Психологія праці - Баклицький І. О

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - ПЕРЕДМОВА

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 1.1. Предмет і основні завдання психології праці

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 1.2. Методологічні та теоретичні аспекти психології праці

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 1.3. Зв'язок психології праці з іншими науками

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 1.4. Психологія праці як професія і навчальна дисципліна

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Розділ 2. ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ ЯК САМОСТІЙНОЇ НАУКИ

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 2.1. Початок формування психології праці

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 2.2. Виникнення прикладної психології праці. Психотехніка та наукова організація праці

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 2.3. Сучасний стан психології праці

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Розділ 3. ЛЮДИНА ТА ПРАЦЯ

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 3.1. Поняття ергатичної системи "людина - праця - професійне середовище"

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 3.2. Трудовий пост і його структура

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 3.3. Предмет, засоби, знаряддя, умови праці як компоненти трудового поста

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Вимоги до фізичних факторів робочого середовища

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Вимоги до хімічних факторів робочого середовища

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Розділ 4. СУБ'ЄКТ ПРАЦІ ТА ЙОГО СТРУКТУРА

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 4.1. Природні властивості індивіда

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 4.2. Індивідуально-психологічні властивості суб'єкта праці

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Індивідуально-психологічні властивості суб'єкта діяльності

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Психомоторні властивості

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Мова і мовлення

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Увага

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Мнемонічні властивості

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Імажинітивні властивості

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Орієнтувальне планування

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Організаційне планування

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 4.3. Домінуючий емоційний фон й особистісні характеристики працівника

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Структура свідомості

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 4.4. Статево-вікова мінливість суб'єкта праці

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Рівень діяння

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Рівень дій

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Рівень макроелементів дії

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Рівень мікроелементів дії

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Розділ 5. МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 5.1. Методи побудови теорії психології праці

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Взаємозв'язки між різними типами знання

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 5.2. Емпірико-пізнавальні методи

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Метод опитування

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Метод бесіди. Інтерв'ю

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Аналіз документів. Метод аналізу продуктів діяльності

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Функціональні продукти діяльності

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 5.3. Методи професійної психодіагностики

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 5.4. Перетворюючі методи в психології праці

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - 5.5. Математично-статистичні методи опрацювання та інтерпретації даних

 • Психологія праці - Баклицький І. О. - Основні поняття математичної статистики