Соціологія - Сірий Є. В

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Частина перша ОСНОВИ СОЦІОЛОГІЇ: загальна теорія

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Передмова

 • Соціологія - Сірий Є. В. - І. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СОЦІОЛОГІЇ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА. ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ СОЦІОЛОГІЇ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 1. Соціологія як наука про суспільство

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 2. Місце соціології серед інших наук

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 3. Структура соціологічних знань

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 4. Функції соціології

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 2. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЛЮДИНИ. ОСОБИСТІСТЬ ТА СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 1. Основи суспільного життя (природні, економічні, культурні)

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 2. Етапи та моделі соціалізації

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 3. Особистість як предмет аналізу (потреби, інтереси, ЦІННОСТІ)

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 3. КУЛЬТУРА ЯК ОБ'ЄКТ ВИВЧЕННЯ СОЦІОЛОГІЇ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 1. Основні елементи, форми та різновиди культури

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 2. Функції культури

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 4. СОЦІАЛЬНІ ЗВ'ЯЗКИ ТА ВІДНОСИНИ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 1. Різновиди соціального зв'язку

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 2. Соціальні інститути

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 3. Система соціального контролю

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 4. Соціальні організації

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 5. СОЦІАЛЬНІ СПІЛЬНОСТІ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 1. Загальні положення та поняття

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 2. Соціальна група та її характеристика

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 3. Сім'я як спільність

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 4. Цільові групи

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 5. Територіальні спільності

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 6. Етнічні спільності

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 7. Спільності, засновані на схожості поведінки

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 6. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 1. Загальні положення

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 2. Соціально-професійна структура

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 3. Етнічна структура

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 4. Соціально-демографічна структура

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 5. Соціально-поселенська структура

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 7. СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ І МОБІЛЬНІСТЬ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 1. Природа та різновиди соціальної стратифікації

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 2. Природа соціальної нерівності

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 3. Соціальна мобільність

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 4. Соціальне відтворення та трансформація суспільства

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 8. СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ ТА СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 1. Природа та різновиди соціальних процесів

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 2. Міграційні процеси

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 3. Соціальні зміни

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 4. Соціальний рух

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Рекомендована література (до І розділу)

 • Соціологія - Сірий Є. В. - ІІ. ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 1. ОРГАНІЗАЦІЯ, МЕТОДИКА І ПРОЦЕДУРИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 1. Поняття соціологічного дослідження, його характеристика, різновиди та етапи проведення

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 2. Програма та її елементи

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 2. МЕТОДИ ЗБОРУ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 1. Метод опитування та його різновиди

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 2. Експертне оцінювання

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 3. Спостереження

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 4. Соціометричні процедури

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 5. Експеримент у соціології

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 6. Аналіз документів (традиційний, кількісний)

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 7. Тестові методики

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 8. Методики виміру соціальних установок

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Рекомендована література (до II розділу)

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Частина друга. СОЦІОЛОГІЯ історія становлення та розвитку

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Вступні зауваги

 • Соціологія - Сірий Є. В. - І. ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО СУСПІЛЬСТВО. ПРОТОСОЦІОЛОПЯ - СУЧАСНА СОЦІОЛОГІЯ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 1. РАННІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ. ПРОТОСОЦІОЛОГІЯ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 1. Розвиток соціальних знань у Стародавньому світі. Погляди на суспільство Демокріта, Платона, Арістотеля

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 2. Соціальні знання епохи Середньовіччя (теорії А. Блаженного, Ф. Аквінського, Т. Мора, Т. Кампанелли)

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 3. Перші спроби формування соціологічних знань (кінець Середньовіччя - початок буржуазної епохи) Н. Макіавеллі, Ж. Боден, Г. Гроцій, Т. Дж. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтеск'є, Ж. Руссо, Дж. Віко, М. Кондорсе, Й. Гердер, Г. Гегель та ін

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 2. КЛАСИЧНА СОЦІОЛОГІЯ XIX ст

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 1. Виникнення та розвиток соціології як самостійної науки. Натуралізм О. Конта

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 2. Органістична школа Г. Спенсера

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 3. Соціальний дарвінізм

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 4. Расовоантропологічна школа

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 5. Географічна школа в соціології

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 6. Психологічний напрям у соціології

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 7. Соціологічна теорія марксизму

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 8. Німецька формальна філософія

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 9. Соціологічна спадщина М. Вебера

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 10. Французька соціологічна школа. Соціологічні концепції Е. Дюркгейма

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 11. Емпіричні дослідження XIX ст

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 12. Соціологічні ідеї В. Парето

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 3. СОЦІОЛОГІЯ РОСІЇ (XIX - поч. XX ст.)

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 1. Становлення та особливості російської соціології

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 2. Основні напрями розвитку російської соціологічної думки XIX - поч. XX ст

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 4. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ ТА СОЦІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ ДО XX ст

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 1. Розвиток соціальних знань в Україні (до кінця XIX ст.)

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 2. Розвиток соціологічних знань в Україні (кінець XIX - поч. XX ст.)

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 5. ЗАХІДНА СОЦІОЛОГІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX ст

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 1. Загальна характеристика

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 2. Американська соціологія кінця XIX - початку XX ст

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 3. Розвиток емпіричної соціології

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 4. Соціоінженерія

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 5. Теоретичні розробки 20-40-х років

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 6. Формування теоретико-методологічних засад соціології в 40-60-х роках

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 6. НОВІТНЯ СОЦІОЛОГІЯ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 1. Проблеми методології

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 2. Теорія конфлікту

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 3. Символічний інтеракціонізм

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 4. Феноменологія

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 5. Етнометодологія

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 6. Критична соціологія (теорії модернізації)

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 7. Ліворадикальна соціологія

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 8. Соціологія постіндустріального розвитку

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 9. Теорія соціального обміну

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 10. Натуралістичний виклик соціології

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 11. Неофункціоналізм

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 12. Структуралістичні концепції

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 13. Постмодернізм

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 7. РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ СОЦІОЛОГІЇ В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА СОЦІОЛОГІЯ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 1. Особливості становлення вітчизняної соціології в радянський період

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 2. Українська соціологія сьогодні

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Частина третя. СОЦІОЛОГІЯ: спеціальні та галузеві теорії

 • Соціологія - Сірий Є. В. - І. СПЕЦІАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 1. РІЗНОВИДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЙ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 2. ЕКОНОМІЧНА СОЦІОЛОГІЯ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 3. СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 4. ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 5. СОЦІОЛОГІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 6. СОЦІОЛОГІЯ ЕКОЛОГІЇ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 7. СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 8. СОЦІОЛОГІЯ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 9. СОЦІОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 10. СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 11. СОЦІОЛОГІЯ НАУКИ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 12. СОЦІОЛОГІЯ ВІЛЬНОГО ЧАСУ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 13. СОЦІОЛОГІЯ СПОСОБУ ЖИТТЯ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 14. СОЦІОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 15. СОЦІОЛОГІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 16. СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 17. СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 18. СОЦІОЛОГІЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 19. СОЦІОЛОГІЯ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ТА ЕЛЕКТОРАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ