Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 1. Поняття "міжнародне публічне право"

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 2. Предмет і об'єкт міжнародного права

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Об'єкт міжнародного права

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 3. Основні етапи розвитку міжнародного права

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 4. Система і структура сучасного міжнародного права

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 5. Джерела і функції міжнародного права

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 6. Співвідношення міжнародного приватного права і міжнародного публічного права

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 1. Поняття і структура норми міжнародного права

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 2. Класифікація норм у міжнародному праві та механізм їх реалізації

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 3. Поняття та кодифікація основних принципів міжнародного права

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Загальні принципи права та основні принципи міжнародного права

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 4. Принципи, що стосуються підтримання міжнародного миру і безпеки

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 5. Принципи, пов'язані з міжнародним співробітництвом держав

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Принцип суверенної рівності

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Принцип поваги і захисту прав людини

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Принцип міжнародного співробітництва

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Принцип сумлінного виконання договірних зобов'язань за міжнародним правом

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 1. Поняття міжнародної правосуб'єктності

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 2. Поняття і види суб'єктів міжнародного права

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 3. Держави - основні суб'єкти міжнародного права. Правосуб'єктність інших учасників міжнародного спілкування

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Статус суб'єктів федеративних держав

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Міжнародна правосуб'єктність нації

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Державоподібні утворення як суб'єкти міжнародного права

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 4. Інститут визнання в міжнародному праві

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 5. Правонаступництво держав. Континуїтет України стосовно прав і зобов'язань СРСР

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Континуїтет України стосовно прав і зобов'язань СРСР

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 1. Поняття, підстави і суб'єкти міжнародно-правової відповідальності

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Підстави міжнародно-правової відповідальності держав

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 2. Види та форми міжнародної відповідальності

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 3. Обставини, що виключають відповідальність держав

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 4. Поняття і види міжнародних протиправних дій

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 5. Міжнародно-правові санкції

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 1. Поняття та класифікація територій

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 2. Державна територія, її основні ознаки. Державні кордони

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Державні кордони

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 3. Правові підстави, способи змін державних територій

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 4. Міжнародно-правові режими Арктики, Антарктики

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 5. Правові режими міжнародних рік, каналів, проток

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 6. Міжнародне повітряне право

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 7. Міжнародне космічне право

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 8. Нормативно-правові акти України, які регулюють питання території

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 1. Поняття і джерела права міжнародних договорів

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 2. Поняття, види і структура міжнародного договору

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 3. Основні стадії укладення міжнародного договору

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 4. Дія і припинення дії договорів. Недійсність міжнародних договорів

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 5. Виконання і тлумачення міжнародних договорів

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 6. Участь України в міжнародно-договірному процесі

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 1. Поняття та джерела права зовнішніх зносин

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 2. Система органів зовнішніх зносин

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 3. Дипломатичні представництва: поняття, види, функції

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 4. Початок та закінчення дипломатичної місії. Дипломатичні імунітети і привілеї

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Дипломатичні імунітети та привілеї

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 5. Консульські представництва: види і функції

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Правовий статус консула в законодавстві України і міжнародному праві

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 6. Правовий статус спеціальних місій, представництв держав При міжнародних організаціях

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Дипломатичне право міжнародних організацій

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 1. Поняття, ознаки, правосуб'єктність міжнародних організацій

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Історія розвитку міжнародних організацій

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 2. Види міжнародних організацій

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 3. ООН: система органів, функції, повноваження. Спеціалізовані установи ООН

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Історія утворення, правова природа і членство в Організації Об'єднаних Націй (ООН)

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Органи Організації Об'єднаних Націй

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 4. НАТО

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 5. Регіональні організації

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Співдружність Незалежних Держав (СНД)

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 6. Європейський Союз. Правова природа актів ЄС

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 1. Поняття та джерела міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів)

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 2. Механізми забезпечення захисту прав та свобод людини

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 3. Учасники збройних конфліктів. Режими воєнного полону та воєнної окупації

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Режим воєнного полону

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Режим воєнної окупації

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 4. Початок війни і закінчення війни. Їх правові наслідки

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Закінчення війни і міжнародно-правові наслідки

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 5. Заборона й обмеження визначених засобів і методів ведення війни

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Захист цивільних об'єктів і культурних цінностей під час збройних конфліктів

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 6. Нейтралітет у війні. Ведення морської війни

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Ведення морської війни

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 1. Поняття і міжнародно-правове забезпечення мирних засобів розв'язання міжнародних спорів

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 2. Переговори, консультації, добрі послуги та посередництво

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 3. Обстеження і примирення

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 4. Міжнародна судова процедура

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 1. Міжнародно-правове забезпечення співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 2. Основні форми міжнародного співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 3. Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол)

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 4. Правова допомога у кримінальних, цивільних справах

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - 5. Інститут екстрадиції у міжнародному праві та його застосування в Україні

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Тести для перевірки рівня знань з дисципліни "Міжнародне право"

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Тема 1. Природа та особливості сучасного міжнародного права

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Тема 2. Норми і принципи сучасного міжнародного права

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Тема 3. Суб'єкти сучасного міжнародного права

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Тема 4. Відповідальність у міжнародному праві

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Тема 5. Територія в міжнародному праві

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Тема 6. Право міжнародних договорів

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Тема 7. Право зовнішніх зносин

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Тема 8. Право міжнародних організацій

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Тема 9. Міжнародне гуманітарне право

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Тема 10. Мирні засоби вирішення міжнародних спорів

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Тема 11. Співробітництво держав у боротьбі зі злочинністю

 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - Список рекомендованої літератури