Загальна психологія - Скрипченко О. В

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 1. Предмет і завдання психологічної науки

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 1.1. Предмет психології

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 1.2. Завдання психологічної науки

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 1.3. Місце психології в системі наук

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 1.4. Галузі психологічних знань

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 1.5. Мозок і психіка

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 1.6. Школи, напрями, концепції у психології

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 2. До історії психологічної думки

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 2.1. Дохристиянські часи - XVIII ст

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 2.2. Розвиток психологічної думки у XIX - XX ст

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 3.Методи психології

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 3.1.Загальні питання побудови психологічного дослідження

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 3.2. Загальнонаукові методи

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 3.3. Конкретні наукові методи

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Метод об'єктивного спостереження

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Метод самоспостереження, або інтроспекції

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Метод самозвіту

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Природний експеримент

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Метод тестів

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Метод запитань

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Соціометричний і референтметричний метод

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Метод соматичного радикала

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Проективний метод

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Порівняльний метод

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 3.4. Статистичний метод у психології

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 3.4.1. Упорядкування й рангування психологічних дослідних даних

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 3.4.2. Визначення середніх при опрацюванні дослідних даних

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 3.4.3. Використання міри дисперсії у психологічних дослідженнях

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 3.4.4. Надійність і валідність

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 3.5. Психологічні методики

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 4. Розвиток психіки та свідомості

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 4.1. Поява і розвиток форм психічного відображення у тварин

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 4.2. Механізми відображу вальної діяльності на різних стадіях розвитку психіки

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 4.3."Мова" і спілкування тварин

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - "Мова"запахів

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - "Мова" звуків

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - "Мова" жестів

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - "Мова" фарб і вогників

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 4.4. Відмінність психіки людини від психіки тварин

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 4.5. Суспільно-історичний характер свідомості

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 4.6. Свідомість та її структура. Свідоме й несвідоме в психічній діяльності людини

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 4.7. Свідомість та ментальність

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - РОЗДІЛ II. ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 5. Відчуття

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 5.1. Поняття про відчуття

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 5.2. Фізіологічна основа відчуттів

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 5.3. Класифікація відчуттів

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 5.4. Види відчуттів

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Зорові відчуття

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Слухові відчуття

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Вібраційне відчуття

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Нюхові відчуття

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Смакові відчуття

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Шкіряні відчуття

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Органічні відчуття

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Статичні відчуття

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Кінестетичні відчуття

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 5.5. Основні властивості та закономірності відчуттів

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Властивості відчуттів

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Пороги чутливості

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Адаптація

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Сенсибілізація

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Контраст відчуттів

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Синестезія

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 5.6. Індивідуальні особливості відчуттів

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 6. Сприймання

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 6.1. Поняття про сприймання

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 6.2. Фізіологічна основа сприймання

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 6.3. Роль моторних компонентів у сприйманні

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - 6.4. Загальні особливості сприймання

 • Загальна психологія - Скрипченко О. В. - Предметність

 • 1