Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - ВСТУП

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЦІНИ І МЕТОДОЛОГІЯ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 1.1. ЦІНА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Еволюція місця цінової політики в управлінні підприємством

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Роль ціноутворення на сучасному етапі

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 1.2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РИНКОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Функції ціни в ринковій економіці

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Методологія ринкового ціноутворення

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Методи ціноутворення

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Принципи ціноутворення

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Етапи ціноутворення

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Базові моделі встановлення ціни

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Витратний підхід

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Ціннісний підхід

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 1.3. Типи цінової політики компанії

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 1.4. Систематизація моделей ціноутворення в сучасній ринковій економіці

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Монопольне ціноутворення

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Комерційне ціноутворення

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Некомерційне ціноутворення

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ЦІН І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ЦІНОУТВОРЕННЯ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 2.1. СКЛАД І СТРУКТУРА ЦІНИ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Стадія 1. Виробниче підприємство - гуртова торгівля

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Стадія 2. Гуртова торгівля роздрібна торгівля

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Стадія 3. Роздрібна торгівля - кінцевий споживач

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 2.2. ОСНОВИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЦІН

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Загальна характеристика системи цін

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Система цін як перелік ознак і видів цін

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Класифікація цін залежно від галузі й сфери товарного обігу

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Промисловість

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Сільське Господарство

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Будівництво

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Сфера Послуг

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Види цін залежно від участі держави в ціноутворенні

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Класифікація цін залежно від масштабів обслуговування

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Класифікація цін залежно від порядку відшкодування транспортних витрат з постачання вантажів

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Класифікація цін залежно від базисних умов постачання на внутрішньому ринку

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Види цін залежно від базисних умов постачання на міжнародному ринку

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Види цін за мірою фіксації ціни в контракті

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Види цін за терміном дії

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Види цін залежно від суб'єкта їх формування

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Види цін в залежності від урахування податків та інших платежів

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Види цін за характером цінової інформації

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Види цін за формою організації торгівлі

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Види цін за використанням у маркетингу

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Види цін, які використовуються в обліку, статистиці, аналізі, плануванній оподаткуванні

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 2.3. Співвідношення цілей ціноутворення з цілями підприємства

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Цілі, орієнтовані на прибуток

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Цілі, орієнтовані на збут

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Цілі, орієнтовані на конкуренцію

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 2.4. Класифікація факторів ціноутворення і методи їх аналізу