Вступ до мовознавства - Кочерган М. П

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - 1. Загальні питання мовознавства

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - 1.1. Мовознавство як наука. "Вступ до мовознавства" як навчальна дисципліна

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Предмет мовознавства. Зміст і основні завдання курсу "Вступ до мовознавства"

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Місце мовознавства в системі наук

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Методи дослідження мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - 1.2. Природа, сутність, функції та будова мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Природа і сутність мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Функції мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Мова і суспільство

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Мова і мислення

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Мова як знакова система

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Мова і мовлення

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Структура мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Синхронія і діахронія

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - 1.3. Походження і розвиток мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Проблема походження мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Закономірності розвитку мов

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Специфіка розвитку різних рівнів мовної структури

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Розвиток і функціонування мов у різні історичні епохи

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - 1.4. Мови світу, їх вивчення та генеалогічна класифікація

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Загальна характеристика мов світу

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Порівняльне вивчення мов

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Генеалогічна класифікація мов

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Родовідне дерево А. Шлейхера

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Індоєвропейські мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Індійська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Іранська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Слов'янська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Балтійська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Германська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Романська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Кельтська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Грецька група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Албанська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Вірменська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Анатолійська (хето-лувійська) група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Тохарська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Семіто-хамітські мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Семітська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Хамітська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Кавказькі мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Фіно-угорські мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Угорська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Фінська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Самодійські мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Тюркські мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Булгарська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Кипчацька група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Огузька група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Карлуцька група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Уйгурська (східна) група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Монгольські мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Тунгусо-маньчжурські мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Сибірська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Амурська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Південна група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Китайсько-тибетські мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Тан-китайська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Тибето-бірманська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Тайські мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Аустронезійські мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Аустроазіатські мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Австралійські мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Палеоазіатські мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Чукотсько-камчатська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Ескімосько-алеутська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Єнісейська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Юкагіро-чуванська група

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Папуаські мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Африканські мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Дравідські мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Мови далекого сходу

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Індіанські (америндські) мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - 2. Фонетика і графіка

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - 2.1. Звуки мови, їх вивчення і класифікація

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Фонетика як лінгвістична дисципліна. Три аспекти вивчення звуків

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Фізичний аспект у характеристиці звуків

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Фізіологічний аспект у вивченні звуків

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Класифікація звуків

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Голосні звуки

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Приголосні звуки

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - 2.2. Фонетичні одиниці та засоби

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Фонетичне членування мовленнєвого потоку

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Склад

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Наголос

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Інтонація

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - 2.3. Фонетичні процеси

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Позиційні зміни

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Комбінаторні зміни звуків

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Орфоепія. Транскрипція і транслітерація

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Живі та історичні фонетичні процеси. Спонтанні зміни звуків

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Фонетичні закони

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - 2.4. Лінгвістичний (функціональний) аспект у вивченні звуків

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Поняття фонеми

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Диференційні та інтегральні ознаки фонем

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Позиції фонем. Варіанти і варіації фонем

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Фонологічна система

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - 2.5. Письмо

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Значення письма в історії суспільства. Передумови виникнення письма

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Етапи і форми розвитку графічного письма

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Графіка

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Орфографія. Принципи орфографії

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - 3. Лексика і фразеологія

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - 3.1. Слово та його значення

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Лексикологія. Розділи лексикології

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Слово як одиниця мови. Слово і лексема

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Значення слова

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - 3.2. Лексико-семантичні категорії

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Полісемія

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Омонімія

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Синонімія

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Антонімія

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Гіперо-гіпонімія і лексична конверсія

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - 3.3. Лексико-семантична система мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Поняття лексико-семантичної системи

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Словниковий склад мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - 3.4. Історичні зміни словникового складу мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Причини історичних змін у лексиці

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Архаїзми

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Неологізми

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Запозичення

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Історична лексикологія та етимологія

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - 3.5. Фразеологія

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Поняття фразеології

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Класифікація фразеологізмів

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - 3.6. Лексикографія

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Поняття лексикографії

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Типи словників

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Одномовні словники

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Багатомовні словники

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - 4. Граматика

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - 4.1. Граматика. Граматичне значення. Граматичні категорії

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Предмет граматики. Розділи граматики. Основні одиниці граматичної будови мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Граматичне значення

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Граматичні категорії

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - 4.2. Морфема і словоформа

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Поняття морфеми

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Види морфем

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Морфеміка

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Граматична форма слова

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - 4.3. Способи вираження граматичних значень

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Синтетичні способи вираження граматичних значень

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Аналітичні способи вираження граматичних значень

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Історична змінність способів і засобів вираження граматичних значень

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - 4.4. Частини мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Поняття частин мови. Критерії виділення частин мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - З історії питання про частини мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Частини мови в різних мовах

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Характеристика основних частин мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - 4.5. Словосполучення і речення

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Поняття словосполучення. Типи словосполучень

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Синтаксичні зв'язки слів

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Речення та його ознаки

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Актуальне членування речення

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - 5. Мовна типологія

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - 5.1. Типологічна класифікація мов

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Поняття типологічної класифікації мов

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Ізолятивні (кореневі) мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Аглютинативні мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Інкорпоративні (полісинтетичні) мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Флективні мови

 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П. - Інші спроби типологічної класифікації мов