Національна економіка - Савченко В. Ф

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - Передмова

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - Тема 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 1.1. Загальні принципи формування національних економік

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 1.2. Особливості економіки України

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 1.3. Прояви загального та особливого в національній економіці

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - Тема 2. Економічні теорії, чинники та базисні інститути національної економіки

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 2.1. Теорії функціонування національної економіки

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 2.2. Економічні інтереси та стимули

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 2.3. Чинники розвитку національної економіки України

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 2.4. Базисні інститути національної економіки

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 2.5. Національна економіка як економічна категорія

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - Тема 3. Теорії суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 3.1. Теорії суспільного добробуту та особливості їх реалізації щодо національної економіки

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 3.2. Рівень суспільного добробуту в окремо взятій країні

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 3.3. Ринкова економіка і соціальна справедливість

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 3.4. Державне регулювання рівня життя

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 3.5. Ситуація та можливості її поліпшення в Україні

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - Тема 4. Характеристика економічного потенціалу

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 4.1. Структура економічного потенціалу та його загальна характеристика

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 4.2. Природно-ресурсний потенціал національної економіки

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 4.3. Трудовий потенціал національної економіки

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 4.4. Виробничий потенціал національної економіки

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 4.5. Науково-технічний потенціал національної економіки

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 4.6. Експортний потенціал національної економіки

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - Тема 5. Інституціональні чинники розвитку національної економіки

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 5.1. Система інституціональних чинників - інститути права, управління та власності

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 5.2. Власність у національній економіці ринкового типу

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 5.3. Вітчизняний досвід проведення приватизаційних процесів

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 5.4. Інституційне середовище підприємницької діяльності

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - Тема 6. Функціонування інфраструктури національного ринку

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 6.1. Сутність та складові інфраструктури

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 6.2. Інфраструктура господарського комплексу національної економіки

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 6.3. Допоміжні організації ринкової економіки

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 6.4. Діяльність елементів спеціалізованої інфраструктури

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - Тема 7. Державність та державне управління економікою

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 7.1. Теоретичне обгрунтування потреби державного управління національною економікою

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 7.2. Роль державного управління при становленні національних економік ринкового типу

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 7.3. Державне управління та адміністративна реформа в Україні

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 7.4. Державне регулювання економіки як найважливіша складова державного управління

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 7.5. Сучасний стан регулювання економічних процесів в Україні

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - Тема 8. Програмування та прогнозування ; національної економіки

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 8.1. Необхідність і сутність планування національної економіки

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 8.2. Світовий досвід державного планування та програмування економічних процесів

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 8.3. Особливості програмування та прогнозування

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 8.4. Директивне та індикативне планування

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 8.5. Основні напрями вдосконалення сучасних процесів прогнозування та програмування соціально-економічного розвитку України

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - Тема 9. Демократія, економічна свобода та економічний порядок

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 9.1. Основні принципи демократії

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 9.2. Економічна демократія та економічна свобода

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 9.3. Економічний і соціальний порядок

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 9.4. Сучасне громадянське суспільство як вирішальна складова демократичного розвитку

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - тема 10. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 10.1. Підвищення ролі України у світових господарських зв'язках

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 10.2. Економічна безпека та економічна незалежність держави

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 10.3. Можливості інтеграції України у світову економічну систему

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 10.4. Участь держави у європейських економічних структурах

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 10.5. Міжнародне підприємництво

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - Тема 11.Структурна перебудова національної економіки

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 11.1. Формування оптимальної структури національної економіки

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 11.2. Визначення основних напрямів перебудови

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 11.3. Регіональний економічний розвиток через впровадження кластерів, вільних економічних зон та єврорегіонів

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - Тема 12. Політика економічного зростання в національній економіці

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 12.1. Складові і теоретичне обгрунтування економічного розвитку

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 12.2. Фактори зростання національної економіки

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 12.3. Наслідки економічного зростання та його коливання у різних фазах економічного циклу

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 12.4. Досвід національних економік світу в питаннях забезпечення економічного зростання

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 12.5. Ситуація в Україні