Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Розділ 1. МАРКЕТИНГ ТА ЦІНИ: ЇХ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ТА ВЗАЄМОДІЯ

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 1.1. Сутність та зміст маркетингу

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 1.2. Складові маркетингу та їх характеристика

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 1.3. Концепції та стратегії маркетингу: р| методика їх розробки

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Виробнича концепція

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Товарна концепція

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Цінова концепція

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Концепція збуту

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Концепція тактичного маркетингу

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Концепція ефективності діяльності підприємства

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 1.4. Маркетинг і ціни та місце, яке вони займають у системі ринкової економіки

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Головні принципи маркетингу

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Функції маркетингу

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 1.5. Процес маркетингових досліджень та його характеристика

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Розділ 2. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ЗМІСТ

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 2.1. Система інформаційного забезпечення ціноутворення

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 2.2. Аналіз та його місце в системі формування маркетингової цінової стратегії

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 2.3. Система планування цін та її зміст

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Метод кореляції та регресії

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Група економіко-статистичних методів

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Метод варіантної розробки плану

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Методи моделювання, й у першу чергу лінійного та кількісного програмування

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Стратегічне планування цін

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Поточне планування

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Оперативне планування

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Розділ 3. ЦІНА ЯК КАТЕГОРІЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 3.1. Теорії ціни та їх зміст

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Теорія попиту та пропозиції

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Теорія трудової вартості

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Теорія граничної корисності

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 3.2. Ціноутворення в умовах ринкової економіки

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Ринкове ціноутворення

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Командно-адміністративне ціноутворення

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Принципи ціноутворення

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 3.3. Залежність ціноутворення від типу ринку

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Ринок ринкової економіки

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Ринок монопольної конкуренції

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Ринки командно-адміністративної економіки

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Монопольний ринок

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Олігополістичний ринок

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Ринки змішаної економіки

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Ринки натурального господарства

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - 3.4. Сутність ціни та функції, які вона виконує

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Функції цін

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Облікова функція

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Функція збалансованості попиту та пропозиції

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Стимулююча функція

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Розподільча функція

 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Функція розміщення виробництва