Соціальна географія - Шевчук Л. Т

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - ПЕРЕДМОВА

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - 1.1. Витоки соціальної географії: розуміння географічного змісту понять "соціальне" та "соціалізація" як основи формування самостійної галузі знань

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - 1.2. Об'єкт і предмет дослідження соціальної географії

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - 1.3. Місце соціальної географії в системі географічних наук

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - СУСПІЛЬНІ (ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНІ) НАУКИ

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - 1.4. Виокремлення та місце соціальної географії у структурі суспільної географії

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - 1.5. Функції соціальної географії та підходи до її вивчення

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - Розділ 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - 2.1. Історія розвитку соціальної географії

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - Зародження і формування соціально-географічних знань у Стародавньому світі

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - Розвиток соціальної географії у XVIII-XIX ст

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - Виникнення назви науки "Соціальна географія"

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - Соціальна географія кінця XIX - першої половини XX ст

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - Розвиток соціальної географії у радянський період

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - Сучасний період розвитку соціальної географії у Західній Європі, США, Японії

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - Розвиток соціальної географії та регіональної соціальної географії у період після здобуття Україною незалежності

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - 2.2. Закони, закономірності та принципи соціальної географії

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - Закон циклічності

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - Закон системності

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - 2.3. Оцінка мети, сучасних завдань та рівня розвитку понятійно-термінологічного апарату соціальної географії

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - 2.4. Методична база сучасної соціальної географії

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - Соціологічне дослідження

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - 2.5. Особливості застосування теоретичних знань соціальної географії у практиці життєдіяльності населення

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - Розділ 3. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТЕОРЕТИЧНОЇ БАЗИ СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ У XXI ст

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - 3.1. Нова парадигма соціальної географії

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - 3.2. Створення та розроблення нових концепцій і теорій у соціальній географії початку XXI ст

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - 3.3. Теорія соціального поля в соціальній географії

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - 3.4. Концепція соціально-географічних ознак суспільного розуму та суспільного інтелекту як одна з фундаментальних у соціальній географії

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - Сучасні підходи до вивчення суспільного менталітету й інтелекту в межах географічної науки

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - Оцінка сучасного суспільного менталітету й інтелекту України

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - 3.5. Віртуальна соціальна географія як важливий напрям розвитку соціальної географії у XXI ст

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - 3.6. Напрями удосконалення понятійно-термінологічного апарату соціальної географії у XXI ст

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - Розділ 4. ОСОБЛИВОСТІ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - 4.1. Прогноз розвитку окремих галузей знань соціальної географії

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - 4.2. Особливості перспективного розвитку географії населення і діяльності населення як соціально-географічних наук

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - 4.3. Напрями перспективного розвитку географії культури

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - 4.4. Поступ сакральної географії у XXI ст

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - 4.5. Розвиток медичної географії

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - 4.6. Особливості перспективного розвитку рекреаційної географії

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - 4.7. Диверсифікація соціальної сфери регіону як шлях до збагачення структури регіональної соціальної географії

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - Розділ 5 НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО АПАРАТУ СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - 5.1. Напрями модифікації традиційних методів дослідження регіональної соціальної географії у XXI ст

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - 5.2. Сучасні інформаційні технології та можливості їх адаптації до реалізації завдань соціально-географічних досліджень

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - 5.3. Нові види програмного забезпечення для здійснення соціально-географічних досліджень

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - 5.4. Забезпечення захисту інформації

 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т. - 5.5. Удосконалення застосування соціологічних і експериментальних методів у соціальній географії