Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - ВСТУП

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЦІНИ І МЕТОДОЛОГІЯ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 1.1. ЦІНА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Еволюція місця цінової політики в управлінні підприємством

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Роль ціноутворення на сучасному етапі

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 1.2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РИНКОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Функції ціни в ринковій економіці

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Методологія ринкового ціноутворення

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Методи ціноутворення

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Принципи ціноутворення

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Етапи ціноутворення

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Базові моделі встановлення ціни

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Витратний підхід

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Ціннісний підхід

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 1.3. Типи цінової політики компанії

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 1.4. Систематизація моделей ціноутворення в сучасній ринковій економіці

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Монопольне ціноутворення

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Комерційне ціноутворення

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Некомерційне ціноутворення

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ЦІН І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ЦІНОУТВОРЕННЯ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 2.1. СКЛАД І СТРУКТУРА ЦІНИ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Стадія 1. Виробниче підприємство - гуртова торгівля

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Стадія 2. Гуртова торгівля роздрібна торгівля

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Стадія 3. Роздрібна торгівля - кінцевий споживач

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 2.2. ОСНОВИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЦІН

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Загальна характеристика системи цін

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Система цін як перелік ознак і видів цін

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Класифікація цін залежно від галузі й сфери товарного обігу

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Промисловість

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Сільське Господарство

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Будівництво

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Сфера Послуг

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Види цін залежно від участі держави в ціноутворенні

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Класифікація цін залежно від масштабів обслуговування

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Класифікація цін залежно від порядку відшкодування транспортних витрат з постачання вантажів

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Класифікація цін залежно від базисних умов постачання на внутрішньому ринку

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Види цін залежно від базисних умов постачання на міжнародному ринку

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Види цін за мірою фіксації ціни в контракті

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Види цін за терміном дії

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Види цін залежно від суб'єкта їх формування

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Види цін в залежності від урахування податків та інших платежів

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Види цін за характером цінової інформації

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Види цін за формою організації торгівлі

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Види цін за використанням у маркетингу

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Види цін, які використовуються в обліку, статистиці, аналізі, плануванній оподаткуванні

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 2.3. Співвідношення цілей ціноутворення з цілями підприємства

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Цілі, орієнтовані на прибуток

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Цілі, орієнтовані на збут

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Цілі, орієнтовані на конкуренцію

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 2.4. Класифікація факторів ціноутворення і методи їх аналізу

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Ціноутворюючі фактори

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Методи вивчення і аналізу ціноутворюючих факторів

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 2.5. СТРАТЕГІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Суть та види цінових стратегій

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Вибір базової цінової стратегії

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Підхід на основі співвідношення "сприйняття ціни покупцями - економічна цінність товару"

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Підхід на основі співвідношення "ціна - якість"

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Різновиди стратегій адаптації

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Ціноутворення в рамках товарної номенклатури

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Стратегії ціноутворення за географічним принципом

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Стратегії залежно від різноманіття цін

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Стратеги ціноутворення залежно від конкуренції

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Стратегія ціноутворення залежно від динаміки цін

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Встановлення цін зі знижками і заліками

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ПОПИТУ І ОЦІ НКА ЙОГО ЕЛАСТИЧНОСТІ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 3.1. ЗНАЧЕННЯ ПОПИТУ ДЛЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Визначення типу і рівняння функції попиту

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 3.2. ЦІНОВА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ: ЇЇ ВИДИ І СПОСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Поняття про еластичність попиту

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Метод точкової еластичності

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Метод дугової еластичності

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Інтерпретація коефіцієнта цінової еластичності

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 3.3. ЗАСТОСУВАННЯ ЦІНОВОЇ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПОПИТУ В ЦІНОУТВОРЕННІ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 3.4. ПЕРЕХРЕСНА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 3.5. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ ЗА ДОХОДОМ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 3.6. ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІНИ ПОПИТУ ПРИ ЗМІНІ ЦІНИ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 3.7. ПРАКТИЧНІ СПОСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОПИТУ І ЙОГО ЦІНОВОЇ ЕЛАСТИЧНОСТІ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Дослідження даних про продаж

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Вивчення панельних даних

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Дослідження магазинів

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Експерименти в магазинах

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Експерименти в лабораторіях

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Безпосереднє анкетування

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Аналіз імітованих купівель

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Сумісний аналіз

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Метод експертних оцінок

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 3.8. ОСОБЛИВОСТІ СУБ'ЄКТИВНОГО СПРИЙНЯТТЯ ЦІНИ СПОЖИВАЧАМИ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Ціна з погляду виробника і споживача

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Сприйняття споживачами цінових класів

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Психологічні ефекти впливу цін на обсяг продажів

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Сприйняття споживачами змін цін

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - РОЗДІЛ 4. МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 4.1. МЕТОДИ ВИТРАТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ (МЕТОДИ "ВИТРАТИ ПЛЮС")

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Сфера застосування витратних методів, їхні переваги і недоліки

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Метод повних витрат (повної собівартості)

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Метод виробничих витрат (виробничої собівартості)

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Метод змінних витрат

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Ціноутворення для порівняння варіантів власного виробництва і закупівлі комплектуючих виробів

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Метод змінних виробничих витрат

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 4.2. МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ, ЯКІ БАЗУЮТЬСЯ НА ПОПИТІ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Загальна характеристика методів

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Метод визначення економічної цінності товару для покупця

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Метод максимально прийнятної ціни

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Метод PSM

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Метод трьох рівнів ціни

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Метод вивчення намірів про купівлю

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Метод опитування експертів з визначенням їхніх самооцінок

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 4.3. ПАРАМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Загальна характеристика параметричних методів

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Агрегатний метод

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Метод структурної аналогії

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Метод кореляційно-регресійного аналізу

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Метод питомої ціни

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Простий бальний метод

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Бальний метод з урахуванням вагових індексів

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Метод розподілу 100 балів

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Метод рангового оцінювання параметрів товара

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Комплексний бальний метод з використанням товару-еталону

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 4.4. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІН З ОРІЄНТАЦІЄЮ НА КОНКУРЕНЦІЮ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Принципи, чинники і переваги методів

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Метод орієнтації на поточні ціни

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Тендерне ціноутворення (метод запечатаного конверта)

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Метод аналізу цінового позиціонування

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Метод встановлення ціни на основі коефіцієнта ринкової сили

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Метод ціноутворення на основі цінових класів

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 4.5. МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ З ОРІЄНТАЦІЄЮ НА МАКСИМАЛЬНИЙ ПРИБУТОК

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Встановлення ціни, яка максимізує валовий прибуток

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 4.6. ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ РИЗИКУ І НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - РОЗДІЛ 5. ЗМІНА ЦІН: ПРИЧИНИ І ФІНАНСОВІ НАСЛІДКИ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 5.1. ПРИЧИНИ І НАПРЯМИ ЗМІНИ ЦІН

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 5.2. РЕАКЦІЇ СУБ'ЄКТІВ РИНКУ НА ЗМІНУ ЦІН

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Реакція споживачів

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Реакція конкурентів

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Реакція підприємства

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 5.3. ВПЛИВ ЦІНИ НА ПРИБУТОК Й ОБСЯГ ЗБУТУ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 5.4. МАРЖИНАЛЬНЫЙ АНАЛІЗ - ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ФІНАНСОВОГО ОБГРУНТУВАННЯ ЦІНОВИХ РІШЕНЬ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 5.5. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ НАСЛІДКІВ ЗМІНИ ЦІН

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 5.6. РОЗРАХУНОК ПОТРІБНОЇ (ДОСТАТНЬОГО) ЗМІНИ ОБСЯГУ ПРОДАЖУ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО МАРЖИНАЛЬНОГО ПРИБУТКУ ПРИ ЗМІНІ ЦІН

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Зниження ціни

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Підвищення ціни

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Зміни у продажу і структура витрат

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 5.7. РОЗРАХУНОК ПОТРІБНОЇ (ДОСТАТНЬОЇ) ЗМІНИ ОБСЯГУ ПРОДАЖУ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО МАРЖИНАЛЬНОГО ПРИБУТКУ ПРИ ЗМІНІ ЦІН І ВИТРАТ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Зміна змінних витрат

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Зміна постійних витрат

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 5.8. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЦІНОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПРИ ПАСИВНОМУ ЦІНОУТВОРЕННІ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 5.9. ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРИ ЄДИНОМУ ВАРІАНТІ ЗМІНИ ЦІНИ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 5.10. ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРИ ЄДИНОМУ ВАРІАНТІ ЗМІНИ ЦІНИ І ЗМІНІ ПОСТІЙНИХ ВИТРАТ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 5.11. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ БАГАТОВАРІАНТНОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - РОЗДІЛ 6. ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІН НА ВЗАЄМОПОВ'ЯЗАНІ ТОВАРИ І НЕЛІНІЙНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 6.1. ФОРМИ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ ТОВАРІВ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 6.2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ТА ЦІЛІ ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІН НА ВЗАЄМОЗАМІННІ ТОВАРИ (ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЦІН)

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 6.3. МЕТОД ЦІНОВИХ ЛІНІЙ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 6.4. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЦІН: ДВА ПРИКЛАДИ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Приклад з готелем

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Приклад з дискотекою

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 6.5. ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІНИ НА ВЗАЄМОДОПОВНЮВАЛЬНІ ТОВАРИ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Встановлення ціни з урахуванням доповнювального товару

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Загальні правила ціноутворення на заємопов'язані товари

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 6.6. ІНІЦІАТИВНА ЗМІНА ЦІН НА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗАНІ ТОВАРИ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Взаємодоповнювальні товари

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Взаємозамінні товари

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 6.7. ПАКЕТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ: ВИЗНАЧЕННЯ, ФОРМИ І ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 6.8. ОБГРУНТУВАННЯ ПАКЕТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 6.9. ЕКОНОМІЧНІ ПІДСТАВИ ДЛЯ НЕЛІНІЙНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - 6.10. ЗНИЖКИ ЗА КІЛЬКІСТЬ ПРИДБАНОГО ТОВАРУ

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Прості (некумулятивні) знижки за великий обсяг партії

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - Накопичувальні (кумулятивні) знижки

 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є. - СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ