Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Розділ 1. МАРКЕТИНГ ТА ЦІНИ: ЇХ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ТА ВЗАЄМОДІЯ

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 1.1. Сутність та зміст маркетингу

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 1.2. Складові маркетингу та їх характеристика

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 1.3. Концепції та стратегії маркетингу: р| методика їх розробки

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Виробнича концепція

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Товарна концепція

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Цінова концепція

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Концепція збуту

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Концепція тактичного маркетингу

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Концепція ефективності діяльності підприємства

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 1.4. Маркетинг і ціни та місце, яке вони займають у системі ринкової економіки

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Головні принципи маркетингу

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Функції маркетингу

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 1.5. Процес маркетингових досліджень та його характеристика

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Розділ 2. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ЗМІСТ

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 2.1. Система інформаційного забезпечення ціноутворення

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 2.2. Аналіз та його місце в системі формування маркетингової цінової стратегії

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 2.3. Система планування цін та її зміст

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Метод кореляції та регресії

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Група економіко-статистичних методів

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Метод варіантної розробки плану

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Методи моделювання, й у першу чергу лінійного та кількісного програмування

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Стратегічне планування цін

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Поточне планування

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Оперативне планування

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Розділ 3. ЦІНА ЯК КАТЕГОРІЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 3.1. Теорії ціни та їх зміст

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Теорія попиту та пропозиції

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Теорія трудової вартості

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Теорія граничної корисності

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 3.2. Ціноутворення в умовах ринкової економіки

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Ринкове ціноутворення

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Командно-адміністративне ціноутворення

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Принципи ціноутворення

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 3.3. Залежність ціноутворення від типу ринку

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Ринок ринкової економіки

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Ринок монопольної конкуренції

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Ринки командно-адміністративної економіки

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Монопольний ринок

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Олігополістичний ринок

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Ринки змішаної економіки

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Ринки натурального господарства

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 3.4. Сутність ціни та функції, які вона виконує

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Функції цін

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Облікова функція

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Функція збалансованості попиту та пропозиції

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Стимулююча функція

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Розподільча функція

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Функція розміщення виробництва

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Розділ 4. СТРУКТУРА ЦІНИ, її КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА РІЗНИМИ ОЗНАКАМИ ТА ЧИННИКИ, ЯКІ ЇЇ ВИЗНАЧАЮТЬ

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 4.1. Структура ціни як об'єкта управління

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Економічні елементи собівартості

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Матеріальні витрати

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Витрати на оплату праці

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Відрахування на соціальні заходи

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Витрати на амортизацію основних фондів та нематеріальні активи

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Інші витрати

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Витрати за включенням у собівартість

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Прямі витрати

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Непрямі витрати

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Витрати за ступенем впливу обсягів виробництва на рівень витрат

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Витрати за ступенем корисності

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Витрати за місцем виникнення

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Витрати, залежно від календарного періоду

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Витрати обертання

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 4.2. Чинники, які впливають на ціни

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Попит споживачів

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Пропозиція виробника

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Доходи населення

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Особливості поведінки споживачів

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Вплив держави на політику ціноутворення

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Цінова реклама

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Фінансова система

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Грошовий обіг

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Кредитно-грошова система

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Інфляція

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Учасники каналів збуту

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Конкуренція

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Збільшення витрат за незалежних від підприємства причин

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 4.3. Види цін та їх характеристика

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 1. За каналами товароруху

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 2. За ступенем регулювання

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 3. За територією дії

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 4. За ступенем монопольності

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 5. За часом дії ціни поділяються на

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 6. За документальністю встановлення

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 7. Залежно від суб'єкта встановлення

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 8. Біржові ціни

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 9. Транспортні тарифи

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 10. Ціни на послуги

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 11. Тарифи па зовнішньоторговельну діяльність

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Розділ 5. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 5.1. Організація контролю за цінами з боку держави

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 5.2. Методи державного регулювання цін

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Прямі методи

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Непрямі методи

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Економічні методи

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Адміністративно-командні методи

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 5.3. Державне регулювання цін в Україні

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 5.4 Досвід регулювання цін в інших країнах світу

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Сполучені Штати Америки

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Франція

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Іспанія

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Данія

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Греція

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Швеція

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Японія

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Фінляндія

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Розділ 6. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ СУТНІСТЬ

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 6.1. Особливості цінової політики підприємства

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 6.2. Етапи розробки цінової політики та їх зміст

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Перший етап (визначення загальних цілей політики ціноутворення)

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Другий етап (визначення цінової політики підприємства)

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Третій етап (загальний напрям політики ціноутворення)

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Розділ 7. МЕТОДИ ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІНИ ТА ЇХ ЗМІСТ

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 7.1. Методичні підходи до розрахунку ціни на підприємстві

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 7.2. Витратні методи визначення ціни

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Метод "витрати + прибуток"

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Метод "мінімальних витрат"

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Метод "надбавки до ціни"

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Метод цільового ціноутворення

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Метод встановлення ціни "з урахуванням точки беззбитковості"

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 7.3. Розрахунок ціни на підставі попиту споживачів

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Метод визначення ціни на підставі мінімальних витрат та прибутку

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Метод визначення ціни на підставі максимального розміру збитків та прибутку

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Метод визначення ціни з "орієнтацією на конкурентів"

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Метод визначення ціпи з "орієнтацією на ринкові ціни"

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Метод визначення ціни "на змаганні"

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Розділ 8. МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В РІЗНИХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 8.1. Сутність маркетингових стратегій та їх класифікація за різними ознаками

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 8.2. Види стратегій ціноутворення та їх характеристика

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Стратегія "знімання вершків"

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Стратегія "упровадження на ринок"

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Стратегія "психологічного впливу"

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Стратегія "лідера на ринку"

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Стратегія "престижної ціни"

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Стратегія "плинної спадаючої ціни"

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Стратегія "довгострокової ціни"

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Стратегія "сегмента ринку"

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Стратегія "гнучкої ціни"

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Стратегія "переважної ціни"

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Стратегія ціни на знятий з виробництва товар, або випуск якого припинено

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Стратегія "зниженої ціни"

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Стратегія "договірної ціни"

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Стратегія масових закупівель

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Стратегія "єдиної ціни"

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Стратегія ціноутворення під час розпродажу

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Стратегія сезонної ціни

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Стратегія сервісної ціни

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 8.3. Цінові знижки як частина маркетингової цінової стратегії

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Розділ 9. ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 9.1. Інформаційна база ціноутворення у сфері зовнішньоекономічної діяльності

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 9.2. Чинники, які потрібно враховувати при визначенні цін зовнішньоекономічної діяльності

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Підвищення продуктивності праці

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Життєвий цикл товару (тобто ціна відтворення виробництва)

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Особливості реалізації товарів

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Рівень розвитку країн-експортерів

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 9.3. Особливості ціноутворення у сфері зовнішньоекономічної діяльності

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Метод аналогій з поправками

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Методи техніко-економічних розрахунків

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Контрольні запитання та завдання

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - ТЕСТ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З КУРСУ "МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА"

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Відповіді та пояснення до тестів

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ