Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - ПЕРЕДМОВА

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Розділ 1. Сутнісна характеристика інновацій та інноваційної діяльності

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 1.1. Інновації та економічне зростання

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 1.2. Поняття та класифікація інновацій

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 1.3. Становлення та сучасні тенденції розвитку інноваційних теорій

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 1.4. Сутність, об'єкти та суб'єкти інноваційної діяльності. Етапи інноваційного процесу

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 1.5. Джерела та методи генерування нових ідей (новацій)

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Зміна підходу до завдання

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Зміна структури об'єкта

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Зміна форми об'єкта розробки

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Зміна характеру руху об'єкта чи процесу

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Розділ 2. Державне регулювання інноваційного розвитку

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 2.1. Рівні модернізації в системі світової економіки та сучасні моделі інноваційного розвитку

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 2.2. Сутність і напрями державної інноваційної політики

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 2.3. Інституційне забезпечення інноваційної діяльності в Україні

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 2.4. Методи і засоби впливу держави на інноваційні процеси

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 2.5. Досвід державного регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності в країнах з розвиненою ринковою економікою

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 2.6. Вплив глобалізації на інноваційні процеси в економіці України

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Розділ 3. Система управління інноваційним розвитком підприємства

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 3.1. Інновації як умова стабільності і розвитку підприємства

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 3.2. Інноваційна функція підприємства

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 3.3. Сутність, основні поняття та функції інноваційного менеджменту

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Формування інноваційних цілей

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Організація як функція інноваційного менеджменту

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Функція координації

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Функція мотивації та стимулювання

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 3.4. Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємства

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Система прогнозування і планування розвитку

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Система мотивації та стимулювання

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Розділ 4. Фактори успішності нововведень

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 4.1. Сприйнятливість організації до нововведень

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 4.2. Техніко-організаційний рівень виробництва