Основи літературознавства - Ференц Н. С

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - Розділ 1. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ЯК НАУКА

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 1.1. Основні й допоміжні літературознавчі дисципліни

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 1.2. Літературознавство та інші наукові дисципліни

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - Розділ 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТЕОРЕТИКО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ДУМКИ

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 2.1. Літературознавство періоду античності

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 2.2. Літературознавство в епоху середньовіччя

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 2.3. Теоретико-літературна думка епохи Відродження

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 2.4. Теоретико-літературна думка в епоху бароко

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 2.5. Літературно-критична думка в епоху класицизму

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 2.6. Літературознавство епохи Просвітництва

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 2.7. Літературознавство періоду німецького класичного ідеалізму

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - Розділ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАРУБІЖНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА XIX-XX СТОЛІТЬ

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 3.1. Міфологічна школа

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 3.2. Біографічний метод

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 3.3. Культурно-історична школа

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 3.4. Компаративізм

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 3.5. Інтуїтивізм

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 3.6. Фройдизм

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 3.7. Структуралізм

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 3.8. Екзистенціалізм

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - Розділ 4. НОВІТНІ НАПРЯМИ І ТЕЧІЇ У ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 4.1. Постструктуралізм

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 4.2. Деконструктивізм

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 4.3. Фемінізм

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 4.4. Рецептивна естетика

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 4.5. Постколоніальна критика

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - Розділ 5. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 5.1. Зародження та розвиток українського літературознавства (XI-XVIII ст.)

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 5.2. Українське літературознавство в перші десятиріччя XIX століття

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 5.3. Розвиток українського літературознавства в середині XIX століття

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 5.4. Українське літературознавство в останні десятиліття XIX століття

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 5.5. Українське літературознавство XX століття: здобутки і втрати

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - Розділ 6. Художня література як вид мистецтва

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 6.1. Естетична функція художньої літератури

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 6.2. Прекрасне в житті та мистецтві

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 6.3. Естетичний ідеал

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 6.4. Види мистецтва, їх класифікація

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 6.5. Особливості художнього пізнання

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 6.6. Предмет і специфіка художньої літератури

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - Розділ 7. ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ І ПРОБЛЕМА ТИПОВОГО

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 7.1. Визначення художнього образу

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 7.2. Особливості образу

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 7.3. Творча робота письменника

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 7.4. Характер. Проблема типового

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 7.5. Види художніх образів

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 7.6. Свобода творчості і детермінізм

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - Розділ 8. ПОЕТИКА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 8.1. Зміст і форма

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 8.1.1. Єдність форми і змісту в літературі

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 8.1.2. Тема

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 8.1.3. Проблема

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 8.1.4. Ідея

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 8.1.5. Пафос і його різновиди

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 8.1.6. Конфлікт

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 8.1.7. Структура і елементи змістової організації художнього твору

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 8.1.8. Формальні чинники художнього змісту

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 8.2. Композиція і сюжет

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 8.2.1. Визначення композиції і її типи

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 8.2.2. Групування персонажів

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 8.2.3. Сюжет

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 8.2.4. Класифікація сюжетів

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 8.2.5. Компоненти сюжету

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 8.2.6. Позасюжетні елементи твору

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 8.3. Художня мова

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 8.3.1. Мова розмовна, літературна, художня

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 8.3.2. Мова автора і мова персонажів

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 8.3.3. Лексика художньої мови

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 8.3.4. Тропи

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 8.3.5. Особливості поетичного синтаксису

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 8.3.6. Риторичні фігури

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 8.3.7. Поетична фоніка

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - Розділ 9. ВІРШУВАННЯ

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 9.1. Мова вірша і мова прози

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 9.2. Ритм

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 9.3. Рима і її різновиди

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 9.4. Види римування

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 9.5. Системи віршування

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - Розділ 10. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЯК СИСТЕМА

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 10.1. Поняття про рід, вид, жанр

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 10.2. Особливості епосу, види епічних творів

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 10.3. Лірика, особливості, види, жанри

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 10.4. Особливості драми, види і жанри

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 10.5. Суміжні змістоформи

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - Розділ 11. ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 11.1. Поняття про літературний процес

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 11.2. Спадкоємність

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 11.3. Літературні взаємодії і взаємовпливи

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 11.4. Літературна традиція і новаторство

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - Розділ 12. ПРОБЛЕМИ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 12.1. Творчість письменника

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 12.2. Стиль

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 12.3. Літературна школа

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 12.4. Літературна група

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 12.5. Літературна течія

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 12.6. Художній метод

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - Розділ 13. літературний напрям

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 13.1. Бароко

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 13.2. Класицизм

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 13.3. Сентименталізм

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 13.4. Романтизм

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 13.5. Реалізм

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 13.6. Натуралізм

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 13.7. Модернізм і його стильові течії

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 13.7.1. Символізм

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 13.7.2. Акмеїзм

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 13.7.3. Імпресіонізм

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 13.7.4. Неоромантизм

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 13.7.5. Неореалізм

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 13.8. Авангардизм і його стильові течії

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 13.8.1. Футуризм

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 13.8.2. Експресіонізм

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 13.8.3. Дадаїзм

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 13.8.4. Сюрреалізм

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 13.8.5. Абстракціонізм

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 13.9. Соціалістичний реалізм

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 13.10. Постмодернізм

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - ЛІТЕРАТУРА