Міжнародний маркетинг - Барановська М. І

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - Вступ

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - ЧАСТИНА І. МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ В СИСТЕМІ СВІТОГОСПОДАРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - Розділ 1. МІЖНАРОДНІЙ МАРКЕТИНГ: ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИЙ ОГЛЯД

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.1. Основи міжнародного маркетингу

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.1.1. Чим обумовлено появу міжнародного маркетингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.1.2. Що таке міжнародний маркетинг?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.1.3. Звідки виникло поняття міжнародний маркетинг?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.1.4. Яким чином міжнародній маркетинг віддзеркалює філософію бізнесу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.1.5. В яких випадках міжнародний маркетинг стає формою управлінської діяльності?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.1.6. Які існують критерії типізації маркетингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.1.7. Які існують етапи розвитку міжнародного маркетингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.1.8. Які основні причини появи концепції глобального маркетингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.1.9. Яка основна мета використання міжнародного маркетингу для фірми?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.1.10. В чому полягає економічна та психографічна мета міжнародного маркетингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.1.11. Що таке дерево цілей ММ?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.1.12. Яким чином глобалізація світової економіки сприяє розвитку міжнародного маркетингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.1.13. Чим обумовлено появу потреби у міжнародному маркетингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.1.14. В чому полягають особливості міжнародного маркетингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.1.15. Що сприяло виокремленню міжнародного маркетингу в самостійний напрям?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.1.16. Що спільного між внутрішнім та міжнародним маркетингом?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.1.17. Чим відрізняється міжнародний маркетинг від внутрішнього?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.1.18. Що є мотивом міжнародного маркетингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.1.19. Чи є міжнародний маркетинг складовою регіонального маркетингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.1.20. Хто виступає суб'єктами міжнародного маркетингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.1.21. Які існують нові пріоритети маркетингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.1.22. Які негативні наслідки зовнішньоекономічної діяльності?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.1.23. Чи є доцільною реалізація міжнародного маркетингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.1.24. Чим обумовлено необхідність використання міжнародного маркетингу українськими фірмами?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.1.25. Які основні завдання, вирішує міжнародний маркетинг?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.2. Економічне середовище міжнародного маркетингу

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.2.1. Що таке середовище міжнародного маркетингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.2.2. Які чинники визначають середовище міжнародного маркетингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.2.3. Що таке економічне середовище міжнародного маркетингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.2.4. В чому полягають особливості міжнародної торгівлі?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.2.5. В чому сутність платіжного балансу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.2.6. В чому полягають особливості зовнішньоторговельної політики?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.2.7. Які існують методи реалізації зовнішньоторговельної політики?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.2.8. Як визначити поняття "мито"?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.2.9. Що таке митні платежі?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.2.10. В чому полягають особливості міжнародної інвестиційної діяльності?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.2.11. Як міжнародні організації впливають на розвиток країн?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.2.12. В чому специфіка діяльності Бреттон-Вудських інститутів?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.2.13. Що таке міжнародна економічна інтеграція?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.3. Інформаційне середовище міжнародного маркетингу - інтернет, екстранет, інтранет

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.3.1. Які можливості міжнародній маркетинговій діяльності додає використання інформаційних систем?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.3.2. Як пояснити поняття "інформатизація"?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.3.3. Які існують переваги використання інформаційних технологій в міжнародній маркетинговій діяльності?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.3.4. Яке значення відіграє використання інформаційних технологій для забезпечення бізнесової діяльності?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.3.5. В чому полягають особливості використання Інтернету в міжнародній маркетинговій діяльності?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.3.6. В чому полягають особливості використання екстранету в міжнародній маркетинговій діяльності?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.3.7. В чому полягають особливості використання інтранету у міжнародній маркетинговій діяльності?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.3.8. В чому полягають переваги використання електронної пошти в міжнародній маркетинговій діяльності?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.3.9. В чому полягають недоліки використання електронної пошти в міжнародній маркетинговій діяльності?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.3.10. Які особливості використання Інтернету у міжнародних маркетингових дослідженнях?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.3.11. Які можливості надає Інтернет у сфері зв'язків з існуючими та потенційними клієнтами?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.3.12. Яким чином можна проводити польові дослідження завдяки Інтернету?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.3.13. Яким чином Інтернет забезпечує рекламну діяльність компанії?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.3.14. Яким чином Інтернет забезпечує компанії, зв'язки з громадськістю?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.3.15. Яким чином Інтернет забезпечує компанії стимулювання збуту?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.3.16. Яким чином здійснюється електронна торгівля?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.3.17. Яким чином Інтернет допомагає формувати товарну і цінову політику в міжнародній маркетинговій діяльності?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.3.18. Які існують проблеми і перспективи розвитку міжнародного інформаційного середовища?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - Розділ 2. ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ ТА СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.1. Політичне середовище міжнародного маркетингу

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.1.1. Чим визначено політичне середовище міжнародного маркетингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.1.2. В чому полягає сутність поняття політична стабільність?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.1.3. Як міждержавні угоди впливають на середовище міжнародного маркетингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.1.4. Яка послідовність дослідження політико-правового середовища?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.1.5. Які існують стратегії зменшення політичних ризиків?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.2. Правове середовище міжнародного маркетингу

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.2.1. Як визначити правове середовище міжнародного маркетингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.2.2. Які правові норми можна віднести до національного права?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.2.3. Які правові норми можна віднести до наднаціонального права?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.2.4. Які правові норми можна віднести до міжнародного права?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.2.5. Як здійснюється правове регулювання міжнародної рекламної діяльності?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.3. культурні виміри в системі міжнародного маркетингу

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.3.1. Як визначити культуру та її основні елементи?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.3.2. Які особливості вивчення елементу "мова" в міжнародному маркетингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.3.3. Які особливості вивчення елементу "цінності та ставлення (установки)" в міжнародному маркетингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.3.4. Які особливості вивчення елементу "звичаї і манери" в міжнародному маркетингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.3.5. Які особливості вивчення елементу "звички і традиції" в міжнародному маркетингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.3.6. Які особливості вивчення елементу "освіта" в міжнародному маркетингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.3.7. Які особливості вивчення елементу "естетика" в міжнародному маркетингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.3.8. Які особливості вивчення елементу "етика" в міжнародному маркетингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.3.9. Які особливості вивчення елементу "відносини до часу" в міжнародному маркетингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.3.10. В чому особливості культурних вимірів Е. Лорана?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.3.11. В чому особливості культурних вимірів Ф. Тромпенаарса?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.3.12. В чому особливості культурного виміру "універсалізм/ партикуляризм (конкретність)"?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.3.13. В чому особливості культурного виміру "індивідуалізм проти колективізму"?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.3.14. В чому особливості культурного виміру "нейтральні відносини проти емоційних"?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.3.15. В чому особливості культурного виміру "специфічні проти дифузних відносин"?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.3.16. В чому особливості культурного виміру "результат проти спостереження"?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.3.17. В чому особливості культурних вимірів Г. Хофстеде?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.3.18. В чому особливості культурних вимірів країн Сходу за Г. Хофстеде?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.4. Соціально-культурне середовище міжнародного маркетингу

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.4.1. Чим визначено культурну складову ефективності підприємницької політики?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.4.2. Чим визначено ефективність міжкультурного менеджменту?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.4.3. Які особливості вивчення субкультури в міжнародному маркетингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.4.4. Як визначити вікову субкультуру?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.4.5. Як визначити етнічну субкультуру?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.4.6. Як визначити релігійну субкультуру?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.4.7. Як визначити регіональну субкультуру?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.4.8. Навіщо вивчати соціальні верстви населення?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.4.9. Для чого необхідно визначати роль сім'ї?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.4.10. Для чого вивчати особливості розподілення ролей між членами сім'ї?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.4.11. Навіщо аналізувати роль лідера в суспільстві?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.4.12. Для чого необхідно проводити оцінку демографічних показників міжнародних ринків?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.4.13. В чому полягають основні відмінності між країнами у бізнес-спілкуванні?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.4.14. Для чого необхідно досліджувати потреби і мотиви споживачів?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.4.15. З якою метою вивчають ставлення споживачів до продуктів та символів?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.4.16. З якою метою проводять дослідження різних стилів і способів життя споживачів?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.4.17. Для чого потрібен крос-культурний аналіз в міжнародному маркетингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.4.18. Яке значення відіграють культурні виміри при формуванні реклами?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 2.4.19. В чому полягає необхідність адаптації реклами до культурно обумовлених відмінностей?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - Розділ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВИХ РИНКІВ В МІЖНАРОДНОМУ МАРКЕТИНГУ

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.1. Основні напрями та особливості, типи та стадії міжнародних маркетингових досліджень

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.1.1. Для чого потрібне маркетингове дослідження міжнародних ринків?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.1.2. Що таке планування в міжнародному маркетингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.1.3. Які існують моделі стратегічного планування?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.1.4. Чим відрізняються міжнародне та національне планування?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.1.5. В чому полягають особливості стратегічного планування?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.1.6. Які існують класифікації цілей стратегічного планування міжнародного маркетингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.1.7. Що таке дерево цілей в міжнародному маркетингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.1.8. В чому полягає мета міжнародного маркетингового дослідження?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.1.9. Які джерела інформації використовують при дослідженні національних ринків?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.1.10. Які питання слід розглянути під час маркетингового дослідження міжнародних ринків?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.1.11. Які основні напрями міжнародних маркетингових досліджень?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.1.12. Як визначити можливості фірми на зовнішніх ринках?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.1.13. Які існують види маркетингових досліджень на міжнародних ринках?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.1.14. Які існують етапи міжнародних маркетингових досліджень?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.1.15. Яким чином визначають проблеми і формулюють цілі міжнародного маркетингового дослідження?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.1.16. Як розробити план міжнародного маркетингового дослідження?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.1.17. Яким чином збирають інформацію для дослідження?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.1.18. Як відбувається впровадження отриманих результатів?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.1.19. Що таке кабінетне дослідження?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.1.20. Що таке польове дослідження?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.1.21. Як відбувається опитування?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.1.22. Що таке спостереження в міжнародному маркетинговому дослідженні?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.1.23. Яким чином здійснюють експеримент?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.1.24. Що таке імітація в міжнародному маркетинговому дослідженні?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.1.25. В чому полягає особливість якісних методів дослідження?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.1.26. Які основні проблеми виникають при проведенні польових досліджень на зовнішніх ринках?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.2. Міжнародна маркетингова сегментація: підходи, критерії, цілі та умови

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.2.1. Що таке міжнародна сегментація?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.2.2. Які основні умови сегментації?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.2.3. Які існують підходи до міжнародної сегментації?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.2.4. В чому полягають особливості сегментування міжнародних ринків?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.2.5. В чому полягають особливості сегментації ринків, орієнтованої на формування груп держав з близькими умовами бізнесу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.2.6. Які критерії використовують для сегментації ринків споживчих товарів?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.2.7. За якими напрямами розглядають критерії, що забезпечують виділення сегментів шляхом безпосереднього вивчення та виміру ринкових характеристик?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.2.8. За якими напрямами розглядають критерії, що забезпечують виділення сегментів методом непрямого вивчення та виміру ринкових характеристик?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.2.9. В чому полягають особливості сегментації ринків торговельних посередників?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.2.10. В чому полягають особливості сегментації ринків засобів виробництва?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.2.11. В чому полягають особливості сегментації ринків державних служб?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.3. Позиціонування на зовнішніх ринках

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.3.1. В чому полягає необхідність та завдання позиціонування товару та фірми на зарубіжному ринку?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.3.2. Які основні підходи до позиціонування товару?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.3.3. Які основні етапи позиціонування товару можна виокремити?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 3.3.4. Як забезпечити обгрунтоване позиціонування товару?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - ЧАСТИНА II. МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - Розділ 4. МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.1. Конкурентоспроможність фірми і її продукції на зарубіжному ринку

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.1.1. Що таке конкуренція в світовому господарстві?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.1.2. Чим відрізняються поняття конкурентоспроможність і конкурентоздатний товар?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.1.3. Які існують підходи і методи оцінки конкурентоспроможності?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.1.4. Які існують стратегії конкурентної боротьби?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.1.5. В чому полягає суть асортиментної політики на міжнародному ринку?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.1.6. Що таке "Boston Consulting Group"?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.1.7. Які існують товарні стратегії сучасного міжнародного маркетингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.1.8. Навіщо потрібна розробка пакування?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.1.9. Які існують види маркетингових стратегій міжнародного ринку?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.1.10. Які існують стратегії ринкової діяльності?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.1.11. Які існують маркетингові стратегії, що залежать від стану попиту?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.1.12. Що таке бренд і яка його роль в просуванні товару на міжнародний ринок?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.2. Форми і методи виходу на міжнародний ринок

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.2.1. Які існують підходи до вибору зарубіжних ринків?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.2.2. Які існують способи просування продукту на міжнародний ринок?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.2.3. Які особливості експорту, як форми виходу на міжнародний ринок?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.2.4. Які особливості спільного підприємництва, як форми виходу на міжнародний ринок?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.2.5. Які особливості прямого володіння, як форми виходу на міжнародний ринок?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.2.6. Що таке аукціони?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.2.7. Які існують види міжнародних торгів?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.2.8. В чому полягають особливості міжнародної торгівлі ліцензіями?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.2.9. Що таке лізинг?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.3. Міжнародний франчайзинг, іноземні інвестиції та міжнародний факторинг в міжнародному маркетингу

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.3.1. В чому полягає сутність міжнародного франчайзингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.3.2. В чому полягають принципи і переваги міжнародного франчайзингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.3.3. Які існують тенденції розвитку франчайзингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.3.4. Які існують договірні умови сторін при покупці франчайзингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.3.5. В чому полягає суть зарубіжних інвестицій?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.3.6. Які існують види, форми зарубіжних інвестицій, і яка їх роль в освоєнні міжнародного ринку?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.3.7. Які існують форми фінансування інвестиційних проектів?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.3.8. В чому особливості державного фінансування інвестиційних проектів?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.3.9. В чому особливості боргового фінансування інвестиційної діяльності?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.3.10. В чому особливості самофінансування інвестиційних проектів?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.3.11. Які існують засоби стабілізації виробництва?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.3.12. В чому полягає сутність і необхідність використання міжнародного факторингу?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.3.13. В чому сутність фінансування постачань товарів при факторинговому обслуговуванні?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 4.3.14. Чим факторинг відрізняється від кредиту?

 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - Розділ 5. ТОВАРНА ПОЛІТИКА ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ В МІЖНАРОДНОМУ МАРКЕТИНГУ

 • 1 2