Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - ВСТУП

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - Модуль І. Теоретико-методичні засади ситуаційного менеджменту. Ситуаційний менеджмент у тенденціях макро - і мікророзвитку

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - Модуль 2. Ключові фактори ситуаційного менеджменту

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - Тематичний план дисципліни

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - Методичні рекомендації до вивчення дисципліни

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - Модуль 1 . Теоретико-методичні засади і ситуаційного менеджменту. ситуаційний менеджмент у тенденціях макро-і мікророзвитку

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - ТЕМА 1. Основні риси, проблематика та зміст курсу "ситуаційний менеджмент"

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 1. Актуальність курсу "ситуаційний менеджмент" в період трансформації ринкової економіки

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 2.Предмет, об'єкт, мета, завдання дисципліни та взаємозв'язок з іншими

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 3. Сучасні концепції ситуаційного менеджменту: можливість, необхідність та проблематика

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - ТЕМА2. Ситуації кризи в соціально-економічному розвитку. тенденції виникнення і можливості розв'язання проблемних економічних ситуацій

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 1. Сутність та класифікація ситуацій у соціально - економічному розвитку

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 2.Сутність та види економічних криз

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 3. Керовані та некеровані процеси. розвиток процесів управління в процесі розвитку виробництва

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - ТЕМА 3. Диверсифікація ситуаційного менеджменту: типологія та вибір альтернатив. Механізми менеджменту

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 1. Поняття динаміки та статики менеджменту

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 2. Поняття диверсифікації та типології управління. типи управління

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 3.Тенденції циклічного розвитку організації

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 4. Механізми менеджменту: методи та засоби впливу

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - Довідкова інформація життєвий цикл організації

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - ТЕМА 4. Діагностика в ситуаційному менеджменті

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 1. Сутність та поняття діагностики в ситуаційному менеджменті

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 2. Процес та види діагностики, методика її проведення

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 3. Сутність та прогнозування можливого банкрутства підприємства

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - ТЕМА 5. Державне регулювання кризових ситуацій

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 1. Роль, місце і функції держави в регулюванні кризових ситуацій

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 2. Аналітична основа та види державного регулювання кризових ситуацій

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 3. Механізм державного регулювання кризових явищ

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - Модуль 2. Ключові фактори успіху ситуаційного менеджменту

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - ТЕМА 6: Стратегія і тактика в ситуаційному менеджменті

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 1. Поняття, роль та умови формування стратегії в ситуаційному менеджменті

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 2. Ситуаційна модель формування стратегії Джона Томпсона

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 3. Санація і реструктуризація як стратегії ситуаційного менеджменту

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - ТЕМА 7. Технологія ситуаційного менеджменту

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 1. Поняття технології управління та алгоритму її організації в ситуаційному менеджменті

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 2. Технологія розробки управлінських рішень в ситуаційному менеджменті та фактори, що на неї впливають

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 3. Особливості прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності. адаптивні плани роботи організації

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - ТЕМА 8. Інновації в ситуаційному менеджменті

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 1. Сутність, роль та значення нововведень в ситуаційному менеджменті

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 2. Поняття та характеристика інноваційної позиції підприємства

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 3. Методика оцінки інноваційно-господарського стану підприємства

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - ТЕМА 9. Ризики в ситуаційному менеджменті

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 1. Сутність та підходи до ризику як ситуативної характеристики

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 2. Класифікація управлінських ризиків

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 3. Підприємницький ризик: причини та наслідки

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 4. Процес управління ризиком на підприємстві

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - Довідкова інформація

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - ТЕМА 10. Комерційна таємниця та економічна безпека підприємства як умови результативного ситуаційного менеджменту

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 1. Сутність комерційної таємниці та її вплив на економіку підприємства

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 2. Механізм захисту комерційної таємниці підприємства

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 3. Характеристика економічної безпеки підприємства в ситуаційному менеджменту: сутність, принципи організації та ключові завдання