Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - РОЗДІЛ 1 МІСЦЕ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ В СИСТЕМІ НАУКОВОГО ЗНАННЯ

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - 1.1. Педагогічна психологія як галузь психологічної науки

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - 1.2. Проблеми і завдання педагогічної психології

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - 1.3. Зв'язок педагогічної психології з іншими науками

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - 1.4. Історичний нарис виникнення і становлення педагогічної психології

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - РОЗДІЛ 2. НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ЯК ФЕНОМЕНИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - 2.1. Психологічні особливості учіння і научіння

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - Види, рівні і механізми учіння і научіння

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - 2.2. Загальні психологічні особливості навчальної діяльності

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - Мотивація навчальної діяльності

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - Типи мотивації навчальної діяльності

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - Сутність і розвиток навчальної мотивації

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - 2.3. Психологічна характеристика навчальних дій, операцій і способів навчальної діяльності

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - Операції і способи навчальної діяльності

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - 2.4. Соціально-психологічні механізми, типи та види навчання

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - Психологія типів і видів навчання

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - Психологічна характеристика типів навчання

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - Психологічна характеристика видів навчання

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - Проблемне навчання

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - Програмоване навчання

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - Алгоритмізоване навчання

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - 2.5. Психологія засвоєння і розуміння знань і понять

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - Психологічні особливості засвоєння учнями знань

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - Психологічні особливості засвоєння учнями наукових понять

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - 2.6. Психологічні засади формування умінь і навичок

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - Психологічні умови формування навичок

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - 2.7. Завдання виховання особистості

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - 2.8. Сутність критеріїв вихованості і виховного впливу

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - Виховний вплив

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - Психологічні основи організації самовиховання

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - Психологія перевиховання

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - РОЗДІЛ 3. ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ПСИХОЛОГІЯ ВЧИТЕЛЯ

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - 3.1. Загальна характеристика педагогічної освіти

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - Психологічна характеристика функцій педагогічної діяльності

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - 3.2. Психологічна структура педагогічної діяльності

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - Формальні психологічні характеристики педагогічної діяльності

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - 3.3. Педагог як суб'єкт педагогічної діяльності

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - Суб'єкт-суб'єктна взаємодія в педагогічній діяльності

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - 3.4. Педагогічні здібності

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - 3.5. Психологічна характеристика педагогічної майстерності і стилів педагогічної діяльності

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - 3.6. Психологія особистості вчителя

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - Психологічна характеристика особистості вчителя

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - Професійна самосвідомість вчителя

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - Професійна відповідність (придатність) вчителя

 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П. - СЛОВНИК