Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - ПЕРЕДМОВА

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - Розділ 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІКИ

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 1.1. Який зміст вкладено в поняття "педагогіка"? У чому полягає сутність основних категорій педагогіки?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 1.2. Яке місце займає педагогіка в системі наук?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 1.3. Які науки покладено в науково-природничу основу педагогіки?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 1.4. Які джерела розвитку педагогіки?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 1.5. Які галузі педагогіки входять до системи педагогічних наук?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 1.6. Які методи науково-педагогічних досліджень сприяють розвитку педагогіки як науки?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 1.7. Педагогіка: наука чи мистецтво?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - Розділ 2. УЧИТЕЛЬ І СУСПІЛЬСТВО

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 2.1. Яке місце в суспільстві займає учитель-вихователь?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 2.2. Які функції учителя-вихователя в суспільстві?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 2.3. Які психолого-педагогічні якості вчителя-вихователя визначають його професіоналізм?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 2.4. Якими педагогічними вміннями має володіти вчитель-вихователь?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 2.5. У чому сутність педагогічної майстерності вчителя-вихователя і які компоненти її становлення?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - Розділ З. РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 3.1. Що таке розвиток?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 3.2. Яке значення вкладається в поняття "формування людини"?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 3.3. Що треба розуміти під рушійною силою розвитку?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 3.4. У чому подібність і відмінність між поняттями "людина", "особистість", "індивідуальність"?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 3.5. Які чинники впливають на розвиток людини?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 3.6. Чи передаються за спадковістю здібності, талант, геніальність?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 3.7. Що являє собою явище акселерації?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - Розділ 4. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИХОВАННЯ

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 4.1. Що таке виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 4.2. Яка основна мета виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 4.3. Які завдання морального виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 4.4. Які завдання розумового виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 4.5. Які завдання трудового виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 4.6. Які завдання фізичного виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 4.7. Які завдання естетичного виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 4.8. У чому полягає сутність комплексного підходу до вирішення завдань всебічного гармонійного виховання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - Розділ 5. СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 5.1. Що являє собою система освіти в Україні?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 5.2. Яка структура системи освіти в Україні?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 5.3. На яких принципах грунтується діяльність закладів освіти в Україні?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 5.4. Яка структура управління закладами освіти в Україні?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - Розділ 6. СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ ДИДАКТИКИ

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 6.1. Що таке дидактика?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 6.2. Які основні категорії дидактики?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 6.3.3 якими науками пов'язана дидактика?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - Розділ 7. ПРОЦЕС НАВЧАННЯ

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 7.1. Що називають навчанням?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 7.2. Що є методологічною основою процесу навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 7.3. Що становить рушійну силу навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 7.4. Які функції навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 7.5. У чому сутність логіки навчального процесу?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 7.6. Який смисл вкладають у поняття "знання", "уміння", "навичка"?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 7.7. Яка структура процесу учіння (оволодіння знак нями, уміннями та навичками)?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 7.8. Які типи навчання склалися у процесі розвитку теорії й практики освітньої діяльності та в чому їх сутність?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 7.9. Що таке модуль?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 7.10. Які об'єктивні чинники покладено в основу проблемного навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 7.11. Яка структура проблемного навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 7.12. Що таке дидактична задача?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 7.13. Що таке мотиви навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 7.14. Які основні мотиви виокремлюють у системі пізнавальної діяльності людини?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 7.15. Що треба розуміти під оптимізацією процесу навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 7.16. У чому сутність інтенсифікації навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - Розділ 8. ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 8.1. У чому полягає сутність принципів навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 8.2. Які принципи навчання є визначальними в сучасній дидактиці?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 8.3. Які вимоги принципу науковості?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 8.4. Які вимоги принципу систематичності й послідовності?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 8.5. Які вимоги принципу свідомості навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 8.6. У чому полягає сутність принципу активності та самостійності у навчанні?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 8.7. Які вимоги принципу наочності?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 8.8. Які вимоги принципу грунтовності навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 8.9. У чому полягає сутність принципу зв'язку навчання з практичною діяльністю?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 8.10. У чому полягає сутність принципу доступності навчання та врахування індивідуальних особливостей учнів?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 8.11. У чому полягає сутність принципу емоційності навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - Розділ 9. ЗМІСТ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 9.1. Яке значення поняття "зміст освіти" та які вимоги висуваються до змісту шкільної освіти?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 9.2. Які є види освіти і в чому їх сутність?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 9.3. Які рівні освіти встановлено в Україні?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 9.4. Які структурні компоненти становлять зміст загальної освіти?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 9.5. На яких документах базується навчальний процес і зміст освіти в Україні?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - Розділ 10. МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 10.1. Що треба розуміти під методами навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 10.2. Що являють собою прийоми навчання і яке їх співвідношення з методами навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 10.3. Який зміст вкладають у поняття "засоби навчання"?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 10.4. Які є підходи до класифікації методів навчання?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 10.5. Які групи методів навчання виділяють виходячи із джерел оволодіння знаннями, уміннями та навичками?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 10.6. Які методи навчання відносять до групи словесних?

 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 10.7. Що треба розуміти під методом розповіді?

 • 1