Маркетингова цінова політика - Окландер М. А

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - ВСТУП

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - РОЗДІЛ 1 КОНЦЕПЦІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 1.1. Концепції ціноутворення в економічній теорії

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 1.2. Концепція ціноутворення в теорії маркетингу

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 1.3. Принципи, види ціноутворення та функції ціни

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ЦІН

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 2.1. Склад і структура ціни

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 2.2. Класифікація цін

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 2.3. Види знижок

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - РОЗДІЛ 3. ЧИННИКИ ЦІНОУТВОРЕННЯ

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 3.1. Алгоритм і класифікація чинників ціноутворення

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 3.2. Основні чинники ціноутворення

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - РОЗДІЛ 4. МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 4.1. Витратні методи

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 4.2. Ринкові методи

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 4.3. Нормативно-параметричні методи

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - РОЗДІЛ 5. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЦІН

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 5.1. Метод найменших квадратів і оцінка кривої попиту

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 5.2. Похідна і оцінка еластичності попиту від ціни

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 5.3. Ціна і оптимізація прибутку

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - РОЗДІЛ 6. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 6.1. Класифікація цінових стратегій

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 6.2. Цінове сегментування ринку

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 6.3. Методи аналізу цінової динаміки

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - РОЗДІЛ 7. ЦІНОВІ РИЗИКИ

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 7.1. Місце цінових ризиків в системі господарських ризиків

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 7.2. Методи оцінки цінових ризиків

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 7.3. Управління ціновими ризиками

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - РОЗДІЛ 8. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 8.1. Методи прямого державного регулювання цін

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 8.2. Методи непрямого державного регулювання цін

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 8.3. Світовий досвід державного регулювання цін

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - РОЗДІЛ 9. ЦІНОУТВОРЕННЯ В ГАЛУЗЯХ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 9.1. Ціни в промисловості

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 9.2. Ціни в будівництві

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 9.3. Транспорті тарифи

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - РОЗДІЛ 10. ЦІНОУТВОРЕННЯ В СФЕРІ ПОСЛУГ

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 10.1. Характеристика сфери послуг

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 10.2. Методи ціноутворення на ринку послуг

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 10.3. Особливості ціноутворення на види послуг

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - РОЗДІЛ 11. ФОРМУВАННЯ ЦІНИ БРЕНДУ

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 11.1. Монокритеріальні методи формування ціни бренда

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 11.2. Мультикритеріальні методи формування ціни бренда

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - РОЗДІЛ 12. ЦІНОУТВОРЕННЯ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 12.1. Специфіка ціноутворення на міжнародних ринках

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 12.2. Ціни в міжнародній торгівлі

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 12.3. Індикативні ціни

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - РОЗДІЛ 13. ЦІНОУТВОРЕННЯ В ІНТЕРНЕТ

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 13.1. Новації ціноутворення в Інтернет

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 13.2. Типологізація витрат при ціноутворенні в Інтернет

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 13.3. Методи ціноутворення в Інтернет

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - РОЗДІЛ 14. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІН

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 14.1. Прямі методи дослідження цін

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - 14.2. Непрямі методи дослідження цін

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А. - СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ