Маркетинг туризму - Правик Ю. М

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - ПЕРЕДМОВА

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - Модуль 1 ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ КОМПАНІЙ

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - Тема 1 ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ ТУРИСТИЧНИХ ФІРМ

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 1.1. Види туристичної діяльності

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 1.2. Туристичні послуги та їх правове забезпечення

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 1.3. Процес укладення туристичного договору

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 1.4. Розробка туристичного продукту

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 1.5. Формування туристичного продукту

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 1.6. Міжнародні принципи розрахунків у туристичному бізнесі

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 1.7. Канали збуту туристичних послуг

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - Тема 2 МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 2.1. Загальна сутність маркетингових досліджень на підприємстві

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 2.2. Сутність і функції маркетингового дослідження у туристичній галузі

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 2.3. Доцільність проведення та нормативна база маркетингових досліджень

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 2.4. Стандарти якості маркетингових досліджень у маркетингу послуг

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 2.5. Особливості складових маркетингу туризму та основні принципи маркетингової інформації у процесі проведення маркетингових досліджень

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 2.6. Сутність маркетингової інформаційної системи

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 2.7. Основні дослідницькі прийоми

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 2.8. Основні напрями здійснення маркетингових досліджень у туристичних компаніях

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 2.9. Способи маркетингових досліджень, що використовуються в туристичній галузі

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 2.10. Аналіз сегментації споживачів готельних послуг. Приклад розрахунків

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - Тема 3 ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧИХ ПЕРЕВАГ ПОТЕНЦІЙНИХ ТУРИСТІВ

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 3.1. Виявлення споживчих переваг потенційних туристів

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 3.2. Принципи вибору туристичного агентства серед потенційних туристів

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 3.3. План маркетингового дослідження туристичних послуг

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - Тема 4 ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 4.1. Визначення маркетингу послуг у сучасному бізнес-середовищі

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 4.2. Класифікація послуг

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 4.3. Наявні моделі маркетингу послуг

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 4.4. Диференційований підхід до маркетингу послуг

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 4.5. Типи наявних послуг

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 4.6. Визначення споживчих вигід процесу обслуговування в маркетингу послуг

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - Тема 5 ХАРАКТЕРИСТИКА ВИВЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ РИНКІВ У МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 5.1. Методи дослідження внутрішнього і зовнішнього ринків

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 5.2. Визначення сильних та слабких сторін фірми-конкурента

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 5.3. Особливості комплексу зовнішнього маркетингу туристичних компаній

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - Тема 6 СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 6.1. Основні маркетингові стратегії, що застосовуються в туристичній галузі

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 6.2. Комплекси маркетингу, що застосовуються в сучасному бізнес-середовищі

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 6.3. Маркетингові комплекси компаній, що працюють у сфері туризму

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 6.4. Диференціація стратегій туристичних послуг

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 6.5. Розроблення конкурентних стратегій туристичної компанії

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - Тести до модуля 1

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - Модуль 2 ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - Тема 7 КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НА МІЖНАРОДНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 7.1. Загальна характеристика конкурентоспроможного підприємства

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 7.2. Визначальні чинники конкурентоспроможності туристичної фірми

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 7.3. Кількісна оцінка визначення конкурентоспроможності туристичної фірми

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - Тема 8 КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НА ВНУТРІШНЬОМУ ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ ТА УПРАВЛІННЯ КАНАЛАМИ ЗБУТУ

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 8.1. Оцінювання конкурентного середовища у туристичній галузі

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 8.2. Визначення обсягів реалізації туристичних послуг

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 8.3. Напрями підвищення конкурентоспроможності туристичної фірми

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 8.4. Управління каналами збуту туристичної фірми

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 8.5. Дослідження конкурентного середовища на туристичному ринку в м. Києві

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - Тема 9 РОЗРАХУНКИ ІНТЕГРАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ КОМПАНІЇ

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 9.1. Інтегральний показник конкурентоспроможності туристичної компанії

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 9.2. Розрахунок показника конкурентоспроможності туристичної компанії у зовнішньому середовищі

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 9.3. Визначення конкурентоспоможності туристичних компаній на національному ринку

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - Тема 10 аналіз методів ціноутворення на туристичні послуги

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 10.1. Поняття ціноутворення в туристичній галузі та види цінових методів

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - Особливості укладення договору між туроператором і турагентом

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 10.2. Особливості методів ціноутворення

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 10.3. Види методів ціноутворення В ДІЯЛЬНОСТІ туристичних компаній

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 10.4. Розрахунок ціни туристичного пакета

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 10.5. Рівноважний ціновий оптимум між пропозиціями туристичної компанії та потенційними туристами

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - Тема 11 ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 11.1. Функції та принципи міжнародного маркетингу

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 11.2. Специфіка функціонування зовнішніх ринків та умов маркетингової діяльності

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 11.3. Складові розвитку міжнародного маркетингу туризму

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 11.4. Стратегії туристичної компанії під час виходу на міжнародний ринок

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - Тема 12 УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ РЕКЛАМИ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 12.1. Основні принципи реклами в туристичному бізнесі

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 12.2. Аналіз проблеми і вибір методу вирішення завдання на етапах розробки рекламної кампанії

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 12.3. Розроблення рекламної кампанії просування туристичного продукту

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 12.4. Дослідження ефективності реклами

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 12.5. Закономірності розрахунку ефективності реклами в туристичному бізнесі

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 12.6. Критеріальне рівняння ефективності реклами туристичної компанії

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 12.7. Зміна ефективності доходів і витрат підприємства залежно від зміни параметрів рекламоносія

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 12.8. Розрахунок рейтингових витрат під час проведення рекламної кампанії в туристичному бізнесі

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - Тема 13 РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРОБКИ НОВОГО ТУРУ

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 13.1. Визначення поняття "туристичний пакет" та основні чинники його формування

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 13.2. Розрахунок бюджету туристичної компанії

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 13.3. Особливості калькуляції різних видів турів

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 13.4. Розрахунок обсягу беззбиткової діяльності туристичної фірми

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - Тема 14 Стратегічне планування маркетингових комунікацій туристичного підприємств

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 14.1. Сутність стратегічного планування маркетингу

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 14.2. Технологія розроблення маркетингової стратегії фірми

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 14.3. Сутність стратегічної бізнес-одиниці

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 14.4. Розроблення ефективної стратегії маркетингу туристичної компанії

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - Тести до модуля 2

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - ВИСНОВКИ

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - Особливості планування та організації навчального процесу з дисципліни "маркетинг туризму" за кредитно-модульною системою

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - Розгорнута програма дисципліни "маркетинг туризму"

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА