Страхування - Базилевич В. Д

 • Страхування - Базилевич В. Д. - ПЕРЕДМОВА

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Розділ 1.ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 1.1. Історичні передумови виникнення та еволюція первинних форм страхування

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 1.2. Економічна природа, зміст та функції страхування. Місце страхування в економічній системі

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 1.3. Об'єкт, предмет, методи та методологія досліджень у страхуванні

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 1.4. Страховий фонд: зміст, структура, принципи формування та використання

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Принципи формування та використання страхового фонду страховика

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Значення страхування в сучасних умовах

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Розділ 2. РИЗИК, УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ У СТРАХУВАННІ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 2.1. Зміст та структурна характеристика ризику

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 2.2. Економічні ризики

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 2.3. Класифікація економічних ризиків

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 2.4. Концепція управління ризиком

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 2.5. Страхування в системі управління ризиками

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Обмеження за типом ризику

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Обмеження за особливостям взаємовідносин сторін операцій страхування

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Нормативна база

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Обмеження за особливостями ставлення до ризику

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Розділ З. КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 3.1. Класифікація: зміст, наукове та практичне значення

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 3.2. Класифікація за метою страхування. Комерційне та соціальне страхування

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 3.3. Класифікація за ступенем свободи волевиявлення страхувальника. Добровільне та обов'язкове страхування

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 3.4. Класифікація за об'єктами. Страхування життя, майна та відповідальності

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Порівняльна характеристика галузей страхування

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 3.5. Класифікація страхування за родом небезпеки

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Частина II. ОСОБОВЕ СТРАХУВАННЯ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Розділ 4. СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 4.1. Зміст і структура (види) страхування життя

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Вплив різних чинників на величину внесків зі страхування життя

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Індивідуальне та групове страхування життя

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Страхування за участю в прибутку страхової компанії

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 4.2. Змішане страхування життя

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Страхові виплати за змішаного страхування життя

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 4.3. Значення, стан та перспективи розвитку страхування життя в Україні

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Значення страхування життя для окремої особи та для суспільства

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Стан та перспективи розвитку ринку страхування життя в сучасній Україні

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Розділ 5. СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 5.1. Зміст і структура страхування від нещасних випадків

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Особливості страхування від нещасних випадків

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Обмеження для категорій осіб щодо здійснення страхування від нещасних випадків

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 5.2. Обов'язкове державне страхування від нещасних випадків

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 5.3. Добровільне страхування від нещасних випадків

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Страхування дітей та школярів

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Групове (колективне) страхування робітників та службовців за рахунок підприємства

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Страхування від'їжджаючих за кордон від нещасних випадків

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 5.4. Страхування від нещасних випадків пасажирів

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Порядок умови проведення обов'язкового страхування членів екіпажу і авіаційного персоналу

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Страхування пасажирів залізничного транспорту

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Розділ 6. МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 6.1. Необхідність, зміст та структура медичного страхування

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 6.2. Обов'язкове медичне страхування

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Принципи організації ОМС

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 6.3. Добровільне медичне страхування

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Розділ 7. ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 7.1. Страхування ренти (ануїтетів)

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Права страхувальника щодо змін у договорі страхування ануїтетів

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Види ануїтетів

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Використання трестів

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Використання бонусів

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Види страхових бонусів

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 7.2. Страхування додаткової пенсії

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Загальна характеристика пенсійної системи України

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Недержавне пенсійне страхування

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Права вкладника фонду (страхувальника пенсії)

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Укладання пенсійного контракту

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Порядок сплати та розміри пенсійних внесків до НПФ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Види договорів страхування додаткової пенсії

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Значення запровадження НПЗ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Стан та перспективи розвитку НПЗ в Україні

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Частина III. МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Розділ 8. СТРАХУВАННЯ МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСІВ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 8.1. Зміст, структура та принципи майнового страхування

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Структура майнового страхування

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Форми майнового страхування: обов'язкове та добровільне

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 8.2. Страхування майнових інтересів фізичних та юридичних осіб

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Страхування майнових інтересів юридичних осіб

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 8.3. Вартісна оцінка майна, що підлягає страхуванню. Врегулювання вимог страхувальника щодо відшкодування збитків

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Розділ 9. ТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАННЯ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 9.1. Автомобільне страхування

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Страхування автомобілів за умов ремонту, паркування та зберігання у гаражах

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 9.2. Страхування водних транспортних засобів. Морське страхування

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Страхування морських суден

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Припинення відповідальності страховика за збитки, спричинені страховими подіями

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Обов'язки страховика при настанні страхової події

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 9.3. Авіаційне страхування

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Обов'язкове страхування авіаційних суден

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 9.4. Страхування вантажів на різних видах транспортних засобів

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Загальна характеристика страхування вантажів

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Страхування вантажів, що перевозяться автомобільним транспортом підприємств

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Страхування експонатів виставки

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Відповідальність за втрату чи пошкодження багажу (вантажобагажу) на залізничному транспорті

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Страхування вантажів, що перевозяться морським транспортом

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Відшкодування збитків за загальною аварією

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Визначення загальної вартості майна у зв'язку з загальною аварією

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Розділ 10. СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 10.1. Місце страхування в страховому захисті підприємництва

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 10.2. Різновиди страхування підприємницьких ризиків

 • 1