Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - ПЕРЕДМОВА

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - Тема 1. ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 1.1. Поняття і сутність фінансів підприємств

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 1.2. Функції фінансів підприємств

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 1.3. Грошові доходи, грошові фонди, фінансові ресурси підприємств

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 1.4. Основи організації фінансів підприємств

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - Принципи сучасної організації фінансів підприємств

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 1.5. Фінансова діяльність підприємства. Зміст, завдання та організація фінансової роботи на підприємствах

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - Фінансове прогнозування та планування

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - Види фінансового контролю

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - Форми фінансового контролю

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - Методи фінансового контролю

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 1.6. Управління фінансами підприємств

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - Тема 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 2.1. Сутність і значення грошових розрахунків, принципи організації розрахунків підприємств. Готівкові і безготівкові розрахунки

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - Принципи організації безготівкових розрахунків

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 2.2. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 2.3. Форми безготівкових розрахунків

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 2.4. Готівково-грошові розрахунки на підприємстві та сфера їх застосування. Організація грошово-готівкових розрахунків

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 2.5. Розрахунково-платіжна дисципліна

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - Тема 3. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 3.1. Характеристика, склад і класифікація грошових надходжень підприємств

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - Внутрішні надходження

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - Зовнішні надходження

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 3.2. Доходи (виручка) від реалізації продукції

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 3.3. Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - Тема 4. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 4.1. Економічний зміст прибутку та його склад

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 4.2. Прибуток від реалізації продукції

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - Методи розрахунку прибутку від реалізації

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 4.3. Розподіл і використання чистого прибутку

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 4.4. Сутність і методи обчислення рентабельності

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - Тема 5. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 5.1. Система оподаткування підприємств, її функції та призначення

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 5.2. Непрямі податки та особливості їх впливу на фінансово-господарську діяльність підприємств

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 5.3. Акцизний збір

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 5.4. Податок на додану вартість

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 5.5. Податок на прибуток підприємств

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - Ставки оподаткування прибутку

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - Строки сплати податку

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 5.6. Платежі за ресурси

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 5.7. Відрахування в цільові державні фонди

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 5.8. Місцеві податки і збори

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - Тема 6. ОБОРОТНІ КОШТИ

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 6.1. Сутність оборотних коштів та їх організація

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 6.2. Необхідність і методи обчислення оборотних коштів. Поняття норм і нормативів оборотних коштів, їх розрахунок

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - Метод прямого розрахунку

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - Значення нормування оборотних коштів

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - Економічний метод

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 6.3. Джерела формування оборотних коштів

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 6.4. Показники стану оборотних коштів

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 6.5. Показники ефективності використання оборотних коштів

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - Тема 7. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 7.1. Індивідуальний кругообіг коштів підприємств та необхідність залучення кредитів

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 7.2. Класифікація та форми кредитів, що надаються підприємствам

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 7.3. Різновиди банківських кредитів

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - I. Цільова спрямованість

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - II. Термін кредиту

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - III. Вид відсоткової ставки

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - IV. Валюта кредиту

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - V. Види обслуговування

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 7.4. Принципи кредитування

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 7.5. Способи отримання кредиту

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 7.6. Кредитний договір

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 7.7. Оцінювання кредитоспроможності підприємства

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 7.8. Порядок погашення кредиту

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - Тема 8. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 8.1. Склад і структура основних фондів підприємства. Показники стану й ефективності використання основних виробничих фондів

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 8.2. Знос і амортизація основних фондів

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 8.3. Сутність і склад капітальних вкладень. Джерела фінансування капітальних вкладень

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 8.4. Ремонт основних фондів і його фінансове забезпечення

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - Тема 9. ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 9.1. Оцінювання фінансового стану підприємств, його необхідність і значення. Показники фінансового стану підприємств

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 9.2. Ліквідність підприємства

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 9.3. Платоспроможність підприємства

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 9.4. Фінансова стійкість підприємства

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 9.5. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - Тема 10. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 10.1. Зміст, завдання та методи фінансового планування

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 10.2. Зміст і структура фінансового плану підприємства

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 10.3. Зміст оперативного фінансового плану надходження коштів і здійснення платежів

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - Тема 11. ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 11.1. Фінансова санація підприємств

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 11.2. Фінансова криза на підприємстві

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 11.3. Санаційний аудит

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 11.4. Розробка програми санації

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - 11.5. Санація шляхом реорганізації (реструктуризації)

 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М. - РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ