Економічний аналіз - Мних Є. В

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 1.1. Науково-практичні засади економічного аналізу

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 1.2. Зміст, завдання і цільові спрямування економічного аналізу

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 1.3. Становлення та розвиток економічного аналізу в Україні

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 1.4. Пріоритети розвитку сучасного економічного аналізу

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 1.5. Предмет і об'єкти економічного аналізу

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 1.6. Зв'язок економічного аналізу з іншими економічними науками та галузями наукових знань

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Економічний аналіз і економічна теорія

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Економічний аналіз і бухгалтерський облік

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Економічний аналіз і статистика

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Аналітичні оцінки в аудиті

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Економічний аналіз і маркетинг

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Економічний аналіз та контролінг

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 1.7. Види економічного аналізу

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Просторові види економічного аналізу

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Розділ 2. МЕТОД І СИСТЕМА ПРИЙОМІВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 2.1. Метод економічного аналізу та його характеристики

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 2.2. Моделювання економічних явищ і процесів в аналізі

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 2.2.1. Індикатори цільового моделювання факторних систем в аналізі

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 2.2.2. Види факторних систем та їх характеристики

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 2.3. Логічні методи економічного аналізу

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 2.4. Методи комплексної економічної оцінки

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 2.5. Графічні методи економічного аналізу

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 2.6. Застосування економіко-математичних методів і моделей у розв'язку аналітичних задач

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 2.7. Методи фінансових обчислень

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Операції нарощування та дисконтування

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Відсоткові ставки і методи їх розрахунку

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 2.8. Методи експертної оцінки

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Розділ 3. МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 3.1. Методика економічного аналізу та її структурні елементи

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Системний підхід у побудові методики економічного аналізу

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Загальна модель комплексного економічного аналізу

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Структурні елементи методики комплексного економічного аналізу діяльності суб'єкта господарювання

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 3.2. Організаційні системи економічного аналізу

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Аналітичний процес та його особливості в умовах застосування сучасних інформаційних технологій і систем

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Підсистеми забезпечення технології аналітичного процесу у комп'ютерній мережі

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 3.3. Інформаційна база аналітичних досліджень

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Інформаційні ресурси аналізу

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Розділ 4. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ У СИСТЕМІ ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 4.1. Аналітичне забезпечення стратегічного управління

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 4.2. Аналітичне забезпечення планування реалізації стратегії діяльності

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 4.3. Аналіз у системі ризик-менеджменту

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 4.4. Аналіз і оцінка ринкових позицій суб'єктів господарювання

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 4.5. Аналітичне забезпечення антикризового управління

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 4.6. Аналітичні процедури в аудиті

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Розділ 5. ОПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 5.1. Предмет і об'єкти оперативного економічного аналізу

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 5.2. Інформаційна база оперативного економічного аналізу

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 5.3. Оперативний моніторинг і діагностика діяльності суб'єктів господарювання

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 5.4. Ситуаційний (адаптивний) оперативний економічний аналіз

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 5.5. Підсистеми забезпечення оперативного економічного аналізу в умовах застосування інформаційних технологій і систем

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Розділ 6. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 6.1. Зміст і завдання аналізу виробничої діяльності підприємства

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 6.2. Аналіз обгрунтованості завдань з виробництва і продажу продукції

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Аналіз попиту на продукцію підприємства

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Аналіз конкурентоспроможності продукції

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Розрахунок критичного обсягу реалізації продукції

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Аналітична оцінка прийняття додаткового замовлення за більш низькою ціною реалізації

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Аналіз варіантів договірної ціни реалізації продукції

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Приклад

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 6.3. Аналіз ділового партнерства у виробничій діяльності

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 6.4. Аналіз ресурсозабезпечення і ресурсовикористання в операційній діяльності підприємства

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 6.4.1. Аналіз кадрового потенціалу підприємства та ефективності його використання

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 6.4.2. Аналіз формування та використання коштів на оплату праці

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 6.4.3. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами та ефективності їх використання

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 6.4.4. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та ефективності їх використання

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 6.5. Аналіз виконання договорів поставки

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 6.6. Аналіз резервів виробництва і продажу продукції

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 6.7. Аналіз витрат виробничої діяльності підприємства

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 6.7.1. Зміст і завдання аналізу витрат виробничої діяльності підприємства

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 6.7.2. Аналіз обгрунтованості та виконання кошторису (бюджету) витрат виробничої діяльності підприємства

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 6.7.3. Аналіз прямих витрат виробничої (операційної) діяльності підприємства

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 6.7.4. Аналіз накладних витрат виробничої (операційної) діяльності підприємства

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Розділ 7. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 7.1. Зміст, завдання і джерела інформації аналізу фінансових результатів діяльності суб'єктів господарювання

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 7.2. Аналіз і оцінка рівня та динаміки показників прибутку виробничої (операційної) діяльності

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 7.3. Факторний аналіз прибутку (збитку) виробничої (операційної) діяльності

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 7.4. Аналіз фінансових результатів інвестиційної діяльності

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 7.5. Аналіз фінансових результатів фінансової діяльності

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 7.6. Аналіз розподілу прибутку та дивідендної політики

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 7.7. Аналіз рентабельності

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 7.8. Аналіз і оцінка виробничого та фінансового лівериджу

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Розділ 8. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 8.1. Зміст та особливості аналізу фінансового стану суб'єктів господарювання в умовах формування ринкових відносин

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 8.2. Інформаційна база аналізу фінансового стану

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 8.3. Аналіз активів підприємства

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 8.4. Аналіз пасивів підприємства

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 8.5. Аналіз фінансової стійкості підприємства

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 8.6. Аналіз платоспроможності

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 8.7. Аналіз грошових потоків

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 8.8. Особливості оцінки інфляційних процесів

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - Розділ 9. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 9.1. Зміст політики економічного зростання

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 9.2. Аналіз та оцінка ймовірності банкрутства

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 9.3. Аналіз ділової активності суб'єктів господарювання

 • Економічний аналіз - Мних Є. В. - 9.4. Методика порівняльної рейтингової оцінки економічного зростання суб'єктів господарювання