Маркетинг туризму - Правик Ю. М

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - ПЕРЕДМОВА

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - Модуль 1 ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ КОМПАНІЙ

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - Тема 1 ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ ТУРИСТИЧНИХ ФІРМ

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 1.1. Види туристичної діяльності

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 1.2. Туристичні послуги та їх правове забезпечення

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 1.3. Процес укладення туристичного договору

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 1.4. Розробка туристичного продукту

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 1.5. Формування туристичного продукту

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 1.6. Міжнародні принципи розрахунків у туристичному бізнесі

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 1.7. Канали збуту туристичних послуг

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - Тема 2 МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 2.1. Загальна сутність маркетингових досліджень на підприємстві

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 2.2. Сутність і функції маркетингового дослідження у туристичній галузі

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 2.3. Доцільність проведення та нормативна база маркетингових досліджень

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 2.4. Стандарти якості маркетингових досліджень у маркетингу послуг

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 2.5. Особливості складових маркетингу туризму та основні принципи маркетингової інформації у процесі проведення маркетингових досліджень

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 2.6. Сутність маркетингової інформаційної системи

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 2.7. Основні дослідницькі прийоми

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 2.8. Основні напрями здійснення маркетингових досліджень у туристичних компаніях

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 2.9. Способи маркетингових досліджень, що використовуються в туристичній галузі

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 2.10. Аналіз сегментації споживачів готельних послуг. Приклад розрахунків

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - Тема 3 ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧИХ ПЕРЕВАГ ПОТЕНЦІЙНИХ ТУРИСТІВ

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 3.1. Виявлення споживчих переваг потенційних туристів

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 3.2. Принципи вибору туристичного агентства серед потенційних туристів

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 3.3. План маркетингового дослідження туристичних послуг

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - Тема 4 ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 4.1. Визначення маркетингу послуг у сучасному бізнес-середовищі

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 4.2. Класифікація послуг

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 4.3. Наявні моделі маркетингу послуг

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 4.4. Диференційований підхід до маркетингу послуг

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 4.5. Типи наявних послуг

 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М. - 4.6. Визначення споживчих вигід процесу обслуговування в маркетингу послуг