Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - ПЕРЕДМОВА

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - ВСТУП ДО КУРСУ "МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА"

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1. Яке місце займає "Міжнародна економіка" в економічній науці?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2. У чому полягає предмет "Міжнародної економіки" як самостійної дисципліни?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3. Як складаються відносини України із міжнародною економічною спільнотою?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - ЧАСТИНА І. МІЖНАРОДНА МІКРОЕКОНОМІКА: РУХ ТОВАРІВ ТА ЧИННИКІВ ВИРОБНИЦТВА

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1. Міжнародна торгівля товарами та послугами

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1. Загальна характеристика та базові поняття

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.1. Яке значення має міжнародна торгівля в системі міжнародної економіки?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.2. В чому полягають специфічні риси міжнародної торгівлі?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.3. Що розуміють під товарною та географічною структурою міжнародної торгівлі?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.4. Яка існує класифікація ринків?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.5. Яка існує класифікація товарів?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.6. Які два зустрічних потоки товарів та послуг створюють міжнародну торгівлю?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.7. В чому полягає сутність умов торгівлі?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.8. Що розуміють під еластичністю експорту та імпорту?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.9. Як впливає на міжнародну торгівлю економічне зростання?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.10. В чому полягає міжнародний баланс попиту та пропозиції?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.11. Що являють собою форми міжнародної торгівлі відносно предмета торгівлі?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.12. Що являють собою форми міжнародної торгівлі відносно способу та організації взаємовідносин між партнерами?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.2. Основні теорії розвитку міжнародної торгівлі

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.2.1. В чому полягають сутність теорії меркантилізму, її значення та обмеженість?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.2.2. В чому полягають сутність теорії абсолютних переваг, її позитивні та негативні риси?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.2.3. В чому полягають сутність теорії порівняльних переваг, її значення та недоліки?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.2.4. В чому полягає сутність теорії співвідношення чинників виробництва, як здійснювалось її тестування В. Леонтьєвим?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.2.5. Які є альтернативні теорії міжнародної торгівлі?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.3. Методи регулювання міжнародної торгівлі

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.3.1. Які існують основні типи торгівельної політики?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.3.2. В чому полягають тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.3.3. Що являють собою митна вартість та країна походження товару?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.3.4. Які є економічні наслідки введення мита?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.3.5. В чому сутність нетарифних методів регулювання міжнародної торгівлі?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.3.6. В чому полягають кількісні обмеження як форма нетарифного регулювання міжнародної торгівлі?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.3.7. В чому полягають приховані види торгівельних обмежень?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.3.8. В чому полягають фінансові методи торгівельної політики?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.3.9. Які особливості розвитку митно-тарифного регулювання в Україні?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4. Світові товарні ринки

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.1. Якою є система класифікації товарів в міжнародній торгівлі?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.2. Що являють собою світові ціни на промислові і сировинні товари?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.3. Які є особливості світових ринків промислових товарів?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.4. Які є особливості світових ринків сировинних товарів?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.5. В чому полягають особливості зовнішньої торгівлі України товарами?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.5. Міжнародна торгівля послугами

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.5.1. Якою в сутність та класифікація послуг в міжнародній торгівлі?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.5.2. Які існують способи здійснення міжнародних операцій у сфері послуг?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.5.3. Якими є масштаби сучасної міжнародної торгівлі послугами?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.5.4. Які є особливості міжнародних транспортних послуг та міжнародних поїздок?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.5.5. Яким є стан та перспективи зовнішньої торгівлі України послугами?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2. Міжнародний рух чинників виробництва

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2. 1. Міжнародний рух капіталу

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.1.1. Що являє собою міжнародний рух чинників виробництва?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.1.2. В чому полягають суть та форми міжнародного руху капіталу?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.1.3. В чому полягають суть та основні форми міжнародного кредиту?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.1.4. Які є нові форми міжнародного кредитування?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.1.5. У чому полягають суть ТНК та критерії транснаціоналізації?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.1.6. В чому суть ПЗІ?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.1.7. Які є основні чинники прямого зарубіжного інвестування?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.1.8. В чому полягає суть технологічного трансферу?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.1.9. В чому полягають основні тенденції розвитку ринку міжнародних прямих інвестицій?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2. 1.10. В чому полягають наслідки ПЗІ?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.1.11. Якими є перспективи і проблеми ПЗІ в економіку України?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.2. Міжнародна міграція робочої сили

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.2.1. В чому полягають причини міжнародної міграції робочої сили?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.2.2. Як визначаються основні етапи міжнародної міграції робочої сили?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.2.3. Що являють собою сучасні центри притягання робочої сили?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.2.4. Які є наслідки переміщення трудових ресурсів?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.3. Міжнародна передача технологій

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.3.1. В чому полягають сутність та форми міжнародного технологічного обміну?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.3.2. Які особливості притаманні міжнародному технологічному обміну в сучасних умовах?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.3.3. Якими є особливості міжнародної ліцензійної торгівлі?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.3.4. Що являють собою об'єкти ліцензій?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.3.5. В чому полягає сутність міжнародних ліцензійних угод?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.3.6. Якими є форми ліцензійних платежів?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.3.7. Якими є особливості міжнародного ринку інжинірингових послуг?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.3.8. В чому полягає сутність міжнародного договору на консультативний інжиніринг?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.3.9. Що являють собою умови надання інжинірингових послуг?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 2.3.10. Які є особливості міжнародного технологічного обміну в Україні?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3. Національна економіка та світогосподарська система. Міжнародна економічна інтеграція

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3.1. Національна економіка в системі світового господарства. Класифікація країн світу

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3.1.1. Яке місце посідає національна економіка в системі світового господарства?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3.1.2. В чому полягає регіональний підхід до класифікації країн світу?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3.1.3. В чому полягає типологічний підхід до класифікації країн світу?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3.1.4. Як виявляються етнокультурні особливості країн у сфері світової економіки?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3.1.5. Що відносять до специфічних рис економіки розвинутих країн?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3.1.6. В чому полягають особливості динаміки економіки розвинутих країн?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3.1.7. В чому полягають особливості економічної структури розвинутих країн?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3.1.8. Якими в основні риси країн з перехідною економікою?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3.1.9. В чому полягають економічні реформи перехідного періоду?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3.1.10. Якими рисами характеризується динаміка розвитку й структура економіки країн з транзитивною економікою?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3.1.11. В чому полягає загальний характер1 економіки країн, що розвиваються?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3.1.12. Які фактори економічного розвитку характеризують країни, що розвиваються?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3.1.13. В чому полягають основні економічні проблеми країн, що розвиваються?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3.1.14. В чому полягає механізм інтегрованості країн, що розвиваються, у світову економіку?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3.1.15. В чому полягають регіональні особливості країн, що розвиваються?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3.2. Сутність та цілі інтеграційних процесів. Рівні інтеграції та регіональні інтеграційні угрупування

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3.2.1. В чому полягає сутність інтеграційних процесів?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3.2.2. Які існують рівні міжнародної економічної інтеграції?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3.2.3. В чому полягають особливості європейських інтеграційних процесів?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3.2.4. Які є особливості розвитку економічних взаємозв'язків у Північній Америці?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3.2.5. В чому полягає специфіка Латиноамериканських інтеграційних процесів?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3.2.6. Які відмітні риси економічної інтеграції в Азії?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 3.2.7. Які основні економічні у групування існують в Африці?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - ЧАСТИНА II. МІЖНАРОДНА МАКРОЕКОНОМІКА: ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІДКРИТОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА В ЦІЛОМУ

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1. Світова валютно-фінансова система та принципи її функціонування

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1. Валюта та валютні курси

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.1. Що таке валюта та які є її види?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.2. В чому полягає суть "обмінного валютного курсу" і які є кількісні показники валютного курсу?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.3. Які існують розрахункові види валютних курсів?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.4. Що таке ціна валюти та які є її види?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.5. Які чинники визначають попит і пропозицію валюти?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.6. Як визначається крос-курс і тристоронній арбітраж?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.7. Як визначаються ціни іноземних товарів та послуг у національній валюті?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.2. Платіжний баланс та валютні курси

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.2.1. В чому суть міжнародних розрахунків?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.2.2. Які є основні форми міжнародних розрахунків?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.2.3. В чому полягав суть та якою є структура платіжного балансу?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.2.4. В чому полягає зміст рахунку поточних операцій?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.2.5. В чому полягає зміст рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.2.6. В чому полягає зміст рахунку офіційних резервів?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.2.7. Які чинники впливають на стан платіжного балансу?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.2.8. Як здійснюється балансування статей платіжного балансу?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.2.9. Який зв'язок між станом платіжного балансу і позицією національної валюти?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.2.10. В чому полягають основні проблеми конвертованості гривні?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.2.11. Які чинники впливають на валютний курс?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.2.12. Для його здійснюють прогнозування валютного курсу?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.2.13. Як здійснюється прогнозування на основі паритету купівельної спроможності валют?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.2.14. Як здійснюється прогнозування на основі відмінностей у відсоткових ставках?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.2.15. В чому полягав значення аналізу платіжного балансу для прогнозування валютного курсу?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.3. Еволюція валютної системи

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.3.1. Які існують варіанти валютної політики?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.3.2. В чому полягають система "золотого стандарту" та Бреттон-Вудська валютна система?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.3.3. Якими є принципи Ямайської валютної системи?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.3.4. Як відбувається вибір конкретної валютної політики?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.3.5. У чому полягає валютна політика України?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4. Міжнародні фінансові ринки

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - А. Міжнародний ринок валют

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.1. В чому суть та які є види валютного ринку?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.2. Якими б особливості спотовою ринку і обмінного курсу "спот"?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.3. В чому полягає специфіка форвардного ринку і форвардного курсу?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.4. Які відмітні риси визначають ф'ючерсний ринок та ф'ючерсний курс?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.5. Що таке валютні опціони?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.6. В чому полягає суть спекулятивних валютних операцій?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.7. Що таке валютні ризики?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.8. Яким чином здійснюється урядове втручання в діяльність валютних ринків?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.9. Що таке ринок євровалют?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - Б. Міжнародний кредитний ринок: вартість кредиту та зовнішній борг

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - Формування вартості міжнародного кредиту

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.10. В чому суть відсоткової ставки?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.11. Які чинники впливають на зміни величини відсоткових ставок?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.12. Що являє собою відсотковий арбітраж?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.13. Як впливає відсотковий арбітраж на форвардні і спотові обмінні курси?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.14. Як впливає інфляція через відсоткові ставки на валютний курс?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.15. Що собою являє рівновага міжнародних ринків капіталів?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.16. Якими є валютно-фінансові умови міжнародного кредиту?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - Проблеми міжнародної заборгованості

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.17. Що таке офіційний зовнішній борг?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.18. Які особливості зовнішньої заборгованості України?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.19. Як здійснюється міжнародна офіційна допомога країнам, що розвиваються?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - В. Ринок цінних паперів

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.20. Яким є місце та в чому полягають функції фондового ринку в системі ринків?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.21. Що таке інвестиційний капітал?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.22. Хто є постачальниками й споживачами інвестиційного капіталу?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.23. Які посередники існують на ринку цінних паперів?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.24. В чому полягає ризик інвестування?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.25. Які відомі етапи розвитку світових фондових ринків?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.26. Які існують головні тенденції сучасного розвитку світового фондового ринку?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.27. В чому полягає суть і яка є класифікація цінних паперів?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.28. Що таке акції?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.29. Яким є сучасний світовий ринок акцій?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.30. В чому суть облігацій?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.31. Яким є сучасний світовий ринок боргових цінних паперів?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.32. Що таке фінансовий дериватив?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.33. Яким в сучасний світовий ринок деривативів?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.34. Що слід розуміти під первинним ринком цінних паперів?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.35. Що слід розуміти під вторинним ринком цінних паперів?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.36. Які нові тенденції в організації діяльності світових фондових бірж?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.37. В чому полягає суть позабіржового ринку цінних паперів?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.38. Якими б принципи формування портфеля акцій інвестора?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.39. Які принципи визначають стратегію поведінки інвестора у випадку продажу своїх акцій?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.40. Якими основними показниками визначається діяльність ринку цінних паперів?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.41. Які є основні показники діяльності ринку цінних паперів за методом обчислення?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.42. Як визначається ринкова вартість акції на фондовому ринку?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.43. Як зробити оцінки вартості облігації?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.44. В чому полягають основні завдання реформування на фондовому ринку України?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.45. В чому полягає суть фондової політики держави?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.46. На яких основних принципах можливе ефективне функціонування фондового ринку України?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.4.47. Яким є механізм державного регулювання фондового ринку України?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.5. Особливості міжнародного фінансового менеджменту

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.5.1. В чому полягає суть міжнародного фінансового менеджменту?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.5.2. Якими є основні функції фінансового менеджменту?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.5.3. Якими є особливості фінансового менеджменту ТНК?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.5.4. Якою є специфіка зовнішнього середовища прийняття рішень щодо ефективного розподілу фінансових коштів та їх збільшення?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.5.5. Якими є особливості бухгалтерського обліку в ТНК?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.5.6. Як здійснюється управління валютним ризиком?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.5.7. Що таке капітальне бюджетування?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.5.8. Які існують головні ризики при прийнятті рішень про ПЗІ?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.5.9. Як здійснюється управління портфелем зарубіжних цінних паперів?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.5.10. Що таке хеджирування?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.5.11. Як здійснюється управління політичним ризиком?

 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.5.12. Що являє собою чинна капітальна політика?

 • 1 2