Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - ПЕРЕДМОВА

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - ЧАСТИНА 1.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА У ПОНЯТТЯХ ТА ВИЗНАЧЕННЯХ

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - Розділ 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 1.1. Предмет і функції теорії держави і права

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 1.2. Методи пізнання держави і права

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 1.3. Місце та роль теорії держави і права в системі суспільних та юридичних наук

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - Розділ 2 ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.1. Наукові концепції походження держави

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.2. Організація суспільної влади і соціальні норми первісного суспільства

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.3. Загальні закономірності й різноманітність форм виникнення держави і права

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.4. Ознаки держави і права, що відрізняють їх від влади та норм первісного суспільства

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.5. Поняття і сутність держави

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.6. Завдання та функції держави

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.7. Роль правоохоронних органів у здійсненні функцій держави

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.8. Типологія держав: підстави, різні підходи

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.9. Поняття і структура форми держави

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.10. Форма державного правління та її різновиди

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.11. Форма державно-територіального устрою та її різновиди

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.12. Державно-правовий (політичний) режим та його різновиди

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.13. Поняття та елементи політичної системи суспільства

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.14. Місце держави в політичній системі суспільства

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.15. Самоврядування народу: поняття, принципи і форми здійснення

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.16. Основні форми демократії в Україні

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.17. Поняття та елементи державної влади, її співвідношення з політичною владою

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.18. Правові форми та методи здійснення державної влади

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.19. Поняття та структура механізму держави

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.20. Принцип поділу державної влади та його реалізація в Україні

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.21. Поняття та принципи діяльності державного апарату

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.22. Поняття та види органів держави

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.23. Місце і роль правоохоронних органів у структурі державного апарату

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.24. Поняття правової держави та її характерні ознаки

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.25. Поняття громадянського суспільства. Співвідношення громадянського суспільства і правової держави

 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - 2.26. Основні сучасні концепції держави