Національна економіка - Савченко В. Ф

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - Передмова

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - Тема 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 1.1. Загальні принципи формування національних економік

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 1.2. Особливості економіки України

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 1.3. Прояви загального та особливого в національній економіці

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - Тема 2. Економічні теорії, чинники та базисні інститути національної економіки

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 2.1. Теорії функціонування національної економіки

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 2.2. Економічні інтереси та стимули

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 2.3. Чинники розвитку національної економіки України

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 2.4. Базисні інститути національної економіки

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 2.5. Національна економіка як економічна категорія

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - Тема 3. Теорії суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 3.1. Теорії суспільного добробуту та особливості їх реалізації щодо національної економіки

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 3.2. Рівень суспільного добробуту в окремо взятій країні

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 3.3. Ринкова економіка і соціальна справедливість

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 3.4. Державне регулювання рівня життя

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 3.5. Ситуація та можливості її поліпшення в Україні

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - Тема 4. Характеристика економічного потенціалу

 • Національна економіка - Савченко В. Ф. - 4.1. Структура економічного потенціалу та його загальна характеристика