Економічний аналіз - Мних Є. В

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 1.1. Науково-практичні засади економічного аналізу

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 1.2. Зміст, завдання і цільові спрямування економічного аналізу

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 1.3. Становлення та розвиток економічного аналізу в Україні

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 1.4. Пріоритети розвитку сучасного економічного аналізу

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 1.5. Предмет і об'єкти економічного аналізу

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 1.6. Зв'язок економічного аналізу з іншими економічними науками та галузями наукових знань

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Економічний аналіз і економічна теорія

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Економічний аналіз і бухгалтерський облік

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Економічний аналіз і статистика

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Аналітичні оцінки в аудиті

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Економічний аналіз і маркетинг

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Економічний аналіз та контролінг

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 1.7. Види економічного аналізу

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Просторові види економічного аналізу

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Розділ 2. МЕТОД І СИСТЕМА ПРИЙОМІВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 2.1. Метод економічного аналізу та його характеристики

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 2.2. Моделювання економічних явищ і процесів в аналізі

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 2.2.1. Індикатори цільового моделювання факторних систем в аналізі

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 2.2.2. Види факторних систем та їх характеристики

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 2.3. Логічні методи економічного аналізу

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 2.4. Методи комплексної економічної оцінки

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 2.5. Графічні методи економічного аналізу

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 2.6. Застосування економіко-математичних методів і моделей у розв'язку аналітичних задач

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 2.7. Методи фінансових обчислень

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Операції нарощування та дисконтування

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Відсоткові ставки і методи їх розрахунку

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 2.8. Методи експертної оцінки