. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИХОВАННЯ

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 4.1. Що таке виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 4.2. Яка основна мета виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 4.3. Які завдання морального виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 4.4. Які завдання розумового виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 4.5. Які завдання трудового виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 4.6. Які завдання фізичного виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 4.7. Які завдання естетичного виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 4.8. У чому полягає сутність комплексного підходу до вирішення завдань всебічного гармонійного виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - Розділ 5. СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 5.1. Що являє собою система освіти в Україні?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 5.2. Яка структура системи освіти в Україні?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 5.3. На яких принципах грунтується діяльність закладів освіти в Україні?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 5.4. Яка структура управління закладами освіти в Україні?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - Розділ 6. СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ ДИДАКТИКИ

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 6.1. Що таке дидактика?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 6.2. Які основні категорії дидактики?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 6.3.3 якими науками пов'язана дидактика?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - Розділ 7. ПРОЦЕС НАВЧАННЯ

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 7.1. Що називають навчанням?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 7.2. Що є методологічною основою процесу навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 7.3. Що становить рушійну силу навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 7.4. Які функції навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 7.5. У чому сутність логіки навчального процесу?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 7.6. Який смисл вкладають у поняття "знання", "уміння", "навичка"?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 7.7. Яка структура процесу учіння (оволодіння знак нями, уміннями та навичками)?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 7.8. Які типи навчання склалися у процесі розвитку теорії й практики освітньої діяльності та в чому їх сутність?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 7.9. Що таке модуль?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 7.10. Які об'єктивні чинники покладено в основу проблемного навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 7.11. Яка структура проблемного навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 7.12. Що таке дидактична задача?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 7.13. Що таке мотиви навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 7.14. Які основні мотиви виокремлюють у системі пізнавальної діяльності людини?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 7.15. Що треба розуміти під оптимізацією процесу навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 7.16. У чому сутність інтенсифікації навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - Розділ 8. ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 8.1. У чому полягає сутність принципів навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 8.2. Які принципи навчання є визначальними в сучасній дидактиці?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 8.3. Які вимоги принципу науковості?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 8.4. Які вимоги принципу систематичності й послідовності?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 8.5. Які вимоги принципу свідомості навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 8.6. У чому полягає сутність принципу активності та самостійності у навчанні?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 8.7. Які вимоги принципу наочності?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 8.8. Які вимоги принципу грунтовності навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 8.9. У чому полягає сутність принципу зв'язку навчання з практичною діяльністю?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 8.10. У чому полягає сутність принципу доступності навчання та врахування індивідуальних особливостей учнів?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 8.11. У чому полягає сутність принципу емоційності навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - Розділ 9. ЗМІСТ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 9.1. Яке значення поняття "зміст освіти" та які вимоги висуваються до змісту шкільної освіти?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 9.2. Які є види освіти і в чому їх сутність?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 9.3. Які рівні освіти встановлено в Україні?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 9.4. Які структурні компоненти становлять зміст загальної освіти?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 9.5. На яких документах базується навчальний процес і зміст освіти в Україні?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - Розділ 10. МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 10.1. Що треба розуміти під методами навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 10.2. Що являють собою прийоми навчання і яке їх співвідношення з методами навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 10.3. Який зміст вкладають у поняття "засоби навчання"?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 10.4. Які є підходи до класифікації методів навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 10.5. Які групи методів навчання виділяють виходячи із джерел оволодіння знаннями, уміннями та навичками?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 10.6. Які методи навчання відносять до групи словесних?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 10.7. Що треба розуміти під методом розповіді?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 10.8. У чому сутність пояснення як методу навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 10.9. У чому сутність бесіди як методу навчання і які є види бесід?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 10.10. Що являє собою лекція як метод навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 10.11. До якої групи з погляду методів навчання варто відносити роботу з книгою?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 10.12. Які методи відносять до групи наочних?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 10.13. Які методи навчання належать до групи практичних?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 10.14. У чому сутність лабораторного методу навчання і яка відмінність між лабораторною і практичною роботою як методами навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 10.15. Що являють собою вправи як методи навчання та які є види вправ?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 10.16. Яка спрямованість виробничо-практичних методів навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 10.17. Які методи навчання належать до групи за характером логіки пізнання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 10.18. У чому сутність аналітичного методу і який його зв'язок із синтетичним методом?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 10.19. У чому сутність і взаємозв'язок індуктивного і дедуктивного методів?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 10.20. Які методи навчання належать до групи за рівнем самостійної розумової діяльності?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 10.21. У чому сутність проблемних методів навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 10.22. Якими критеріями зумовлюється вибір методів навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - Розділ 11. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 11.1. Що треба розуміти під формою навчання? Які форми навчання склалися історично?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 11.2. Що являє собою класно-урочна форма навчання і як вона складалася в історичному контексті?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 11.3. Які основні педагогічні вимоги до уроку як основної форми організації навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 11.4. Які є типи уроків?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 11.5. Які є позаурочні форми навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 11.6. Які особливості факультативних занять?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 11.7. Які завдання практикумів?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 11.8. Яка функція семінарських занять?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 11.9. Яке місце у навчальній діяльності займають екскурсії?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 11.10. Яку роль у навчальній діяльності учнів відіграють предметні гуртки?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 11.11. Яке місце у навчальній діяльності учнів займає домашня навчальна робота?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 11.12. Що являє собою система позаурочних форм організації навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 11.13. У чому має проявлятися система підготовки вчителя до уроку?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 11.14. Яка програма спостереження й аналізу уроку?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 11.15. У чому сутність техніки та технології організації учнів на навчальну діяльність?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 11.16. Якою є технологія й техніка вивчення нового навчального матеріалу?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - Розділ 12. АНАЛІЗ І ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 12.1. Яке місце в навчальному процесі займає аналіз і оцінювання навчальної діяльності учнів?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 12.2. Які функції аналізу й оцінювання знань учнів?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 12.3. Які види контролю за результатами навчальної роботи учнів виокремлюють у педагогіці?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 12.4. Які методи використовують у процесі аналізу й оцінювання навчальних досягнень учнів?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 12.5. Яких педагогічних вимог варто дотримуватися в системі аналізу й оцінювання навчальної діяльності школярів?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 12.6. Яка історія становлення критеріїв оцінювання знань учнів у загальноосвітніх навчально-виховних закладах?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 12.7. У чому сутність рейтингової системи оцінювання навчальної діяльності учнів?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 12.8. Якими правилами повинен користуватися вчитель для забезпечення оптимальності процесу оцінювання навчальної роботи школярів?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - Розділ 13. СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І ПРОЦЕС ВИХОВАННЯ

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 13.1. Що є головним у діяльності окремої особистості та суспільства в цілому?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 13.2. Які закономірності покладено в основу процесу виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 13.3. Що є рушійною силою процесу виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 13.4. Які чинники впливають на процес виховання людини?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 13.6. У чому проявляється дія мотивів виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 13.7. Якою є структура процесу виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 13.8. У чому сутність самовиховання і перевиховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 13.9. Який зміст виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 13.10. На яких принципах грунтується процес виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 13.11. Якими критеріями визначають рівень вихованості людини?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 13.14. Якою є цілісна структура процесу виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - Розділ 14. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ ВИХОВАННЯ

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 14.1. Що треба розуміти під методами виховання? У чому проявляється взаємозв'язок методів виховання з його прийомами і засобами?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 14.2. Які чинники покладено в основу класифікації методів виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 14.3. Які методи виховання належать до групи формування свідомості та переконань і в чому їх сутність?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 14.4. Яка роль методу вимог у системі формування свідомості та переконань?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 14.5. Які методи виховання спрямовані на організацію діяльності та формування умінь і навичок у поведінці? У чому їх сутність?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 14.6. Які методи спрямовані на стимулювання поведінки та діяльності вихованців і в чому їх сутність?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 14.7. Яких педагогічних умов треба дотримуватись у процесі використання методів виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - Розділ 15. КОЛЕКТИВ І ОСОБИСТІСТЬ

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 15.1. Що являє собою колектив? Яка його роль у вихованні особистості?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 15.2, Які є види колективів?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 15.3. У чому сутність понять "актив", "органи самоврядування", "лідер"?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 15.4. У чому проявляється діалектика розвитку колективу?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 15.5. Які чинники позитивно впливають на розвиток колективу?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - Розділ 16. МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 16.1. Яке місце в життєдіяльності людини займає моральне виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 16.2. У чому полягає зміст морального виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 16.3. Які завдання морального виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 16.4. Які шляхи і засоби сприяють формуванню моральних якостей особистості?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 16.5. У чому полягає процес виховання моральної свідомості та громадянської відповідальності?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 16.6. Яке місце у системі морального виховання посідає чинник національної гідності та менталітету?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 16.7. У чому сутність патріотичного виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 16.8. Які завдання інтернаціонального виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 16.9. Яке місце у системі становлення моральності особистості займає дисциплінованість?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 16.10. Яке місце в системі морального виховання займає статеве виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 16.11. У чому полягає зміст екологічного виховання в системі формування моральних цінностей особистості?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 16.12. У чому сутність правового виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - Розділ 17. РОЗУМОВЕ ВИХОВАННЯ

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 17.1. Яке місце займає розумове виховання у системі всебічного гармонійного розвитку особистості?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 17.2. Якими шляхами й засобами розв'язуються завдання розумового виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - Розділ 18. ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 18.1 Яке місце в системі всебічного гармонійного розвитку особистості займає трудове виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 18.2. Які завдання трудового виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 18.3. На яких принципах грунтується трудове виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 18.4. Які шляхи, засоби та форми трудового виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 18.5. У чому полягають взаємозв'язки трудового виховання з політехнічною освітою?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 18.6. У чому сутність професійної орієнтації та які її функції?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 18.7. У чому проявляються міжпредметні аспекти професійної орієнтації молоді?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 18.8. Які є види професійної орієнтації учнів?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 18.9. Які педагогічні умови ефективності професійної орієнтації учнів?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 18.10. Якою є загальна структура завдань, принципів, шляхів, засобів трудового виховання у їх зв'язку з професійною орієнтацією?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - Розділ 19. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 19.1. Яка роль і місце естетичного виховання у системі всебічного гармонійного розвитку особистості?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 19.2. Які основні завдання естетичного виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 19.3. Який зміст естетичного виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 19.4. Які напрями й засоби естетичного виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 19.5. Які форми виховання використовують у процесі формування естетичних смаків та естетичної культури особистості?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - Розділ 20. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 20.1. Які завдання фізичного виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 20.2. Яке місце в системі всебічного гармонійного розвитку особистості займає фізичне виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 20.3. Які традиційні напрями (шляхи) використовують у процесі фізичного виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 20.4. Які засоби використовують у процесі фізичного виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 20.5. Які є форми фізичного виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - Розділ 21. ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 21.1. У чому сутність педагогічного спілкування?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 21.2. Які функції властиві спілкуванню?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 21.3. Яких етапів треба дотримуватись у процесі організації педагогічного спілкування?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 21.4. Які є рівні спілкування?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 21.5. Які є види спілкування?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 21.6. Які є стилі спілкування і які особливості їх прояву?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 21.7. Які педагогічні умови сприяють ефективності спілкування?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 21.8. Яких правил треба дотримуватись у процесі педагогічного спілкування?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - Розділ 22. РОБОТА КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

 • 1 2