Економічна політика - Бєляєв О. О

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - Передмова

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ НАУКОВІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - Тема 1. ПРЕДМЕТ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 1. Економіка і політика: їхня сутність і взаємозв'язок

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 2. Сутність, принципи і складові економічної політики

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 3. Концепції економічної політики

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - Тема 2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 1. Теорія суспільного вибору в економічній політиці

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 2. Система цілей економічної політики

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 3. Механізм реалізації економічної політики

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - Тема 3. МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 1. Методи і засоби економічної політики

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 2. Еволюція методів і засобів економічної політики

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - Тема 4. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА І СУСПІЛЬНІ ІНТЕРЕСИ

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 1. Система економічних інтересів суспільства

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 2. Необхідність і механізми поєднання економічних інтересів

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 3. Економічна політика як механізм поєднання економічних інтересів

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - Тема 5. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 1. Зростання ролі інституціональних факторів економічного розвитку

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 2. Методологічні аспекти інституціональних факторів економічної системи

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 3. Вплив інституціональних факторів на економічну політику

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 4. Інституціональні засади перехідної економіки

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЗА УМОВ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - Тема 6. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ЗА УМОВ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 1. Вибір моделі розвитку України

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 2. Економічна тактика перехідного періоду

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 3. Головні стратегічні напрями перехідного періоду

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 4. Основні стратегічні напрями економічного розвитку до 2004 р

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - Тема 7. СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 1. Структурні зрушення в економіці Складові структурної політики

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 2. Механізм структурних змін в економіці

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 3. Напрями і пріоритети структурної політики в Україні

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - Тема 8. МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 1. Сутність макроекономічної стабілізації та її моделі

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 2. Фінансова політика

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 3. Грошово-кредитна політика

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - Тема 9. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 1. Державна регіональна політика

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 2. Взаємовідносини держави і регіону як суб'єкта господарювання

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 3. Особливості реалізації регіональної політики

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - Тема 10. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 1. Соціальна нерівність і її види

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 2. Основні напрямки соціальної політики

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 3. Пріоритети соціальної політики в перехідній економіці України

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - Тема 11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЗА УМОВ СУЧАСНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 1. Сутність і напрямки зовнішньоекономічної політики

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 2. Зовнішньоекономічна діяльність держави за умов глобалізації

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 3. Особливості зовнішньоекономічної політики України

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - Тема 12. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 1. Сутні сні характеристики економічної безпеки

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 2. Економічна політика гарантування економічної безпеки

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 3. Стратегія гарантування економічної безпеки України

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - Тема 13. ЗАКОНОДАВЧА ТА ІНСТИТУЦЮНАЛЬНА БАЗА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 1. Діалектика взаємозв'язку економічних відносин і права

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - § 2. Інституціонально-правове забезпечення трансформаційної економіки України

 • Економічна політика - Бєляєв О. О. - Література