Соціологія - Сірий Є. В

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Частина перша ОСНОВИ СОЦІОЛОГІЇ: загальна теорія

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Передмова

 • Соціологія - Сірий Є. В. - І. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СОЦІОЛОГІЇ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА. ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ СОЦІОЛОГІЇ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 1. Соціологія як наука про суспільство

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 2. Місце соціології серед інших наук

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 3. Структура соціологічних знань

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 4. Функції соціології

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 2. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЛЮДИНИ. ОСОБИСТІСТЬ ТА СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 1. Основи суспільного життя (природні, економічні, культурні)

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 2. Етапи та моделі соціалізації

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 3. Особистість як предмет аналізу (потреби, інтереси, ЦІННОСТІ)

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 3. КУЛЬТУРА ЯК ОБ'ЄКТ ВИВЧЕННЯ СОЦІОЛОГІЇ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 1. Основні елементи, форми та різновиди культури

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 2. Функції культури

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 4. СОЦІАЛЬНІ ЗВ'ЯЗКИ ТА ВІДНОСИНИ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 1. Різновиди соціального зв'язку

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 2. Соціальні інститути

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 3. Система соціального контролю

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 4. Соціальні організації

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 5. СОЦІАЛЬНІ СПІЛЬНОСТІ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 1. Загальні положення та поняття

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 2. Соціальна група та її характеристика

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 3. Сім'я як спільність

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 4. Цільові групи

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 5. Територіальні спільності

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 6. Етнічні спільності

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 7. Спільності, засновані на схожості поведінки

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 6. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 1. Загальні положення

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 2. Соціально-професійна структура

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 3. Етнічна структура

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 4. Соціально-демографічна структура

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 5. Соціально-поселенська структура

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 7. СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ І МОБІЛЬНІСТЬ

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 1. Природа та різновиди соціальної стратифікації

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 2. Природа соціальної нерівності

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 3. Соціальна мобільність

 • Соціологія - Сірий Є. В. - 4. Соціальне відтворення та трансформація суспільства

 • Соціологія - Сірий Є. В. - Тема 8. СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ ТА СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ