Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - ПЕРЕДМОВА

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - ЧАСТИНА 1.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА У ПОНЯТТЯХ ТА ВИЗНАЧЕННЯХ

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - Розділ 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 1.1. Предмет і функції теорії держави і права

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 1.2. Методи пізнання держави і права

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 1.3. Місце та роль теорії держави і права в системі суспільних та юридичних наук

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - Розділ 2 ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.1. Наукові концепції походження держави

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.2. Організація суспільної влади і соціальні норми первісного суспільства

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.3. Загальні закономірності й різноманітність форм виникнення держави і права

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.4. Ознаки держави і права, що відрізняють їх від влади та норм первісного суспільства

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.5. Поняття і сутність держави

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.6. Завдання та функції держави

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.7. Роль правоохоронних органів у здійсненні функцій держави

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.8. Типологія держав: підстави, різні підходи

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.9. Поняття і структура форми держави

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.10. Форма державного правління та її різновиди

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.11. Форма державно-територіального устрою та її різновиди

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.12. Державно-правовий (політичний) режим та його різновиди

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.13. Поняття та елементи політичної системи суспільства

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.14. Місце держави в політичній системі суспільства

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.15. Самоврядування народу: поняття, принципи і форми здійснення

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.16. Основні форми демократії в Україні

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.17. Поняття та елементи державної влади, її співвідношення з політичною владою

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.18. Правові форми та методи здійснення державної влади

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.19. Поняття та структура механізму держави

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.20. Принцип поділу державної влади та його реалізація в Україні

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.21. Поняття та принципи діяльності державного апарату

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.22. Поняття та види органів держави

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.23. Місце і роль правоохоронних органів у структурі державного апарату

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.24. Поняття правової держави та її характерні ознаки

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.25. Поняття громадянського суспільства. Співвідношення громадянського суспільства і правової держави

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.26. Основні сучасні концепції держави

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - Розділ 3 ТЕОРІЯ ПРАВА

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.1. Плюралізм підходів до праворозуміння

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.2. Поняття та сутність права

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.3. Принципи права: поняття, різновиди та роль у правовому регулюванні

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.4. Цінність права в суспільному житті

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.5. Право, політика, економіка: їх взаємозв'язок і взаємодія

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.6. Поняття та види соціальних норм

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.7. Норми права в системі соціальних норм

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.8. Правове регулювання: поняття, предмет, способи та основні стадії

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.9. Поняття та основні елементи механізму правового регулювання

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.10. Поняття та види норм права

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.11. Поняття та види спеціалізованих норм права

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.12. Структура норми права та характеристика її елементів

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.13. Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акта

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.14. Норми матеріального і процесуального права

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.15. Поняття та етапи процесу правоутворення

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.16. Правотворчість: поняття, принципи, функції та види

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.17. Основні стадії правотворчого процесу

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.18. Поняття й різновиди форм (джерел) права

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.19. Поняття та види нормативно-правових актів

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.20. Співвідношення нормативно-правового акта з актом застосування та актом тлумачення норм права

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.21. Поняття та види законодавчих актів (законів)

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.22. Поняття та стадії законодавчого процесу

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.23. Поняття та види підзаконних нормативно-правових актів

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.24. Чинність нормативно-правових актів у часі. Зворотна сила закону

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.25. Чинність нормативно-правових актів у просторі та за колом осіб

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.26. Юридична техніка: поняття, види, засоби

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.27. Правові презумпції, правові преюдиції, правові фікції та правові аксіоми

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.28. Поняття та види юридичних колізій. Способи їх усунення та подолання

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.29. Система права: поняття та характеристика її елементів. Співвідношення системи права з правовою системою

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.30. Предмет та метод правового регулювання як критерії побудови системи права

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.31. Коротка характеристика галузей національного права України

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.32. Система законодавства: поняття та структура. Співвідношення системи законодавства із системою права

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.33. Поняття та форми систематизації нормативно-правових актів

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.34. Поняття та види правових відносин

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.35. Склад правових відносин

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.36. Суб'єкти правових відносин. Поняття та структура правосуб'єктності

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.37. Фізичні особи як суб'єкти правових відносин

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.38. Колективні суб'єкти правових відносин

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.39. Держава як суб'єкт правових відносин

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.40. Зміст правових відносин (фактичний, юридичний)

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.41. Поняття та зміст суб'єктивного права

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.42. Поняття та зміст юридичного обов'язку

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.43. Поняття та види об'єктів правових відносин

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.44. Поняття та види юридичних фактів

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.45. Поняття, рівні та процес реалізації правових норм

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.46. Поняття та форми безпосередньої реалізації норм права

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.47. Поняття застосування норм права

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.48. Процес застосування норм права

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.49. Акт застосування норм права: поняття та його різновиди. Співвідношення з нормативно-правовим актом

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.50. Застосування норм права за аналогією

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.51. Вимоги до правильного застосування норм права

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.52. Поняття та необхідність тлумачення нормативно-правових актів

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.53. Види тлумачення нормативно-правових актів

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.54. Тлумачення нормативно-правових актів за обсягом їх правового змісту

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.55. Способи тлумачення нормативно-правових актів

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.56. Поняття та види інтерпретаційних актів

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.57. Поняття та види правомірної поведінки

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.58. Поняття та види правопорушень

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.59. Соціальна природа та причини правопорушень у сучасному суспільстві

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.60. Склад правопорушення: поняття та характеристика його елементів

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.61. Поняття та види юридичної відповідальності

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.62. Принципи та підстави юридичної відповідальності

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.63. Цілі та функції юридичної відповідальності

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.64. Поняття та основні принципи законності

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.65. Співвідношення законності, правопорядку та суспільного порядку

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.66. Система гарантій законності та правопорядку

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.67. Правосвідомість: поняття, структура та види

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.68. Роль правосвідомості у правотворчості та реалізації права

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.69. Професійна правосвідомість працівників правоохоронних органів

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.70. Поняття та види деформації правосвідомості. Правовий нігілізм: поняття, витоки та перспективи подолання

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.71. Правова культура та правове виховання

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.72. Правова система: поняття, структура, види

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.73. Романо-германська правова сім'я та її особливості

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.74. Англосаксонська правова сім'я та її особливості

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.75. Релігійно-традиційна правова сім'я та її особливості

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 3.76. Основні сучасні концепції права