Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - ВСТУП

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - Розділ 1. ІНФРАСТРУКТУРА ТОВАРНОГО РИНКУ: ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - 1.1. Сутність інфраструктури товарного ринку

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - 1.2. Характеристика основних елементів інфраструктури сучасного товарного ринку

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - 1.3. Функції елементів інфраструктури та їхні особливості за економічних умов, що сформувалися в Україні

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - 1.4. Інфраструктура товарного обігу у взаємозв'язку з маркетинговою діяльністю підприємств на товарному ринку

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - Розділ 2. МАРКЕТИНГОВІ ПОСЕРЕДНИКИ В ІНФРАСТРУКТУРІ ТОВАРНОГО РИНКУ

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - 2.1. Загальна характеристика економічних відносин, які виникають між партнерами у сфері товарного обігу

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - Договори, спрямовані на передачу майна у власність

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - Договори на постачання газу, нафти, електроенергії, теплової енергії, води

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - Договори на надання господарських послуг і на розрахункове обслуговування банків

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - Договори на виконання робіт (усі види договорів підряду)

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - Договори, спрямовані на передачу майна в тимчасове володіння і користування

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - 2.2. Комерційні посередники в інфраструктурі товарного ринку

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - Торговельні доми

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - Стимулювання кінцевих споживачів

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - 2.3. Рекламні посередники в інфраструктурі товарного ринку

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - BTL-агентства

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - Агентства з директ-маркетингу

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - PR-агентства

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - Засоби масової інформації (ЗМІ)

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - Директ-маркетингові агентства

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - 2.4. Консалтингові посередники

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - 2.5. Класифікаційні форми економічного контролю в Україні

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - Розділ 3. ЛОГІСТИКА У СФЕРІ РОЗПОДІЛУ, ЗБЕРІГАННЯ І ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - 3.1. Теоретичні основи логістики

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - 3.2. Стратегія і тактика логістики

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - 3.3. Керування замовленнями в комерційній логістиці

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - 3.4. Закупівельна логістика. Керування постачаннями

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - 3.5. Збутова логістика. Вибір каналів розподілу

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - 3.6. Взаємозв'язок концепцій логістики і маркетингу

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - 3.7. Логістичні інформаційні системи

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - 3.8. Перспективи розвитку логістики

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - Рушійні сили глобалізації

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - Нові передумови розвитку і вимоги

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - Рушійна сила інтеграції

 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О. - ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА