Соціальна робота - Тюптя Л. Т

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - ПЕРЕДМОВА

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 1.1. Соціальна робота як наука і навчальна дисципліна

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Соціальна робота як навчальна дисципліна

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 1.2. Соціальна робота як практична діяльність

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Функції соціальної роботи

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 1.3. Стратегії соціальної підтримки особистості

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 1.4. Правові основи соціальної роботи

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 1.5. Модель фахівця із соціальної роботи

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Вимоги до фахівця

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Медичні вимоги

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Психофізіологічні вимоги

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Вимоги до інтелекту

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 1.6. Професійні цінності соціальної роботи

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Стандарти етичної поведінки

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Взаємини з клієнтами

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Взаємини з агентствами та організаціями

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Взаємини з колегами

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Ставлення до професії

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Розділ 2.СФЕРИ ПРИЗНАЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 2.1. Соціальна робота в сільській місцевості та великому місті

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Сільська місцевість

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Місто

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 2.2. Система соціального обслуговування населення

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 2.3. Соціальна робота в системі охорони здоров'я

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 2.4. Соціальна робота в системі освіти

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Особливості соціально-педагогічної роботи в системі вищої освіти

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 2.5. Соціальна робота у сфері культури

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Соцанімація

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 2.6. Партнерство соціальних служб та благодійних і громадських організацій

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Механізм соціальних взаємовідносин держави і некомерційних організацій

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Надання послуг

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 2.7. Соціальна робота на підприємстві

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Розділ 3. МЕТОДИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 3.1. Соціологічні методи соціальної роботи

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Методи аналізу документації

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Відбір документів

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Необхідність критичного ставлення до документів

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 3.2. Організаційно-розпорядницькі методи соціальної роботи

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Етапи розвитку менеджменту

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Природа, призначення, структура і властивості систем

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Менеджмент як система знань розвивався за декількома напрямками

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Основні методи керування

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 3.3. Психологічні методи соціальної роботи

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Основні моделі індивідуальної роботи з випадком (social casework)

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Соціальна робота з групою

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Основні моделі соціальної роботи з групою

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Основні види соціальної роботи з групою

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 3.4. Актуальні методи соціальної роботи

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Волонтерська робота