Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - ВСТУП

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - Модуль І. Теоретико-методичні засади ситуаційного менеджменту. Ситуаційний менеджмент у тенденціях макро - і мікророзвитку

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - Модуль 2. Ключові фактори ситуаційного менеджменту

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - Тематичний план дисципліни

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - Методичні рекомендації до вивчення дисципліни

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - Модуль 1 . Теоретико-методичні засади і ситуаційного менеджменту. ситуаційний менеджмент у тенденціях макро-і мікророзвитку

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - ТЕМА 1. Основні риси, проблематика та зміст курсу "ситуаційний менеджмент"

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 1. Актуальність курсу "ситуаційний менеджмент" в період трансформації ринкової економіки

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 2.Предмет, об'єкт, мета, завдання дисципліни та взаємозв'язок з іншими

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 3. Сучасні концепції ситуаційного менеджменту: можливість, необхідність та проблематика

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - ТЕМА2. Ситуації кризи в соціально-економічному розвитку. тенденції виникнення і можливості розв'язання проблемних економічних ситуацій

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 1. Сутність та класифікація ситуацій у соціально - економічному розвитку

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 2.Сутність та види економічних криз

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - 3. Керовані та некеровані процеси. розвиток процесів управління в процесі розвитку виробництва

 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - ТЕМА 3. Диверсифікація ситуаційного менеджменту: типологія та вибір альтернатив. Механізми менеджменту