Поведінка споживачів - Прокопенко О. В

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - ВСТУП

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - Тема 1.ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО ОБМІНУ

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 1.1. Економічний обмін, його умови

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 1.2 Підходи та етапи аналізу поведінки споживачів

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - Тема 2. ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА І СУТНІСТЬ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 2.1. Мікроекономічний підхід до моделювання поведінки споживачів

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 2.2. Психологічний підхід до вивчення поведінки споживачів

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 2.3. Соціологічні та інтегровані підходи до вивчення поведінки споживачів

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - Тема 3. ЧИННИКИ ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 3.1. Вплив культурних факторів

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 3.2. Вплив належності до соціального класу

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 3.3. Вплив соціальних факторів

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 3.4. Вплив родини

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 3.5. Ситуативні чинники

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - Тема 4. ЧИННИКИ ВНУТРІШНЬОГО ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 4.1. Особистісні фактори

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - Тип особистості та уявлення людини про себе

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 4.2. Психологічні фактори

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - Мотивація

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - Теорії особистості та мотивація

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - Теорія Фрейда та неофрейдистська теорія особистості

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - Теорії особистості. Теорія "Я"

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - Теорії особистості. Теорія характерних рис

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - Емоції та почуття

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 4.3. Ресурси та знання споживачів

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - Ресурси

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - Знання споживачів

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - Тема 5. ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ІНДИВІДУАЛЬНИМ СПОЖИВАЧЕМ

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 5.1. Модель прийняття рішень про купівлю

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 5.2. Усвідомлення потреби

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 5.3. Пошук інформації

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 5.4. Оцінка альтернатив

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 5.5. Рішення про купівлю

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 5.6. Реакція на покупку

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - Тема 6. ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ СПОЖИВАЧЕМ

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 6.1. Основні характеристики ринку організаційних споживачів

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 6.2. Модель поведінки організаційного покупця

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 6.3. Учасники процесу купівлі товарів організацією та фактори впливу на них

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 6.4. Здійснення закупівель для потреб підприємства

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - Тема 7. ПОВЕДІНКОВА РЕАКЦІЯ ПОКУПЦІВ

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 7.1. Залучення до процесу прийняття рішення про купівлю

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 7.2. Сприйняття інформації про товарні марки

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 7.3. Засвоєння інформації про товарні марки

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - Поведінкові теорії навчання

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - Класична теорія

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - Інструментальна теорія

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - Когнітивні теорії научення

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - Гештальтпсихологічна теорія

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - Асоціаністська теорія когнітивного пізнання

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - Усвідомлене научення

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - Спостережливе навчання (моделювання)

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 7.4. Ставлення до товару

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - Тема 8. МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 8.1. Вплив маркетингової комунікації на поведінку споживачів

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 8.2. Вплив товарної політики на поведінку споживачів

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 8.3. Вплив збутової політики

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 8.4. Вплив цінової політики на поведінку споживачів

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 8.5. Методики модифікації поведінки споживачів

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - Тема 9. КІЛЬКІСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 9.1. Загальна характеристика методів дослідження поведінки споживачів

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 9.2. Вимірювання пізнавальної реакції споживачів

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - Аналіз популярності марки

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - Аналіз здатності пригадати рекламу

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - Аналіз сприйманої подібності

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 9.3. Вимірювання емоційної реакції споживачів

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 9.4. Вимірювання поведінкової реакції споживачів

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - Тема 10. ЯКІСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 10.1. Загальна характеристика якісних досліджень

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 10.2. Методи проведення якісних досліджень

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 10.3. Методики, які застосовуються при проведенні якісних досліджень

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - Тема 11. ПРАКТИКУМ З ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 11.1. Схеми та таблиці

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 11.2. Практичні завдання

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - Приклад виконання завдання

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 11.3. Тести

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 11.4. Кросворд

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 11.5. Питання для самостійної роботи студентів

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 11.6. Контрольні питання

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - 11.7. Екзаменаційні питання

 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В. - СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ