Господарське право - Щербина В. С

 • Господарське право - Щербина В. С. - Вступ

 • Господарське право - Щербина В. С. - Загальна частина

 • Господарське право - Щербина В. С. - Розділ І. Поняття, методи і система господарського права

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 1. Господарські правовідносини та господарське право

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Предмет регулювання господарського права

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Господарські правовідносини, їх ознаки та види

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Методи господарського права

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 2. Правові форми участі держави і місцевого самоврядування в регулюванні господарської діяльності

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Основні напрями економічної політики держави

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Засоби державного регулювання господарської діяльності

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Особливості управління господарською діяльністю у державному та комунальному секторах економіки

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 3. Правові засади захисту економічної конкуренції

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Правове становище Антимонопольного комітету

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання

 • Господарське право - Щербина В. С. - 4. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції

 • Господарське право - Щербина В. С. - 5. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 4. Господарське законодавство

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Система господарського законодавства

 • Господарське право - Щербина В. С. - Розділ II. Суб'єкти господарських правовідносин

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 5. Суб'єкти господарського права. Суб'єкти господарювання

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Поняття та види суб'єктів господарського права

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Утворення суб'єктів господарювання, їх державна реєстрація

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Припинення суб'єкта господарювання

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 6. Правове становище підприємств

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Поняття підприємства як організаційної форми господарювання

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Види та організаційно-правові форми підприємств

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Організаційна структура та управління підприємством

 • Господарське право - Щербина В. С. - 4. Правове становище державних підприємств

 • Господарське право - Щербина В. С. - 5. Правове становище комунального унітарного підприємства

 • Господарське право - Щербина В. С. - 6. Поняття, види та правове становище підприємств колективної власності

 • Господарське право - Щербина В. С. - 7. Правове становище приватних та інших підприємств

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 7. Правовий статус господарських товариств

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Поняття господарського товариства

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Види господарських товариств

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Майно та майнові права у господарському товаристві

 • Господарське право - Щербина В. С. - 4. Права і обов'язки учасників господарського товариства

 • Господарське право - Щербина В. С. - 5. Управління господарським товариством

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 8. Правове становище об'єднань підприємств

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Поняття об'єднання підприємств

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Види та організаційно-правові форми об'єднань підприємств

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Функції та компетенція об'єднання підприємств. Управління об'єднанням підприємств

 • Господарське право - Щербина В. С. - 4. Асоційовані підприємства та холдингові компанії

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 9. Правовий статус громадянина як суб'єкта господарювання. Особливості правового статусу інших суб'єктів господарювання

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Правовий статус громадянина-підприємця

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Особливості правового статусу кредитних спілок у сфері господарювання

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Особливості правового статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання

 • Господарське право - Щербина В. С. - Розділ III. Майнова основа господарювання

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 10. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Правовий режим майна суб'єктів господарювання