Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - ПЕРЕДМОВА

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Розділ 1. Сутнісна характеристика інновацій та інноваційної діяльності

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 1.1. Інновації та економічне зростання

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 1.2. Поняття та класифікація інновацій

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 1.3. Становлення та сучасні тенденції розвитку інноваційних теорій

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 1.4. Сутність, об'єкти та суб'єкти інноваційної діяльності. Етапи інноваційного процесу

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 1.5. Джерела та методи генерування нових ідей (новацій)

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Зміна підходу до завдання

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Зміна структури об'єкта

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Зміна форми об'єкта розробки

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Зміна характеру руху об'єкта чи процесу

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Розділ 2. Державне регулювання інноваційного розвитку

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 2.1. Рівні модернізації в системі світової економіки та сучасні моделі інноваційного розвитку

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 2.2. Сутність і напрями державної інноваційної політики

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 2.3. Інституційне забезпечення інноваційної діяльності в Україні

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 2.4. Методи і засоби впливу держави на інноваційні процеси

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 2.5. Досвід державного регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності в країнах з розвиненою ринковою економікою

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 2.6. Вплив глобалізації на інноваційні процеси в економіці України

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Розділ 3. Система управління інноваційним розвитком підприємства

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 3.1. Інновації як умова стабільності і розвитку підприємства

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 3.2. Інноваційна функція підприємства

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 3.3. Сутність, основні поняття та функції інноваційного менеджменту

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Формування інноваційних цілей

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Організація як функція інноваційного менеджменту

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Функція координації

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Функція мотивації та стимулювання

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 3.4. Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємства

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Система прогнозування і планування розвитку

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Система мотивації та стимулювання

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Розділ 4. Фактори успішності нововведень

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 4.1. Сприйнятливість організації до нововведень

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 4.2. Техніко-організаційний рівень виробництва

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 4.3. Інноваційний потенціал підприємства як основа і результат інноваційного розвитку підприємства

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 4.4. Інноваційна інфраструктура

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 4.5. Мотиваційний механізм активізації інноваційних процесів

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 4.6. Причини і методи подолання опору організаційним змінам

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Розділ 5. Планування інноваційної діяльності

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 5.1. Інноваційна політика підприємства

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 5.2. Стратегічне планування інноваційного розвитку

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - І. Наступальні (агресивні) стратегії

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - II. Оборонні стратегії

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 5.3. Планування і реалізація інноваційних проектів

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 5.4. Використання методу програмно-цільового управління в інноваційному менеджменті

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Розділ 6. Організаційне забезпечення інноваційних процесів

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 6.1. Організаційні основи розробки і впровадження інновацій

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Органічні організаційні структури

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Організаційні принципи

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Принципи розробки інновацій

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Правила впровадження інновацій

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 6.2. Методологічні підходи до формування організаційної структури управління

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 6.3. Зміст процесу формування організаційної структури

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 6.4. Місце малого підприємництва і промислово-виробничих комплексів в інноваційній діяльності

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Промислово-фінансові групи (ПФГ)

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 6.5. Сучасні організаційні форми інноваційної діяльності

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Регіональні науково-технологічні центри (РНТЦ)

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Розділ 7. Методичні основи розробки і впровадження управлінських інновацій

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 7.1. Типи і властивості управлінських інновацій

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 7.2. Організаційне проектування

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 7.3. Бенчмаркінг

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 7.4. Реінжиніринг бізнес-процесів

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 7.5. Реструктуризація підприємства

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Розділ 8. Механізм управління оновленням продукції

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 8.1. Життєвий цикл інновації

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 8.2. Оцінка технічного рівня нових виробів як основа управління оновленням продукції

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 8.3. Розробка загальної концепції виробу

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 8.4. Науково-дослідні роботи

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 8.5. Конструкторська підготовка виробництва

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 8.6. Технологічна та організаційно-технічна підготовка виробництва

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 8.7. Освоєння, зростання, зрілість і спад випуску нових виробів, експлуатація та ліквідація продукції

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Розділ 9. Фінансування інноваційних процесів

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 9.1. Види і джерела фінансування інноваційної діяльності

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 9.2. Система державного фінансування і стимулювання НДДКР у провідних країнах світу

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 9.3. Місце венчурного капіталу в інноваційному розвитку підприємства

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 9.4. Фінансування інноваційних проектів

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 9.5. Особливості лізингового фінансування інноваційних проектів

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Суб'єкти лізингу та їхня вигода

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Лізинг у комерційних банках

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Розділ 10. Патентно-ліцензійна діяльність інноваційної організації

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 10.1. Роль і види інтелектуальної власності

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 10.2. Забезпечення правової охорони об'єктів промислової власності

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 10.3. Передавання прав на використання об'єктів промислової власності

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 10.4. Франчайзинг

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Діловий франчайзинг

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Конверсійний (дочірній) франчайзинг

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - М'який франчайзинг

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Нішевий франчайзинг

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Виробничий франчайзинг

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Прямий франчайзинг

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Розширений франчайзинг

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Сервісний франчайзинг

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Частковий франчайзинг

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Розділ 11. Обгрунтування доцільності і результативності інновацій

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 11.1. Основні підходи до обгрунтування результативності інновацій

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 11.2. Оцінка рівня ризику інновацій

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 11.3. Визначення ефективності інноваційного проекту

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Метод розрахунку періоду окупності інвестицій

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - Метод розрахунку чистої приведеної вартості (інтегральний ефект)

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - 11.4. Оцінка ефективності організаційних проектів

 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І. - ДЖЕРЕЛА