Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - ВСТУП

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - Частина 1. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - Розділ 1. Сутність стандартизації та її роль для економіки країни

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 1.1. Короткий історичний огляд розвитку стандартизації

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 1.2. Роль стандартизації в розвитку економіки країни

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 1.3. Основні поняття та визначення в галузі стандартизації

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - Розділ 2. Теоретичні та методичні основи стандартизації

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 2.1. Принципи стандартизації

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 2.2. Методи стандартизації

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 2.3. Форми стандартизації

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 2.4. Основи параметричної стандартизації

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - Розділ 3. Національна стандартизація України

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 3.1. Основні положення Національної стандартизації України

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 3.2. Органи стандартизації та їхні функції

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 3.3. Види нормативних документів

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 3.4 Порядок розроблення, затвердження то впровадження нормативних документів

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 3.5. Порядок перегляду, зміни та скасування нормативних документів

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 3.6. Державний нагляд за додержанням нормативних документів

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 3.7. Інформаційне забезпечення стандартизації

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - Розділ 4. Міжгалузеві системи стандартизації

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 4.1. Система конструкторської документації

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 4.2. Система технологічної документації

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 4.3. Державна метрологічна система

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 4.4. Система нормативних документів безпеки праці

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 4.5. Система НД у галузі охорони природи і раціонального використання ресурсів

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 4.6. Система НД з інформаційних технологій

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - Розділ 5. Міжнародна стандартизація

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 5.1. Значення міжнародної стандартизації в розвитку торговельно-економічних зв'язків між країнами

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 5.2. Міжнародна організація зі стандартизації (ISO)

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 5.3. Міжнародна електротехнічна комісія (ІЕС)

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 5.4. Регіональні організації зі стандартизації та інші міжнародні організації

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 5.5. Міжнародні стандарти та їx використання різними країнами

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - Розділ 6. Економічна ефективність стандартизації

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 6.1. Техніко-економічна ефективність стандартизації

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - Економічна ефективність стандартизації

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 6.2. Загальні методологічні принципи визначення економічної ефективності стандартизації

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 6.3. Методика розрахунку економічної ефективності стандартизації

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - Розділ 7. Правові основи стандартизації

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 7.1. Правове забезпечення стандартизації

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 7.2. Законодавство в галузі стандартизації

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 7.3. Відповідальність за порушення законодавства в галузі стандартизації

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - Розділ 8. Конс'юмерський рух та проблеми якості

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 8.1. Основні етапи розвитку руху споживачів

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 8.2. Міжнародні організації захисту прав споживачів

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 8.3. Керівні принципи ООН на захист прав споживачів

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 8.4. Розвиток руху споживачів в Україні

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - Частина 2. СЕРТИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - Розділ 1. Сутність і функції сертифікації

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 1.1. Основні поняття сертифікації

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 1.2. Становлення і розвиток сертифікації в Україні

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 1.3. Сертифікація і технічні бар'єри в торгівлі

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 1.4. Правові засади національної системи сертифікації продукції УкрСЕПРО

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - Розділ 2. Організаційні основи обов'язкової сертифікації

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 2.1. Учасники обов'язкової сертифікації та їхні функції

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 2.2. Система акредитації органів сертифікації (оцінки відповідності) та випробувальних лабораторій

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 2.3. Основні принципи, правила системи сертифікації УкрСЕПРО та порядок проведення обов'язкової сертифікації

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 2.4. Сертифікація систем якості

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 2.5. Сертифікація систем управління безпечністю харчовик продуктів

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 2.6. Сертифікація товарів, що імпортуються

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - Визнання закордонних сертифікатів

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 2.7. Сертифікація послуг

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - Організаційно-методичні засади сертифікації послуг

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 2.8. Порядок упровадження модульного підходу оцінки відповідності згідно з вимогами директив європейського союзу

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - Основні принципи використання знака відповідності

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - Загальні положення застосування модулів оцінки відповідності

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - Розділ 3. Організаційні основи добровільної сертифікації

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 3.1. Призначення та відмінні риси добровільної сертифікації

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 3.2. Організація і порядок проведення добровільної сертифікації

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - Розділ 4. Сертифікація в зарубіжних країнах

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 4.1. Законодавство із сертифікації за кордоном

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 4.2. Сертифікація у Франції

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 4.3. Сертифікація в США

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 4.4. Сертифікація в Німеччині

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - 4.5. Сертифікація в Японії

 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С - СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ