Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - ПЕРЕДМОВА

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - ВСТУП У БЕЗПЕКУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 1.1. Історія виникнення та розвитку теорії безпеки життя та діяльності людини

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 1.2. Безпека життєдіяльності, як галузь науково-практичної діяльності людини

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 1.2.1. Державна концепція освіти з напрямку "Безпека життя і діяльності людини"

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 1.2.2. Структура науки про безпеку життя і діяльності людини

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 1.3. Предмет вивчення БЖД, її цілі та методи

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 1.4. Машина - елемент системи "Людина-Машина-Середовище"

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО БЕЗПЕКУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 2.1. Чинники, що впливають на безпеку людини

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 2.2. Принципи безпеки

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 2.3. Ергономічні принципи безпеки

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 2.4. Ергономіка та безпека людини

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 2.5. Небезпечні та шкідливі фактори

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 2.6. Класифікація небезпек та їх системний аналіз

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 2.7. Кількісна оцінка безпеки

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - РОЗДІЛ 3. НЕБЕЗПЕЧНІ СТАНОВИЩА. РИЗИК - ОЦІНКА НЕБЕЗПЕКИ

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 3.1. Поняття ризику і методи його обчислення

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 3.2. Оцінка ступеню ризику діяльності людини

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 3.3. Причини та результати ризику

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 3.4. Поняття про травми, нещасні випадки

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 3.5. Аналіз стану травматизму

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 3.6. Причини нещасних випадків

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 3.7. Методи мінімізації небезпек, шкідливих факторів

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 3.7.1. Роль стандартів у безпеці людини

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 3.7.2. Система управління безпекою

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 3.7.3. Методи добору кадрів

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 3.7.4. Біоритми - фізіологічні основи запобігання небезпеки, прояву ризику

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - РОЗДІЛ 4. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАБРУДНЕНЬ, НАСЛІДКИ ЇХ ВПЛИВІВ НА ЛЮДИНУ

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.1. Хімічні забруднення

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.1.1. Хімічні фактори небезпеки в оточуючому середовищі

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.1.2. Хімічні небезпеки в побуті

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.1.3. Пожежна та вибухова безпека

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.1.4. Основи протипожежної безпеки

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.1.5. Навчання з пожежної безпеки, правила поводження та дії під час пожежі

 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П. - 4.1.6. Основні засоби захисту від хімічної небезпеки