Страхування - Базилевич В. Д

 • Страхування - Базилевич В. Д. - ПЕРЕДМОВА

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Розділ 1.ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 1.1. Історичні передумови виникнення та еволюція первинних форм страхування

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 1.2. Економічна природа, зміст та функції страхування. Місце страхування в економічній системі

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 1.3. Об'єкт, предмет, методи та методологія досліджень у страхуванні

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 1.4. Страховий фонд: зміст, структура, принципи формування та використання

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Принципи формування та використання страхового фонду страховика

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Значення страхування в сучасних умовах

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Розділ 2. РИЗИК, УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ У СТРАХУВАННІ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 2.1. Зміст та структурна характеристика ризику

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 2.2. Економічні ризики

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 2.3. Класифікація економічних ризиків

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 2.4. Концепція управління ризиком

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 2.5. Страхування в системі управління ризиками

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Обмеження за типом ризику

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Обмеження за особливостям взаємовідносин сторін операцій страхування

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Нормативна база

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Обмеження за особливостями ставлення до ризику

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Розділ З. КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 3.1. Класифікація: зміст, наукове та практичне значення

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 3.2. Класифікація за метою страхування. Комерційне та соціальне страхування

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 3.3. Класифікація за ступенем свободи волевиявлення страхувальника. Добровільне та обов'язкове страхування

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 3.4. Класифікація за об'єктами. Страхування життя, майна та відповідальності

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Порівняльна характеристика галузей страхування

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 3.5. Класифікація страхування за родом небезпеки

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Частина II. ОСОБОВЕ СТРАХУВАННЯ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Розділ 4. СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 4.1. Зміст і структура (види) страхування життя

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Вплив різних чинників на величину внесків зі страхування життя

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Індивідуальне та групове страхування життя

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Страхування за участю в прибутку страхової компанії

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 4.2. Змішане страхування життя

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Страхові виплати за змішаного страхування життя

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 4.3. Значення, стан та перспективи розвитку страхування життя в Україні

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Значення страхування життя для окремої особи та для суспільства

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Стан та перспективи розвитку ринку страхування життя в сучасній Україні

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Розділ 5. СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 5.1. Зміст і структура страхування від нещасних випадків

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Особливості страхування від нещасних випадків

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Обмеження для категорій осіб щодо здійснення страхування від нещасних випадків

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 5.2. Обов'язкове державне страхування від нещасних випадків

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 5.3. Добровільне страхування від нещасних випадків

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Страхування дітей та школярів

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Групове (колективне) страхування робітників та службовців за рахунок підприємства

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Страхування від'їжджаючих за кордон від нещасних випадків

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 5.4. Страхування від нещасних випадків пасажирів

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Порядок умови проведення обов'язкового страхування членів екіпажу і авіаційного персоналу

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Страхування пасажирів залізничного транспорту

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Розділ 6. МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 6.1. Необхідність, зміст та структура медичного страхування

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 6.2. Обов'язкове медичне страхування

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Принципи організації ОМС

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 6.3. Добровільне медичне страхування

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Розділ 7. ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 7.1. Страхування ренти (ануїтетів)

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Права страхувальника щодо змін у договорі страхування ануїтетів

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Види ануїтетів

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Використання трестів

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Використання бонусів

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Види страхових бонусів

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 7.2. Страхування додаткової пенсії

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Загальна характеристика пенсійної системи України

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Недержавне пенсійне страхування

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Права вкладника фонду (страхувальника пенсії)

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Укладання пенсійного контракту

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Порядок сплати та розміри пенсійних внесків до НПФ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Види договорів страхування додаткової пенсії

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Значення запровадження НПЗ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Стан та перспективи розвитку НПЗ в Україні

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Частина III. МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Розділ 8. СТРАХУВАННЯ МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСІВ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 8.1. Зміст, структура та принципи майнового страхування

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Структура майнового страхування

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Форми майнового страхування: обов'язкове та добровільне

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 8.2. Страхування майнових інтересів фізичних та юридичних осіб

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Страхування майнових інтересів юридичних осіб

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 8.3. Вартісна оцінка майна, що підлягає страхуванню. Врегулювання вимог страхувальника щодо відшкодування збитків

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Розділ 9. ТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАННЯ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 9.1. Автомобільне страхування

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Страхування автомобілів за умов ремонту, паркування та зберігання у гаражах

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 9.2. Страхування водних транспортних засобів. Морське страхування

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Страхування морських суден

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Припинення відповідальності страховика за збитки, спричинені страховими подіями

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Обов'язки страховика при настанні страхової події

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 9.3. Авіаційне страхування

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Обов'язкове страхування авіаційних суден

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 9.4. Страхування вантажів на різних видах транспортних засобів

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Загальна характеристика страхування вантажів

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Страхування вантажів, що перевозяться автомобільним транспортом підприємств

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Страхування експонатів виставки

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Відповідальність за втрату чи пошкодження багажу (вантажобагажу) на залізничному транспорті

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Страхування вантажів, що перевозяться морським транспортом

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Відшкодування збитків за загальною аварією

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Визначення загальної вартості майна у зв'язку з загальною аварією

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Розділ 10. СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 10.1. Місце страхування в страховому захисті підприємництва

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 10.2. Різновиди страхування підприємницьких ризиків

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 10.3. Страхування підприємницької діяльності в промисловості

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 10.4. Страхування в системі управління підприємницьким ризиком в аграрному бізнесі

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Розділ 11. СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 11.1. Економічний зміст страхування кредитів

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 11.2. Форми страхування кредитів

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 11.3. Страхування депозитів

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 11.4. Страхування фінансових гарантій

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 11.5. Особливості іпотечного страхування банків

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 11.6. Інтеграція банківської та страхової сфери: стратегічні альянси

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Частина IV. СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Розділ 12.СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 12.1. Необхідність, зміст і структура страхування цивільної відповідальності

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 12.2. Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Повноваження МТСБУ (ст. 40)

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Фінансове забезпечення діяльності МТСБУ (ст. 42)

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Централізовані страхові резервні фонди МТСБУ (ст. 43)

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Встановлення франшизи

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Умови дострокового припинення дії договору

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Визначення розміру страхових платежів

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Обов'язковий ліміт відповідальності страховика

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Типи договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Страхове відшкодування на території України

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю потерпілого в результаті ДТП (ст. 23)

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Відшкодування у зв'язку зі смертю потерпілого (ст. 27)

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Відшкодування шкоди, заподіяної майну потерпілого внаслідок ДТП (ст. 28)

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Відшкодування у зв'язку з фізичним знищенням транспортного засобу (ст. 30)

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Відшкодування у зв'язку з пошкодженням дороги, дорожніх споруд та інших матеріальних цінностей чи їх фізичним знищенням (ст. 31)

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 12.3. Страхування професійної відповідальності

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 12.4. Страхування відповідальності суб'єктів господарювання - джерел підвищеної небезпеки

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Обов'язки страхувальника при настанні страхового випадку

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 12.5. Страхування інших видів відповідальності

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Страхування цивільної відповідальності виробника

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Страхування відповідальності роботодавця

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Страхування відповідальності перед третіми особами під час проведення будівельно-монтажних робіт

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Частина V ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Розділ 13. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ІСПІВСТРАХУВАННЯ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 13.1. Необхідність, зміст і перспективи розвитку співстрахування в Україні

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 13.2. Виникнення, зміст та значення перестрахування у забезпеченні гарантій страхового захисту

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Функції перестрахування

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 13.3. Методи перестрахування

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 13.4. Види та інструменти перестрахування

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Переваги та недоліки квотних договорів пропорційного пере страхування

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Види договорів непропорційного перестрахування

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 13.5. Стан та перспективи розвитку перестрахування в Україні

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Частина VI. ФІНАНСИ СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Розділ 14.ФІНАНСИ СТРАХОВИКА

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 14.1. Ризики страхової організації та джерела їх покриття

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Поточні технічні ризики

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Спеціальні технічні ризики

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Інвестиційні ризики

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Нетехнічні ризики

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 14.2. Страхові тарифи

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 14.3. Баланс страхової організації, фінансові ресурси страховика

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 14.4. Формування фінансового результату страхової організації. Показники фінансової діяльності

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 14.5. Страхові резерви

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Резерв незароблених премій (РНП)

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Резерв заявлених, але не врегульованих збитків (РЕЗ)

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Резерв катастроф (РК)

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Резерв коливань збитковості (РКЗ)

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Резерв попереджувальних заходів (РПЗ)

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Резерви зі страхування життя (РСЖ)

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Розділ 15. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СТРАХОВИКА

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 15.1. Зміст фінансової безпеки страхової організації та характеристика джерел її забезпечення

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 15.2. Платоспроможність страховика та методи її оцінки

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 15.3. Бюджетування фінансової діяльності страхової організації

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 15.4. Інвестиційна діяльність страхової організації

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Частина VII. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Розділ 16. ДОГОВОРИ СТРАХУВАННЯ: ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ, ВЕДЕННЯ ТА ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЇ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 16.1. Страхова послуга як товар: зміст та особливості

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 16.2. Зміст та порядок укладання страхового договору

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 16.3. Порядок ведення, призупинення дії страхового договору та врегулювання вимог страхувальника щодо здійснення страхових виплат та страхового відшкодування збитків

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Розділ 17.ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 17.1. Об'єктивна необхідність, зміст та межі державного регулювання страхової діяльності

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 17.2. Державний нагляд за страховою діяльністю

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 17.3. Ліцензування страхової діяльності

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 17.4. Оподаткування страховиків

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Оподаткування доходів страховика, отриманих від інших видів діяльності

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Оподаткування страховиків-нерезидентів

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Розділ 18. РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД ЗА БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 18.1. Організаційні засади регулювання банківської діяльності та банківського нагляду

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 18.2. Базельський комітет та його роль у формуванні системи регулювання діяльності комерційних банків

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 18.3. Реєстрація банків та ліцензування банківської діяльності

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 18.4. Контроль за діяльністю банків та заходи впливу з боку Національного банку України

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Застосування заходу капіталізації

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Письмове застереження

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Укладання письмової угоди з банком

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Видання Національним банком України розпоряджень

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Частина VIII. МАРКЕТИНГ НА РИНКУ СТРАХУВАННЯ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Розділ 19.СТРАХОВИЙ РИНОК

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 19.1. Зміст та характерні риси страхового ринку

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 19.2. Структура та елементи інфраструктури страхового ринку

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 19.3. Тенденції розвитку страхового ринку України

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Розділ 20. МАРКЕТИНГ У СТРАХОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 20.1. Зміст та цілі маркетингу в страховій діяльності

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 20.2. Комплекс маркетингу на страховому ринку

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Виведення страхового продукту на ринок

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Ціна страхового продукту

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Просування та канали збуту

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Процес (спосіб надання послуги), матеріальне середовище та персонал

 • Страхування - Базилевич В. Д. - 20.3. Стратегія збуту на страховому ринку

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Значення збуту в процесі страхування

 • Страхування - Базилевич В. Д. - Сутність продажу у страхуванні, страховий продукт і продукт діяльності аквізитора

 • 1 2