Основи літературознавства - Ференц Н. С

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - Розділ 1. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ЯК НАУКА

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 1.1. Основні й допоміжні літературознавчі дисципліни

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 1.2. Літературознавство та інші наукові дисципліни

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - Розділ 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТЕОРЕТИКО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ДУМКИ

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 2.1. Літературознавство періоду античності

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 2.2. Літературознавство в епоху середньовіччя

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 2.3. Теоретико-літературна думка епохи Відродження

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 2.4. Теоретико-літературна думка в епоху бароко

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 2.5. Літературно-критична думка в епоху класицизму

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 2.6. Літературознавство епохи Просвітництва

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 2.7. Літературознавство періоду німецького класичного ідеалізму

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - Розділ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАРУБІЖНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА XIX-XX СТОЛІТЬ

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 3.1. Міфологічна школа

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 3.2. Біографічний метод

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 3.3. Культурно-історична школа

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 3.4. Компаративізм

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 3.5. Інтуїтивізм

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 3.6. Фройдизм

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 3.7. Структуралізм

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 3.8. Екзистенціалізм

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - Розділ 4. НОВІТНІ НАПРЯМИ І ТЕЧІЇ У ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 4.1. Постструктуралізм

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 4.2. Деконструктивізм

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 4.3. Фемінізм

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 4.4. Рецептивна естетика

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 4.5. Постколоніальна критика

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - Розділ 5. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 5.1. Зародження та розвиток українського літературознавства (XI-XVIII ст.)

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 5.2. Українське літературознавство в перші десятиріччя XIX століття

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 5.3. Розвиток українського літературознавства в середині XIX століття

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 5.4. Українське літературознавство в останні десятиліття XIX століття

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 5.5. Українське літературознавство XX століття: здобутки і втрати

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - Розділ 6. Художня література як вид мистецтва

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 6.1. Естетична функція художньої літератури

 • Основи літературознавства - Ференц Н. С. - 6.2. Прекрасне в житті та мистецтві