Теорія держави і права - Кириченко В. М

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - Передмова

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - Тема 1. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА У СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ НАУК

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 1. Поняття і ознаки юридичної науки

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 2. Місце теорії держави і права у системі юридичних наук

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 3. Взаємозв'язок теорії держави і права з іншими суспільними науками

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - Тема 2. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГІЯ ТА ФУНКЦІЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 1. Поняття та предмет теорії держави і права

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 2. Методологія теорії держави і права

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 3. Поняття та класифікація функцій теорії держави і права

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - Тема 3. ПОХОДЖЕННЯ, СУТНІСТЬ ТА ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 1. Основні теорії походження держави

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 2. Поняття та ознаки держави

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 3. Типологія держави

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 4. Функції держави

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - ТЕМА 4. ФОРМА ДЕРЖАВИ

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 1. Поняття та структура форми держави

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 2. Форма державного правління

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 3. Форми державного устрою

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 4. Форма державного режиму

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - Тема 5. МЕХАНІЗМ ТА АПАРАТ ДЕРЖАВИ

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 1. Поняття та структура механізму держави

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 2. Поняття і принципи організації та функціонування апарату держави

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 3. Поняття та види органів держави. Державні органи України

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - Тема 6. ПРАВОВА ДЕРЖАВА

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 1. Формування ідеї правової держави

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 2. Сучасні поняття та ознаки правової держави

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 3. Конституційне закріплення принципів правової держави в Україні

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 4. Шляхи формування правової держави в Україні

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. ТЕОРІЯ ПРАВА

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - Тема 7.ПРАВОРОЗУМІННЯ, ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВА

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 1. Характеристика основних теорій праворозуміння

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 2. Поняття, ознаки та принципи права

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 3. Сутність, зміст і структура права

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 4. Функції права та його соціальна цінність

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - Тема 8. ПРАВОТВОРЧІСТЬ ТА ДЖЕРЕЛА (ФОРМИ) ПРАВА

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 1. Поняття, ознаки та види правотворчості

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 2. Поняття та стадії правотворчого процесу

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 3. Поняття та види джерела (форми) права

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 4. Поняття та види нормативноправових актів

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - Тема 9. НОРМИ ПРАВА У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 1. Поняття та види соціальних норм

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 2. Співвідношення норм права і норм моралі

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 3. Поняття, ознаки та види норм права

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 4. Структура норми права. Способи викладення правових норм

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - Тема 10. СИСТЕМА ПРАВА ТА СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 1. Поняття та загальна характеристика системи права

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 2. Загальна характеристика основних галузей права України

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 3. Поняття та загальна характеристика системи законодавства

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 4. Систематизація законодавства

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - Тема 11. ПРАВОВІДНОСИНИ

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 1. Поняття, ознаки, види та структура правовідносин

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 2. Суб'єкти правовідносин

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 3. Об'єкти правовідносин

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 4. Зміст правовідносин

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 5. Поняття та види юридичних фактів

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - Тема 12.ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 1. Поняття, ознаки і види правової та правомірної поведінки

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 2. Поняття, ознаки, види та склад правопорушення

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 3. Поняття, ознаки та види юридичної відповідальності

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 4. Мета, функції та принципи юридичної відповідальності

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - Тема 13. ПРАВОСВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 1. Поняття, структура та види правосвідомості

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 2. Функції правосвідомості

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 3. Поняття, види та функції правової культури

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - 4. Правове виховання

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - Завдання для самостійної роботи до теми 1,2

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - Завдання для самостійної роботи до теми 3

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - Завдання для самостійної роботи до теми 4

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - Завдання для самостійної роботи до теми 5

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - Завдання для самостійної роботи до теми 6

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - Завдання для самостійної роботи до теми 7

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - Завдання для самостійної роботи до теми 8,9

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - Завдання для самостійної роботи до теми 10,11

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - Завдання для самостійної роботи до теми 12,13

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - Питання, що виносяться на перший модульний контроль

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - Питання, що виносяться на другий модульний контроль

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - Навчальнометодичні вимоги щодо вивчення навчальної дисципліни "Теорія держави і права"

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - Методи контролю та оцінювання знань

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - Розподіл балів між окремими завданнями модульного контролю

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять та написання рефератів

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - Термінологічний словник

 • Теорія держави і права - Кириченко В. М. - СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ