Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - ПЕРЕДМОВА

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - ВСТУП ДО КУРСУ "МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА"

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1. Яке місце займає "Міжнародна економіка" в економічній науці?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2. У чому полягає предмет "Міжнародної економіки" як самостійної дисципліни?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3. Як складаються відносини України із міжнародною економічною спільнотою?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - ЧАСТИНА І. МІЖНАРОДНА МІКРОЕКОНОМІКА: РУХ ТОВАРІВ ТА ЧИННИКІВ ВИРОБНИЦТВА

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1. Міжнародна торгівля товарами та послугами

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1. Загальна характеристика та базові поняття

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.1. Яке значення має міжнародна торгівля в системі міжнародної економіки?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.2. В чому полягають специфічні риси міжнародної торгівлі?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.3. Що розуміють під товарною та географічною структурою міжнародної торгівлі?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.4. Яка існує класифікація ринків?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.5. Яка існує класифікація товарів?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.6. Які два зустрічних потоки товарів та послуг створюють міжнародну торгівлю?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.7. В чому полягає сутність умов торгівлі?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.8. Що розуміють під еластичністю експорту та імпорту?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.9. Як впливає на міжнародну торгівлю економічне зростання?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.10. В чому полягає міжнародний баланс попиту та пропозиції?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.11. Що являють собою форми міжнародної торгівлі відносно предмета торгівлі?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.12. Що являють собою форми міжнародної торгівлі відносно способу та організації взаємовідносин між партнерами?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.2. Основні теорії розвитку міжнародної торгівлі

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.2.1. В чому полягають сутність теорії меркантилізму, її значення та обмеженість?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.2.2. В чому полягають сутність теорії абсолютних переваг, її позитивні та негативні риси?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.2.3. В чому полягають сутність теорії порівняльних переваг, її значення та недоліки?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.2.4. В чому полягає сутність теорії співвідношення чинників виробництва, як здійснювалось її тестування В. Леонтьєвим?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.2.5. Які є альтернативні теорії міжнародної торгівлі?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.3. Методи регулювання міжнародної торгівлі

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.3.1. Які існують основні типи торгівельної політики?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.3.2. В чому полягають тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.3.3. Що являють собою митна вартість та країна походження товару?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.3.4. Які є економічні наслідки введення мита?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.3.5. В чому сутність нетарифних методів регулювання міжнародної торгівлі?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.3.6. В чому полягають кількісні обмеження як форма нетарифного регулювання міжнародної торгівлі?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.3.7. В чому полягають приховані види торгівельних обмежень?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.3.8. В чому полягають фінансові методи торгівельної політики?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.3.9. Які особливості розвитку митно-тарифного регулювання в Україні?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4. Світові товарні ринки

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.1. Якою є система класифікації товарів в міжнародній торгівлі?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.2. Що являють собою світові ціни на промислові і сировинні товари?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.3. Які є особливості світових ринків промислових товарів?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.4. Які є особливості світових ринків сировинних товарів?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.5. В чому полягають особливості зовнішньої торгівлі України товарами?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.5. Міжнародна торгівля послугами

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.5.1. Якою в сутність та класифікація послуг в міжнародній торгівлі?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.5.2. Які існують способи здійснення міжнародних операцій у сфері послуг?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.5.3. Якими є масштаби сучасної міжнародної торгівлі послугами?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.5.4. Які є особливості міжнародних транспортних послуг та міжнародних поїздок?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.5.5. Яким є стан та перспективи зовнішньої торгівлі України послугами?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2. Міжнародний рух чинників виробництва

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2. 1. Міжнародний рух капіталу

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.1.1. Що являє собою міжнародний рух чинників виробництва?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.1.2. В чому полягають суть та форми міжнародного руху капіталу?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.1.3. В чому полягають суть та основні форми міжнародного кредиту?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.1.4. Які є нові форми міжнародного кредитування?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.1.5. У чому полягають суть ТНК та критерії транснаціоналізації?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.1.6. В чому суть ПЗІ?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.1.7. Які є основні чинники прямого зарубіжного інвестування?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.1.8. В чому полягає суть технологічного трансферу?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.1.9. В чому полягають основні тенденції розвитку ринку міжнародних прямих інвестицій?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2. 1.10. В чому полягають наслідки ПЗІ?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.1.11. Якими є перспективи і проблеми ПЗІ в економіку України?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.2. Міжнародна міграція робочої сили

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.2.1. В чому полягають причини міжнародної міграції робочої сили?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.2.2. Як визначаються основні етапи міжнародної міграції робочої сили?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.2.3. Що являють собою сучасні центри притягання робочої сили?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.2.4. Які є наслідки переміщення трудових ресурсів?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.3. Міжнародна передача технологій

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.3.1. В чому полягають сутність та форми міжнародного технологічного обміну?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.3.2. Які особливості притаманні міжнародному технологічному обміну в сучасних умовах?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.3.3. Якими є особливості міжнародної ліцензійної торгівлі?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.3.4. Що являють собою об'єкти ліцензій?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.3.5. В чому полягає сутність міжнародних ліцензійних угод?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.3.6. Якими є форми ліцензійних платежів?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.3.7. Якими є особливості міжнародного ринку інжинірингових послуг?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.3.8. В чому полягає сутність міжнародного договору на консультативний інжиніринг?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.3.9. Що являють собою умови надання інжинірингових послуг?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.3.10. Які є особливості міжнародного технологічного обміну в Україні?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3. Національна економіка та світогосподарська система. Міжнародна економічна інтеграція

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3.1. Національна економіка в системі світового господарства. Класифікація країн світу

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3.1.1. Яке місце посідає національна економіка в системі світового господарства?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3.1.2. В чому полягає регіональний підхід до класифікації країн світу?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3.1.3. В чому полягає типологічний підхід до класифікації країн світу?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3.1.4. Як виявляються етнокультурні особливості країн у сфері світової економіки?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3.1.5. Що відносять до специфічних рис економіки розвинутих країн?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3.1.6. В чому полягають особливості динаміки економіки розвинутих країн?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3.1.7. В чому полягають особливості економічної структури розвинутих країн?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3.1.8. Якими в основні риси країн з перехідною економікою?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3.1.9. В чому полягають економічні реформи перехідного періоду?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3.1.10. Якими рисами характеризується динаміка розвитку й структура економіки країн з транзитивною економікою?

 • 1