Загальна психологія - Скрипченко О. В

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 1. Предмет і завдання психологічної науки

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 1.1. Предмет психології

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 1.2. Завдання психологічної науки

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 1.3. Місце психології в системі наук

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 1.4. Галузі психологічних знань

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 1.5. Мозок і психіка

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 1.6. Школи, напрями, концепції у психології

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 2. До історії психологічної думки

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 2.1. Дохристиянські часи - XVIII ст

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 2.2. Розвиток психологічної думки у XIX - XX ст

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 3.Методи психології

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 3.1.Загальні питання побудови психологічного дослідження

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 3.2. Загальнонаукові методи

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 3.3. Конкретні наукові методи

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Метод об'єктивного спостереження

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Метод самоспостереження, або інтроспекції

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Метод самозвіту

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Природний експеримент

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Метод тестів

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Метод запитань

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Соціометричний і референтметричний метод

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Метод соматичного радикала

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Проективний метод

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Порівняльний метод

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 3.4. Статистичний метод у психології

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 3.4.1. Упорядкування й рангування психологічних дослідних даних

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 3.4.2. Визначення середніх при опрацюванні дослідних даних

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 3.4.3. Використання міри дисперсії у психологічних дослідженнях

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 3.4.4. Надійність і валідність

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 3.5. Психологічні методики

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 4. Розвиток психіки та свідомості

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 4.1. Поява і розвиток форм психічного відображення у тварин

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 4.2. Механізми відображу вальної діяльності на різних стадіях розвитку психіки

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 4.3."Мова" і спілкування тварин

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - "Мова"запахів

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - "Мова" звуків

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - "Мова" жестів

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - "Мова" фарб і вогників

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 4.4. Відмінність психіки людини від психіки тварин

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 4.5. Суспільно-історичний характер свідомості

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 4.6. Свідомість та її структура. Свідоме й несвідоме в психічній діяльності людини

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 4.7. Свідомість та ментальність

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - РОЗДІЛ II. ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 5. Відчуття

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 5.1. Поняття про відчуття

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 5.2. Фізіологічна основа відчуттів

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 5.3. Класифікація відчуттів

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 5.4. Види відчуттів

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Зорові відчуття

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Слухові відчуття

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Вібраційне відчуття

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Нюхові відчуття

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Смакові відчуття

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Шкіряні відчуття

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Органічні відчуття

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Статичні відчуття

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Кінестетичні відчуття

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 5.5. Основні властивості та закономірності відчуттів

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Властивості відчуттів

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Пороги чутливості

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Адаптація

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Сенсибілізація

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Контраст відчуттів

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Синестезія

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 5.6. Індивідуальні особливості відчуттів

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 6. Сприймання

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 6.1. Поняття про сприймання

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 6.2. Фізіологічна основа сприймання

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 6.3. Роль моторних компонентів у сприйманні

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 6.4. Загальні особливості сприймання

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Предметність

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Цілісність та структурність

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Константність

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Апперцепція

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Осмисленість та узагальненість

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Вибірковість

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Ілюзій

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 6.5. Класифікація та види сприймання

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Класифікація сприймання

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Сприймання простору

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Сприймання часу

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Сприймання руху

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 6.6. Індивідуальні особливості сприймання

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 7. Мислення

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 7.1. Поняття про мислення. Функції мислення

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 7.2. Теорії мислення

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Асоціаністична теорія

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Вюрцбурзька школа

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Гештальтпсихологія

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Біхевіоризм

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Психоаналіз

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Теорія мотивації

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Гуманістична психологія

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Операціональна концепція інтелекту

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Теорія онтогенетичного розвитку мислення

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Теорія мислення як системи опрацювання інформації

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Діяльнісна теорія мислення

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 7.3. Змістовий бік мислення. Процес розуміння

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 7.4. Функціонально-операційний бік мислення. Мислення як процес

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 7.5. Логічні форми мислення як продукти мисленнєвого процесу

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 7.6. Мислення як діяльність. Процес розв'язання задач. Цілемотиваційний бік мислення

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 7.7. Види мислення

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 7.8. Індивідуальні відмінності в мисленні людини та її інтелект

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 7.9. Розвиток мислення

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 7.10. Поняття про інтелект

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 8. Пам'ять

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 8.1. Поняття про пам'ять

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 8.2. Теорії пам'яті

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Психологічні теорії пам'ять

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Фізіологічні теорії пам'яті

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Хімічні теорії пам'яті

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 8.3. Види пам'яті

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 8.4. Процеси і закономірності пам'яті

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 8.5. Індивідуальні особливості пам'яті

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 8.6. Розвиток пам'яті

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 9. Уява

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 9.1. Поняття про уяву

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 9.2. Фізіологічні основи процесів уяви

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 9.3. Види уяви. Процеси уяви

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Процеси уяви

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 9.4. Розвиток уяви у дітей

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 9.5. Виховання та індивідуальні особливості уяви

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 10. Почуття та емоції

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 10.1. Поняття про почуття та емоції

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Позитивний і негативний характер емоцій

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Дійовий характер емоцій

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Ситуативний і узагальнювальний характер емоцій

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 10.2. Теорії емоцій

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 10.3. Фізіологічна основа емоцій

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 10.4. Вплив емоцій на людину

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 10.5. Види емоцій і почуттів

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 10.6. Форми переживання почуттів

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 10.7. Вищі почуття

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 11. Увага

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 11.1.Поняття про увагу

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 11.2. Теорія уваги. Фізіологічні основи уваги

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 11.3. Властивості уваги

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 11.4. Види уваги

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 11.5. Увага й особистість

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 11.6. Розвиток уваги у школярів

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 11.7. Основні критерії вихованості уваги

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - РОЗДІЛ III. АКТИВНІСТЬ ТА ОСОБИСТІСТЬ

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 12. Діяльність як форма активності особистості

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 12.1. Активність

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Основні характеристики активності

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 12.2. Діяльність

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 12.3. Теорії діяльності

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 12.4. Структура активності та діяльності

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Мотиваційна основа активності

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Цільова основа активності

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Інструментальна основа активності

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 12.5. Засвоєння діяльності

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 12.6. Динаміка і саморегуляція активності особистості

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 12.7. Основні види діяльності та їхній розвиток в онтогенезі

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 13. Психологія особистості

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 13.1. Поняття про особистість

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 13.2. Теорії особистості

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 13.3. Структура особистості

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 13.4. Спрямованість особистості

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Мотиви поведінки і діяльності

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Інтереси як усвідомлювані мотиви

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Переконання

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Прагнення

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 13.5. Самосвідомість та "Я-концепція" особистості

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 13.6. Особистісне зростання

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 14. Темперамент

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 14.1. Поняття про темперамент

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 14.2. Історія розвитку вчення про темперамент

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 14.3. Тип вищої нервової діяльності та темперамент

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 14.4. Психологічна характеристика типів темпераменту

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 14.5. Роль темпераменту в праці та навчанні

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 14.6. Темперамент і проблеми виховання

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 14.7. Вимоги діяльності та тип темпераменту

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 15. Характер

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 15.1. Поняття про характер

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 15.2. Провідні риси характеру

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 15.3. Акцентуйовані риси характеру

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Інтровертований тип характеру

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Екстравертований тип характеру

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 15.4. Природа та вияви характеру

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 15.5. Вчинок і формування характеру

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 15.6. Формування характеру в дитинстві

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 16. Здібності

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 16.1. Поняття про здібності

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 16.2. Якісна і кількісна характеристика здібностей

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 16.3. Види здібностей

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 16.4. Здібності, обдарованість, талант

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 17. Вольова активність особистості

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 17.1. Поняття про волю. Функції волі

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Проблема волі

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Поняття про волю

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Функції волі

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 17.2. Історія розвитку уявлень про волю

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Мотиваційний підхід

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Підхід "вільного вибору"

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Регуляційний підхід

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Ретроспектива розвитку знань про волю в Україні

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 17.3. Воля як вища психічна функція

 • 1 2