Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - ПЕРЕДМОВА

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - ВСТУП У БЕЗПЕКУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 1.1. Історія виникнення та розвитку теорії безпеки життя та діяльності людини

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 1.2. Безпека життєдіяльності, як галузь науково-практичної діяльності людини

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 1.2.1. Державна концепція освіти з напрямку "Безпека життя і діяльності людини"

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 1.2.2. Структура науки про безпеку життя і діяльності людини

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 1.3. Предмет вивчення БЖД, її цілі та методи

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 1.4. Машина - елемент системи "Людина-Машина-Середовище"

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО БЕЗПЕКУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 2.1. Чинники, що впливають на безпеку людини

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 2.2. Принципи безпеки

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 2.3. Ергономічні принципи безпеки

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 2.4. Ергономіка та безпека людини

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 2.5. Небезпечні та шкідливі фактори

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 2.6. Класифікація небезпек та їх системний аналіз

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 2.7. Кількісна оцінка безпеки

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - РОЗДІЛ 3. НЕБЕЗПЕЧНІ СТАНОВИЩА. РИЗИК - ОЦІНКА НЕБЕЗПЕКИ

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 3.1. Поняття ризику і методи його обчислення

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 3.2. Оцінка ступеню ризику діяльності людини

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 3.3. Причини та результати ризику

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 3.4. Поняття про травми, нещасні випадки

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 3.5. Аналіз стану травматизму

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 3.6. Причини нещасних випадків

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 3.7. Методи мінімізації небезпек, шкідливих факторів

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 3.7.1. Роль стандартів у безпеці людини

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 3.7.2. Система управління безпекою

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 3.7.3. Методи добору кадрів

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 3.7.4. Біоритми - фізіологічні основи запобігання небезпеки, прояву ризику

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - РОЗДІЛ 4. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАБРУДНЕНЬ, НАСЛІДКИ ЇХ ВПЛИВІВ НА ЛЮДИНУ

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.1. Хімічні забруднення

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.1.1. Хімічні фактори небезпеки в оточуючому середовищі

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.1.2. Хімічні небезпеки в побуті

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.1.3. Пожежна та вибухова безпека

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.1.4. Основи протипожежної безпеки

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.1.5. Навчання з пожежної безпеки, правила поводження та дії під час пожежі

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.1.6. Основні засоби захисту від хімічної небезпеки

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.2. Біологічні забруднювачі

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.2.1. Отруйні рослини

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.2.2. Небезпечні та отруйні тварини

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.2.3. Гриби

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.2.4. Мікроорганізми

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.2.5. Інфекційні хвороби

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.2.6. Проблеми біологічної безпеки

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.3. Параметричні забруднення

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.3.1. Фізичні забруднювачі

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.3.2. Шумо-звукові, вібраційні небезпеки

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.3.3. Освітленість

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.3.4. Безпека приміщень як фізичних об'єктів

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.3.5. Фізичні небезпеки в побуті

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.3.6. Електричний струм - найрозповсюджена небезпека

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.3.7. Причини ураження електричним струмом

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.3.8. Вимоги до заходів захисту від електричного струму

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.4. Фізико-хімічні забруднення

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.4.1. Дії полів різноманітного походження на людину

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.4.2. Фізичні, хімічні фактори в побутовій сфері

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.4.3. Захист від електромагнітних випромінювань

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.4.4. Радіоактивні випромінювання, їх характеристики

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.4.5. Джерела радіоактивних випромінювань

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.4.6. Методи реєстрації іонізуючих випромінювань

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.4.7. Дія радіоактивних випромінювань на людину

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.4.8. Дозові межі дії іонізуючих випромінювань

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.4.9. Засоби захисту від радіо генетичних пошкоджень

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - РОЗДІЛ 5. ЛЮДИНА - ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕРГОНОМІКИ

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 5.1. Біологічні аспекти структурно-функціональної організації людини

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 5.2. Нервова система та безпека людини

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 5.3. Вища нервова діяльність - основа соціальної безпеки людини

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 5.4. Аналізатори - сигналізатори небезпек

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 5.5. Система травлення - система енергозабезпечення

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 5.6. Кровоносна та лімфатична система

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 5.7. Шкіра - бар'єр між організмом і зовнішнім середовищем

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 5.8. Дихальна система - посередник між зовнішнім і внутрішнім середовищами

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 5.9. Опірно-руховий апарат - виконавча система організму

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 5.10. Залози внутрішньої секреції - хімічні регулятори діяльності людини

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 5.11. Обмін речовин - причина і результат безпеки людини

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 5.12. Поняття про здоров'я людини

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 5.13. Основні методи долікарняної допомоги при ушкодженнях організму

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - РОЗДІЛ 6. ЛЮДИНА В ОТОЧУЮЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 6.1. Шкідливі, небезпечні фактори та організм людини

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 6.2. Корпоративна або економічна безпека

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 6.3. Правова безпека людини

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 6.4. Інформаційна безпека

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 6.5. Небезпеки психічного, фізичного насильства

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 6.6. Організація безпечного туристичного походу, екскурсії

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 6.7. Польові форми матерії та їх впливи на людину

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 6.7.1. Гравітаційне поле

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 6.7.2. Магнітне поле

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 6.7.3 Електричне поле

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 6.7.4. Блискавконебезпечність

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 6.7.5. Геопатогенні території

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 6.7.6. Комп'ютер і безпека людини

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 6.7.6.1. Правила безпеки при роботі з комп'ютером

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - РОЗДІЛ 7. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НЕБЕЗПЕКИ

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 7.1. Безпека нації

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 7.2. Війна - крайній прояв соціальної небезпеки

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 7.3. Тероризм

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 7.4. Соціально небезпечні вірусні інфекції людини

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 7.5. Наркоманія

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 7.6. Алкоголізм

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 7.7. Тютюнопаління

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 7.8. Бродяжництво

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 7.9. Психічна безпека

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 7.10. Парафілії

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 7.11. Проституція

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 7.12. Вандалізм, ефекти особи та натовпу

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - РОЗДІЛ 8. НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ В ПРИРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 8.1. Стан довкілля і безпека людини

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 8.2. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 8.3. Основи екологічної безпеки

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - РОЗДІЛ 9. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 9.1. Класифікація та загальні характеристики надзвичайних ситуацій

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 9.2. Антропогенні небезпеки

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 9.3. Техногенні аварії та катастрофи

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 9.4. Природні небезпеки та людина

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 9.4.1. Стихійні лиха

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 9.5. Безпека населення в надзвичайній ситуації

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 9.6. Забезпечення безпеки життєдіяльності в умовах надзвичайного стану

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 9.7. Дії в різних умовах надзвичайного стану

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - РОЗДІЛ 10. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 10.1. Антропоохоронне право і безпека людини

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 10.2 Управління та нагляд за станом безпеки життєдіяльності

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - ЗАКЛЮЧЕННЯ

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - ЛІТЕРАТУРА