Соціальна робота - Тюптя Л. Т

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - ПЕРЕДМОВА

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 1.1. Соціальна робота як наука і навчальна дисципліна

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Соціальна робота як навчальна дисципліна

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 1.2. Соціальна робота як практична діяльність

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Функції соціальної роботи

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 1.3. Стратегії соціальної підтримки особистості

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 1.4. Правові основи соціальної роботи

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 1.5. Модель фахівця із соціальної роботи

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Вимоги до фахівця

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Медичні вимоги

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Психофізіологічні вимоги

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Вимоги до інтелекту

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 1.6. Професійні цінності соціальної роботи

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Стандарти етичної поведінки

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Взаємини з клієнтами

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Взаємини з агентствами та організаціями

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Взаємини з колегами

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Ставлення до професії

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Розділ 2.СФЕРИ ПРИЗНАЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 2.1. Соціальна робота в сільській місцевості та великому місті

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Сільська місцевість

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Місто

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 2.2. Система соціального обслуговування населення

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 2.3. Соціальна робота в системі охорони здоров'я

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 2.4. Соціальна робота в системі освіти

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Особливості соціально-педагогічної роботи в системі вищої освіти

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 2.5. Соціальна робота у сфері культури

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Соцанімація

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 2.6. Партнерство соціальних служб та благодійних і громадських організацій

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Механізм соціальних взаємовідносин держави і некомерційних організацій

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Надання послуг

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 2.7. Соціальна робота на підприємстві

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Розділ 3. МЕТОДИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 3.1. Соціологічні методи соціальної роботи

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Методи аналізу документації

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Відбір документів

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Необхідність критичного ставлення до документів

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 3.2. Організаційно-розпорядницькі методи соціальної роботи

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Етапи розвитку менеджменту

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Природа, призначення, структура і властивості систем

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Менеджмент як система знань розвивався за декількома напрямками

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Основні методи керування

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 3.3. Психологічні методи соціальної роботи

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Основні моделі індивідуальної роботи з випадком (social casework)

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Соціальна робота з групою

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Основні моделі соціальної роботи з групою

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Основні види соціальної роботи з групою

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 3.4. Актуальні методи соціальної роботи

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Волонтерська робота

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Телефонне консультування

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Фостеринг

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Самокерована групова робота

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Мобільна соціальна робота

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Розділ 4. СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 4.1. Поняття технологій соціальної роботи

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Етапи соціальних технологій

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Специфіка соціальних технологій у соціальній роботі

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Сутність і структура технологічного процесу

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Зміст технологічного процесу

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 4.2. Соціальна опіка і піклування

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Сутність технології соціальної опіки і піклування

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 4.3. Соціальне забезпечення

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Пенсійне забезпечення

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Державна соціальна допомога

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Адресна соціальна допомога

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 4.4. Соціальне страхування

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Функції страхування

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Страхування життя

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Пенсійне страхування

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Індивідуальне страхування від нещасних випадків

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Добровільне медичне страхування

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Страхування відповідальності

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 4.5. Соціальна діагностика, експертиза, профілактика

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Мікрорівень

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Мезорівень

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Макрорівень

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Методи профілактичної роботи

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Методи профілактичної інтервенції

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 4.6. Соціальна корекція і терапія

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Психолого-педагогічні методи корекційного впливу

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Соціальна терапія

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Психотерапія

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 4.7. Соціальна адаптація і реабілітація

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Соціальна реабілітація дітей-інвалідів та молодих інвалідів

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 4.8. Соціальне моделювання і прогнозування

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 4.9. Соціальна освіта і навчання

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Проект "Методи навчання в громадянській освіті"

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Реалізація проекту "Соціальна освіта в Україні"

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Соціальна освіта і навчання у сфері соціальної роботи

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 4.10. Соціальне посередництво і консультування

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Соціальне посередництво в конфліктній ситуації

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Соціальне консультування

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Модифікуючі процедури

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 4.11. Соціальне проектування

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Класифікації нововведень

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Напрямки реалізації програми ЮШСЕФ "Здоров'я та розвиток молоді" (програми, проекти)

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Зміст діяльності соціальних працівників із формування здорового способу життя

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Розділ 5. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З РІЗНИМИ ЦІЛЬОВИМИ ГРУПАМИ І КАТЕГОРІЯМИ КЛІЄНТІВ

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 5.1. Соціальний захист жінок і соціальна робота

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Жінка і соціально-культурне середовище

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Психологічні й тендерні дослідження

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Правовий аспект соціального захисту жінок

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Діяльність державних і недержавних організацій та установ із соціальної роботи з жінками

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 5.2. Соціальна робота з сім'єю

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Соціально-правовий захист сім'ї

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Сім'я як об'єкт соціальної роботи

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Дослідження соціального становища сім'ї

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Заклади і установи, які уповноважені проводити соціальну роботу з сім'єю

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Форми і методи соціальної роботи, соціальні технології, технології соціальної роботи з сім'єю

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Соціальна робота з молодою сім'єю

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Напрями соціальної роботи

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Соціальна робота з прийомною сім'єю

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Соціально-педагогічні моделі роботи з прийомною сім'єю

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 5.3. Соціальна робота з молоддю

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Соціальна профілактика

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Соціальне обслуговування

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Соціальна реабілітація

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Соціальна допомога (підтримка) молоді

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Соціальний супровід

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Соціальне інспектування

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 5.4. Соціальна робота з людьми похилого віку

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Правовий захист престарілих людей

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Соціальна робота з людьми похилого віку

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Організації та установи Міністерства праці та соціальної політики

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Територіальні центри обслуговування пенсіонерів та самотніх непрацездатних громадян і відділення соціальної допомоги вдома

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 5.5. Соціальна робота з інвалідами

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Міжнародні аспекти правового захисту інвалідів

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Визначення термінології

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Міжнародні концепції встановлення інвалідності

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Сучасні стратегії забезпечення рівних можливостей для інвалідів

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Соціальний захист дітей-інвалідів

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Соціальний захист інвалідів всіх вікових груп

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Державне управління системою соціального захисту інвалідів

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Установи соціального обслуговування інвалідів будинки-інтернати

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Підприємства Українського виробничого протезного концерну "Укрпротез"

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Фонд соціального захисту інвалідів

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Соціальні служби для молоді

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Недержавні організації та установи інвалідів (НДО)

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Освіта і професійна підготовка інвалідів

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Працевлаштування інвалідів

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - 5.6. Соціальна робота у сфері зайнятості

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Державна служба зайнятості

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Напрями роботи і види послуг Державної служби зайнятості

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Форми працевлаштування у службах зайнятості

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Працевлаштування молоді

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - Технології працевлаштування громадян у центрах зайнятості

 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т. - ЛІТЕРАТУРА