Фінансове право - Роль В. Ф

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - Вступ

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - Модуль 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - Тема 1. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ, ЇЇ ПРАВОВІ АСПЕКТИ

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 1.1. Поняття фінансів. Фінансова система держави

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 1.2. Фінансова діяльність держави

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 1.3. Методи і форми здійснення фінансової діяльності

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 1.4. Органи, що здійснюють фінансову діяльність

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - Тема 2. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, СИСТЕМА І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО ПРАВА

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 2.1. Поняття фінансового права, його предмет і метод

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 2.2. Принципи та функції фінансового права

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 2.3. Система і джерела фінансового права

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 2.4. Місце фінансового права в системі права України

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - Тема 3. ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ НОРМИ І ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 3.1. Фінансово-правові норми: їх зміст, особливості і види

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 3.2. Фінансово-правові відносини: поняття, особливості і види

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - Тема 4. Правові основи фінансового контролю в Україні

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 4.1. Сутність, значення та елементи фінансового контролю

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 4.2. Види фінансового контролю

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 4.3. Методи фінансового контролю

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 4.4. Організація та органи фінансового контролю

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - Модуль 2. РОЗКРИТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКТИВНОГО СКЛАДУ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - Тема 5. БЮДЖЕТНЕ ПРАВО І БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 5.1. Поняття бюджету та його значення для функціонування держави

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 5.2. Поняття бюджетного права, його предмет і особливості. Бюджетно-правові норми та правовідносини

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 5.3. Бюджетний устрій і бюджетна система України

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 5.4. Принципи та порядок розподілу доходів і видатків між окремими видами бюджетів

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - Тема 6. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 6.1. Поняття і принципи бюджетного процесу

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 6.2. Стадії бюджетного процесу

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 1. Стадія складання проекту бюджету

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 2. Стадія розгляду і затвердження бюджету

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 3. Виконання бюджету

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 4. Завершення бюджету

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - Тема 7. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЦІЛЬОВИХ ДЕРЖАВНИХ І МІСЦЕВИХ ФОНДІВ

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 7.1. Поняття, класифікація та основи правового регулювання цільових державних і місцевих фондів

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 7.2. Правовий режим бюджетних цільових фондів

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 7.3. Правовий режим позабюджетних фондів

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - Тема 8. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ДОХОДІВ

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 8.1. Сутність і значення державних доходів

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 8.2. Структура і методи забезпечення державних доходів

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - Тема 9. ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 9.1. Система оподаткування в Україні. Непрямі податки

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 9.2. Податок на прибуток підприємств

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 9.3. Правове регулювання податків з населення

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 9.4. Податки, що сплачують юридичні та фізичні особи

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 9.5. Відповідальність за порушення податкового законодавства

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - Тема 10. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 10.1. Поняття державного кредиту, його значення, види та функції

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 10.2. Особливості інституту державного кредиту

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - Тема 11. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 11.1. Поняття та особливості державного боргу

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 11.2. Форми державного боргу

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 11.3. Межі державного боргу та управління ним

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 11.4. Правовий режим державних цінних паперів

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - Тема 12. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СТРАХУВАННЯ

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 12.1. Поняття обов'язкового державного страхування

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 12.2. Основні галузі і види державного страхування

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 12.3. Особливості інституту обов'язкового державного страхування

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - Тема 13. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 13.1. Поняття і види державних видатків

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 13.2. Поняття, особливості та правові принципи фінансування державних видатків

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 13.3. Правові основи кошторисно-бюджетного фінансування

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 13.4. Основні напрями кошторисно-бюджетного фінансування

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - Фінансування охорони здоров'я і фізичної культури

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - Видатки на культуру і мистецтво

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - Фінансування національної оборони

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - Фінансування органів законодавчої, виконавчої влади, правоохоронних органів

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - Тема 14. ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ГРОШОВОГО ОБІГУ І РОЗРАХУНКІВ

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 14.1. Банківська система України. Правовий статус Національного банку України

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 14.2. Грошова система України та її елементи

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 14.3. Правове регулювання готівкового обігу

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 14.4. Правові основи безготівкового обігу

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - Тема 15. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНИХ ВІДНОСИН

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 15.1. Поняття валюти і валютних цінностей

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 15.2. Особливості та структура валютних правовідносин

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - 15.3. Правовий режим регулювання валютних відносин

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - Рекомендована література

 • Фінансове право - Роль В. Ф. - Глосарій