Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - Передмова

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - Розділ 1. Загальна теорія криміналістики

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 1. Поняття, предмет і завдання криміналістики

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 2. Сучасна система науки криміналістика

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 3. Криміналістика в системі юридичних наук

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 4. Зв'язок криміналістики з іншими науками

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 5. Поняття методологічних основ криміналістики

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 6. Класифікація методів науки криміналістики

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 8. Спеціальні методи криміналістики

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 9. Закони розвитку науки криміналістики

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 10. Ідентифікація у криміналістиці та інших галузях знання

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 11. Криміналістична ідентифікація як окремий метод науки криміналістики

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 12. Об'єкти криміналістичної ідентифікації

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 13. Ідентифікаційні ознаки та властивості

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 14. Види криміналістичної ідентифікації

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 15. Встановлення групової приналежності - окремий метод науки криміналістики

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 16. Методика групофікації та ідентифікації

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 17. Поняття та класифікація криміналістичних версій

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 18. Етапи розвитку криміналістичної версії

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 19. Висунення та аналіз криміналістичних версій

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 20. Перевірка криміналістичних версій

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 21. Правові основи і принципи участі громадськості у розслідуванні злочинів

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 22. Форми участі громадськості у розкритті та розслідуванні злочинів

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 23. Поняття та основні принципи взаємодії слідчого, оперативних та експертних підрозділів у процесі розкриття злочинів

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 24. Форми взаємодії слідчого з експертом та оперативними працівниками

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 25. Поняття, завдання і форми профілактичної діяльності слідчого

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - Розділ 2. Криміналістична техніка

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 1. Поняття, система, завдання та джерела криміналістичної техніки

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 2. Поняття та класифікація засобів та методів криміналістичної техніки

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 3. Засоби криміналістичної техніки

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 4. Методи криміналістичної техніки

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 5. Поняття, завдання та значення судової фотографії

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 6. Система методів судової фотографії

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 7. Поняття, система та завдання судового відеозапису

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 8. Доказове значення відеоматеріалів

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 9. Процесуальні правила оформлення результатів відеозйомки

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 10. Поняття криміналістичного обліку і кримінальної реєстрації

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 11. Об'єкти криміналістичного обліку та кримінальної реєстрації

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 12. Основні види криміналістичного обліку

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - Розділ 3.Криміналістична Експертиза

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 1. Класифікація судових експертиз

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 2. Види експертних досліджень, що відносять до криміналістичних

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 3. Види економічних, товарознавчих, інженерно-технічних, інженерно-технологічних, фармацевтичних і фармакологічних експертиз

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 4. Види експертизи грунтознавчих, судово-біологічних, судово-екологічних, судово-ветеринарних, судово-медичних, судово-психологічних, судово-психіатричних

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 5. Нові види експертних досліджень

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 6. Види експертних дослідженнь

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 7. Класифікаційні дослідження

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 8. Ідентифікаційні дослідження

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 9. Діагностичні дослідження

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 10. Ситуаційні дослідження

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 11. Судово-лінгвістична (авторознавча) експертиза

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 12. Фототехнічна експертиза

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 13. Експертиза матеріалів та засобів відео звукозапису

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 14. Експертиза комп'ютерів, носіїв та технологій

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 15. Експертиза голограм

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 16. Експертиза випадків з транспортними засобами спеціального призначення

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 17. Судово-психіатрична експертиза

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 18. Судово-психологічна експертиза

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 19. Судово-бухгалтерська експертиза

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 20. Судова фінансова-економічна експертиза

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 21. Товарознавча експертиза