Вступ до мовознавства - Кочерган М. П

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - 1. Загальні питання мовознавства

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - 1.1. Мовознавство як наука. "Вступ до мовознавства" як навчальна дисципліна

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Предмет мовознавства. Зміст і основні завдання курсу "Вступ до мовознавства"

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Місце мовознавства в системі наук

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Методи дослідження мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - 1.2. Природа, сутність, функції та будова мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Природа і сутність мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Функції мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Мова і суспільство

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Мова і мислення

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Мова як знакова система

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Мова і мовлення

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Структура мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Синхронія і діахронія

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - 1.3. Походження і розвиток мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Проблема походження мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Закономірності розвитку мов

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Специфіка розвитку різних рівнів мовної структури

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Розвиток і функціонування мов у різні історичні епохи

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - 1.4. Мови світу, їх вивчення та генеалогічна класифікація

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Загальна характеристика мов світу

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Порівняльне вивчення мов

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Генеалогічна класифікація мов

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Родовідне дерево А. Шлейхера

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Індоєвропейські мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Індійська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Іранська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Слов'янська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Балтійська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Германська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Романська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Кельтська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Грецька група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Албанська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Вірменська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Анатолійська (хето-лувійська) група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Тохарська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Семіто-хамітські мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Семітська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Хамітська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Кавказькі мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Фіно-угорські мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Угорська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Фінська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Самодійські мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Тюркські мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Булгарська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Кипчацька група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Огузька група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Карлуцька група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Уйгурська (східна) група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Монгольські мови