Господарське право - Щербина В. С

 • Господарське право - Щербина В. С. - Вступ

 • Господарське право - Щербина В. С. - Загальна частина

 • Господарське право - Щербина В. С. - Розділ І. Поняття, методи і система господарського права

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 1. Господарські правовідносини та господарське право

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Предмет регулювання господарського права

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Господарські правовідносини, їх ознаки та види

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Методи господарського права

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 2. Правові форми участі держави і місцевого самоврядування в регулюванні господарської діяльності

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Основні напрями економічної політики держави

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Засоби державного регулювання господарської діяльності

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Особливості управління господарською діяльністю у державному та комунальному секторах економіки

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 3. Правові засади захисту економічної конкуренції

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Правове становище Антимонопольного комітету

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання

 • Господарське право - Щербина В. С. - 4. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції

 • Господарське право - Щербина В. С. - 5. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 4. Господарське законодавство

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Система господарського законодавства

 • Господарське право - Щербина В. С. - Розділ II. Суб'єкти господарських правовідносин

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 5. Суб'єкти господарського права. Суб'єкти господарювання

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Поняття та види суб'єктів господарського права

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Утворення суб'єктів господарювання, їх державна реєстрація

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Припинення суб'єкта господарювання

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 6. Правове становище підприємств

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Поняття підприємства як організаційної форми господарювання

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Види та організаційно-правові форми підприємств

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Організаційна структура та управління підприємством

 • Господарське право - Щербина В. С. - 4. Правове становище державних підприємств

 • Господарське право - Щербина В. С. - 5. Правове становище комунального унітарного підприємства

 • Господарське право - Щербина В. С. - 6. Поняття, види та правове становище підприємств колективної власності

 • Господарське право - Щербина В. С. - 7. Правове становище приватних та інших підприємств

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 7. Правовий статус господарських товариств

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Поняття господарського товариства

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Види господарських товариств

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Майно та майнові права у господарському товаристві

 • Господарське право - Щербина В. С. - 4. Права і обов'язки учасників господарського товариства

 • Господарське право - Щербина В. С. - 5. Управління господарським товариством

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 8. Правове становище об'єднань підприємств

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Поняття об'єднання підприємств

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Види та організаційно-правові форми об'єднань підприємств

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Функції та компетенція об'єднання підприємств. Управління об'єднанням підприємств

 • Господарське право - Щербина В. С. - 4. Асоційовані підприємства та холдингові компанії

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 9. Правовий статус громадянина як суб'єкта господарювання. Особливості правового статусу інших суб'єктів господарювання

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Правовий статус громадянина-підприємця

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Особливості правового статусу кредитних спілок у сфері господарювання

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Особливості правового статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання

 • Господарське право - Щербина В. С. - Розділ III. Майнова основа господарювання

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 10. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Правовий режим майна суб'єктів господарювання

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Види майна суб'єктів господарювання та джерела його формування

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Право власності та похідні права (право господарського відання, право оперативного управління) у сфері господарювання

 • Господарське право - Щербина В. С. - 4. Корпоративні права

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 11. Правові засади приватизації державного та комунального майна

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Поняття і головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Об'єкти приватизації

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Суб'єкти приватизації

 • Господарське право - Щербина В. С. - 4. Приватизаційний процес

 • Господарське право - Щербина В. С. - 5. Способи приватизації

 • Господарське право - Щербина В. С. - 6. Договірні відносини приватизації

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 12. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Поняття та види цінних паперів

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Умови і порядок емісії і розміщення цінних паперів

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Регулювання ринку цінних паперів

 • Господарське право - Щербина В. С. - Розділ IV. Господарські зобов'язання

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 13. Загальні положення щодо господарських зобов'язань

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Поняття, види та підстави виникнення господарських зобов'язань

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Виконання господарських зобов'язань, забезпечення виконання господарських зобов'язань

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Припинення господарських зобов'язань

 • Господарське право - Щербина В. С. - 4. Розірвання господарських зобов'язань. Недійсність господарського зобов'язання

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 14. Господарські договори

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Поняття та ознаки господарського договору

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Види господарських договорів

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Функції господарського договору

 • Господарське право - Щербина В. С. - 4. Зміст і форма господарського договору

 • Господарське право - Щербина В. С. - 5. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів

 • Господарське право - Щербина В. С. - Розділ V. Відповідальність у господарсько-правових відносинах

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 15. Основні засади господарсько-правової відповідальності

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Поняття, ознаки та принципи господарсько-правової відповідальності

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Підстави та межі господарсько-правової відповідальності

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності

 • Господарське право - Щербина В. С. - 4. Відшкодування збитків у сфері господарювання

 • Господарське право - Щербина В. С. - 5. Штрафні та оперативно-господарські санкції

 • Господарське право - Щербина В. С. - 6. Адміністративно-господарські санкції

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 16. Правове регулювання банкрутства

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Поняття банкрутства. Суб'єкти у відносинах банкрутства

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Організаційно-правові питання запобігання банкрутству

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Підстави для застосування банкрутства

 • Господарське право - Щербина В. С. - 4. Провадження у справах про банкрутство

 • Господарське право - Щербина В. С. - 5. Ліквідаційна процедура

 • Господарське право - Щербина В. С. - 6. Мирова угода

 • Господарське право - Щербина В. С. - Особлива частина

 • Господарське право - Щербина В. С. - Розділ VI. Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 17. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Правове регулювання матеріально-технічного постачання та збуту

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Правове регулювання контрактації сільськогосподарської продукції

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Правове регулювання енергопостачання

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 18. Правове регулювання біржової торгівлі

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Поняття та юридичні ознаки біржі

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Функції, права та обов'язки товарної біржі

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Види біржових угод

 • Господарське право - Щербина В. С. - 4. Правила біржової торгівлі

 • Господарське право - Щербина В. С. - 5. Правовий статус фондової біржі

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 19. Правове регулювання оренди та лізингу у сфері господарювання

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Поняття договору оренди. Об'єкти оренди

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Сторони в договорі оренди

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Порядок укладання договору оренди

 • Господарське право - Щербина В. С. - 4. Умови договору оренди

 • Господарське право - Щербина В. С. - 5. Припинення договору оренди

 • Господарське право - Щербина В. С. - 6. Правове регулювання

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 20. Правове регулювання інших видів господарсько-торговельної діяльності (бартер, зберігання у товарному складі)

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Правове регулювання товарообмінних (бартерних) операцій

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Правове регулювання зберігання у товарному складі

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 21. Правове регулювання комерційного посередництва (агентських відносин) у сфері господарювання

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Комерційне посередництво (агентська діяльність): поняття, види, суб'єкти

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Агентський договір: зміст, виконання та припинення

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 22. Правове регулювання діяльності транспорту

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Види транспорту в Україні

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Законодавство про транспорт

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Правове становище транспортних організацій

 • Господарське право - Щербина В. С. - 4. Транспортні господарські договори

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 23. Правове регулювання капітального будівництва

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Поняття капітального будівництва та джерела його фінансування

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Правове регулювання підрядних відносин у капітальному будівництві

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 24. Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Правові форми реалізації інвестиційної діяльності

 • Господарське право - Щербина В. С. - 4. Особливості правового регулювання інноваційної діяльності

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 25. Правове регулювання банківської діяльності

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Поняття, види та правове становище банків. Банківські операції та їх види

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Поняття та види кредиту. Кредитний договір

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Порядок відкриття рахунків у банках

 • Господарське право - Щербина В. С. - 4. Порядок та форми розрахунків у господарському обороті

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 26. Правове регулювання страхової діяльності

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Поняття страхової діяльності. Законодавство про страхову діяльність

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Правове становище учасників страхової діяльності

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Державний нагляд за страховою діяльністю

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 27. Правове регулювання цін та ціноутворення

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Види цін та порядок їх встановлення

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Правове регулювання контролю за додержанням дисципліни цін та відповідальність за її порушення

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 28. Правові засади бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Організація та ведення бухгалтерського обліку в господарських організаціях

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Фінансова звітність суб'єктів господарювання

 • Господарське право - Щербина В. С. - 4. Статистична інформація суб'єктів господарювання

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 29. Правові засади аудиторської діяльності

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Поняття та зміст аудиторської діяльності

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Форми та зміст аудиторських послуг. Види аудиту

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Суб'єкти аудиторської діяльності

 • Господарське право - Щербина В. С. - 4. Проведення аудиту, надання інших аудиторських послуг

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 30. Правове регулювання комерційної концесії

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Поняття, зміст та сфера застосування комерційної концесії

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Договір комерційної концесії

 • Господарське право - Щербина В. С. - Розділ VII. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 31. Загальні засади правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Законодавство про зовнішньоекономічну діяльність

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Види зовнішньоекономічної діяльності

 • Господарське право - Щербина В. С. - 4. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 • Господарське право - Щербина В. С. - 5. Компетенція органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 • Господарське право - Щербина В. С. - 6. Правове становище торгово-промислових палат

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 32. Правовий режим іноземних інвестицій

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Поняття іноземних інвестицій і їх роль в економіці України

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Форми і види іноземних інвестицій

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Державна реєстрація іноземних інвестицій

 • Господарське право - Щербина В. С. - 4. Особливості правового регулювання іноземних інвестицій, що здійснюються за окремими договорами (контрактами)

 • Господарське право - Щербина В. С. - 5. Гарантії і компенсації іноземним інвесторам

 • Господарське право - Щербина В. С. - Розділ VІІІ. Спеціальні режими господарювання

 • Господарське право - Щербина В. С. - Глава 33. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон та спеціальний режим господарювання

 • Господарське право - Щербина В. С. - 1. Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон

 • Господарське право - Щербина В. С. - 2. Порядок створення спеціальної (вільної) економічної зони

 • Господарське право - Щербина В. С. - 3. Спеціальний інвестиційний режим на територіях пріоритетного розвитку

 • Господарське право - Щербина В. С. - 4. Правове регулювання концесійної діяльності в Україні

 • Господарське право - Щербина В. С. - 5. Правове регулювання інших спеціальних режимів господарювання

 • Господарське право - Щербина В. С. - Список літератури