Міжнародна економіка - Козак Ю. Г

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ПЕРЕДМОВА

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ГЛАВА 1. ВСТУП ДО КУРСУ "МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА"

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 1.1. Міжнародна економіка в системі економічної науки

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 1.2. Предмет курсу "Міжнародна економіка"

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 1.3. Україна в міжнародному економічному просторі

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ЧАСТИНА I. МІЖНАРОДНА МІКРОЕКОНОМІКА: РУХ ТОВАРІВ ТА ЧИННИКІВ ВИРОБНИЦТВА

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - РОЗДІЛ 1. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ГЛАВА 2. СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА БАЗОВІ ПОНЯТТЯ

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 2.1. Загальна характеристика міжнародної торгівлі

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 2.2. Структура міжнародної торгівлі

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 2.3. Основні види ринків та товарів

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ГЛАВА 3. КЛАСИЧНІ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 3.1. Теорія меркантилізму

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 3.2. Теорія абсолютних переваг

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 3.3. Теорія порівняльних переваг

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 3.4. Теорія співвідношення чинників виробництва та її тестування В. Леонтьевым

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ГЛАВА 4. СТАНДАРТНА МОДЕЛЬ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 4.1. Порівняльні переваги та постійні витрати заміщення

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 4.2. Порівняльні переваги та зростаючі витрати заміщення в стандартній моделі

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 4.3. Розвиток стандартної моделі: модель загальної рівноваги

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 4.4. Інструменти аналізу міжнародної торгівлі, які впливають зі стандартної моделі

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Умови торгівлі

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Типи економічного зростання

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ГЛАВА 5. АЛЬТЕРНАТИВНІ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 5.1. Теорія технологічного розриву

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 5.2. Теорія життєвого циклу продукції

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 5.3. Теорія представницького попиту

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 5.4. Теорія економії на масштабах виробництва

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 5.5. Теорія внутрішньогалузевої торгівлі

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ГЛАВА 6. МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 6.1. Основні типи торговельної політики

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Торговельна політика промислово-розвинутих країн

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Торговельна політика країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 6.2. Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Митна вартість та країна походження товару

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Економічні наслідки введення мита

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Оптимальний тариф

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 6.3. Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Кількісні обмеження

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Приховані види торговельних обмежень

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Фінансові методи торговельної політики

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 6.4. Особливості розвитку митно-тарифного регулювання в Україні

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ГЛАВА 7. СВІТОВІ РИНКИ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 7.1. Міжнародні торгові класифікації товарів

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 7.2. Світові товарні ринки

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Світові ціни на промислові і сировинні товари

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Світові ринки промислових товарів

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Світові ринки сировинних товарів

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 7.3. Послуги та їх класифікація в міжнародній торгівлі

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Способи здійснення міжнародних операцій

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 7.4. Стан та структура світового ринку комерційних послуг

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Міжнародні транспортні послуги

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Міжнародні поїздки

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 7.5 Зовнішня торгівля України товарами та послугами

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Зовнішня торгівля товарами

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Зовнішня торгівля послугами

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНИЙ РУХ ЧИННИКІВ ВИРОБНИЦТВА

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ГЛАВА 8. МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 8.1. Сутність та форми міжнародного руху капіталу

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 8.2. Прямі іноземні інвестиції

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Сутність прямих іноземних інвестицій

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Форми ПII

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Наслідки прямих іноземних інвестицій

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Роль ПII в економіці країни

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 8.3. Міжнародні портфельні інвестиції

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 8.4. Міжнародний рух позичкового капіталу

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Сутність міжнародного кредитування

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Основні форми міжнародного кредитування

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Міжнародна заборгованість

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Зовнішня заборгованість України

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ГЛАВА 9. РОЛЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ У МІЖНАРОДНОМУ РУСІ КАПІТАЛУ

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 9.1. Транснаціональні корпорації, як головний суб'єкт світо господарських відносин

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Визначення ТНК. Критерії трас національності корпорації

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Чинники внутрішнього середовища ТНК: цілі, технологія, люди, структура

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Технологія

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Люди

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Структура

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Сучасні форми орга нізацінної структури ТНК

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Специфіка зовнішнього середовища ТНК: глобалізація господарських зв'язків та множинність специфічних національних ринків

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 9.2. Загальні тенденції руху прямих іноземних інвестицій ТНК

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Новітні тенденції в структурі міжнародної інвестиційної діяльності ТНК

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 9.3. Регіональні та галузеві особливості інвестиційної діяльності ТНК

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Регіональні особливості інвестиційної діяльності ТНК

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Галузеві особливості інвестиційної діяльності ТНК

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Особливості діяльності провідних ТНК в автомобілебудівній промисловості

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Конкурентні позиції ТНК, що випускають електроніку та електроустаткування

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ТНК у фармацевтичній промисловості

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 9.4. Вплив інвестицій ТНК на конкурентоспроможність національних економік

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Наслідки діяльності філій ТНК для країн Північної Америки

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Інвестиції ТНК та конкурентоспроможність економік країн Південної Америки

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Роль підприємств з іноземними інвестиціями у формуванні платіжного балансу азійських країн

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Діяльність філій ТНК у країнах Європейського Союзу

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Вплив іноземних інвестицій на зовнішньоекономічні зв'язки країн Центральної і Східної Європи

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Вплив діяльності філій ТНК на конкурентоспроможність та країн СНД

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ГЛАВА 10. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 10.1. Причини міжнародної міграції робочої сили

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 10.2. Основні етапи міжнародної міграції робочої сили

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 10.3. Сучасні центри притягання робочої сили

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 10.4. Наслідки переміщення трудових ресурсів

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ГЛАВА 11. МІЖНАРОДНА ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГІЙ

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 11.1. Сутність та форми міжнародного технологічного обміну

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 11.2. Міжнародна ліцензійна торгівля

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 11.3. Міжнародна торгівля інжиніринговими послугами

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 11.4. Особливості міжнародного технологічного обміну в Україні

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - РОЗДІЛ 3. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОГОСПОДАРСЬКА СИСТЕМА. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ГЛАВА 12. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА В СИСТЕМІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА. КЛАСИФІКАЦІЯ КРАЇН СВІТУ

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 12.1. Національна економіка як об'єкт світової економічної системи

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 12.2. Етнокультурні особливості країн

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 12.3. Регіональний та типологічний підходи до класифікації країн світу

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 12.4. Специфіка економіки розвинутих країн

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Визначальні відмінності в розвинутих країн

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Динаміка економічного розвитку

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Особливості економічної структури

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 12.5. Основні риси країн з перехідною економікою

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Передумови формування системи перехідної економіки

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Економічні реформи перехідного періоду

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Динаміка розвитку і структура економіки

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Інтеграційні процеси в країнах перехідної економіки

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 12.6. Загальний характер економіки країн, що розвиваються

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Фактори економічного розвитку

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Основні економічні проблеми

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Інтегрованість у світову економіку

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Регіональні особливості

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ГЛАВА 13. СУТНІСТЬ ТА ЦІЛІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ РІВНІ ІНТЕГРАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ УГРУПОВАННЯ

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 13.1. Сутність інтеграцій них процесів

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 13.2. Рівні міжнародної економічної інтеграції

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Зона преференційної торгівлі

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Вільний торговельний простір

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Митний союз

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Спільний ринок

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Економічний союз

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 13.3. Особливості європейських інтеграційних процесів

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 13.4. Особливості розвитку економічних взаємозв'язків у Північній Америці

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 13.5. Специфіка Латиноамериканських інтеграційних процесів

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 13.6. Відмітні риси економічної інтеграції в АзіЇ

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 13.7. Основні економічні угруповання в Африці

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ЧАСТИНА II. МІЖНАРОДНА МАКРОЕКОНОМІКА: ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІДКРИТОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА В ЦІЛОМУ

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - РОЗДІЛ 4. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА ТА ПРИНЦИПИ її ФУНКЦІОНУВАННЯ

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ГЛАВА 14. ВАЛЮТА ТА ВАЛЮТНІ КУРСИ

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 14.1. Сутність валюти та валютного курсу

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 14.2. Розрахункові види валютних курсів

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 14.3. Крос-курс та тристоронній арбітраж

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 14.4. Види валютних курсів залежно від ступеня гнучкості

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 14.5. Попит та пропозиція на іноземну валюту

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 14.6. Залежність цін від зміни валютного курсу

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 14.7. Чинники, що впливають на валютний курс

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 14.8. Прогнозування валютного курсу

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ГЛАВА 15. ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 15.1. Сутність валютних відносин та валютної політики

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 15.2. Міжнародні розрахунки

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 15.3. Платіжний баланс та його структура

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Статті рахунка поточних операцій

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 15.4. Балансування статей платіжного балансу

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 15.5. Конвертованість національної валюти

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ГЛАВА 16. ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 16.1. Золотий та золотодевізннй стандарт

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 16.2. Бреттон-Вудська валютна система

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 16.3. Ямайська валютна система

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - РОЗДІЛ 5. СВІТОВА ФІНАНСОВА СИСТЕМА

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ГЛАВА 17. ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 17.1. Міжнародні фінансові потоки

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 17.2. Світовий фінансовий ринок

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 17.3. Розвиток світової фінансової системи в сучасних умовах

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ГЛАВА 18. СВІТОВІ ФІНАНСОВІ ЦЕНТРИ

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 18.1. Головні світові фінансові центри

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 18.2. Офшорні зони в системі світових фінансових центрів

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Суть і основні риси офшорні зони

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Класифікація офшорних центрів

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Острів Мен

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Нормандські острови (Гернсі і Джерсі)

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Ліхтенштейн

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Гібралтар

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Офшорні юрисдикції за межами Європи

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Сянган (Гонконг)

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Багамські, Бермудські й Кайманові острови

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Невіс

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Юрисдикції з помірним оподаткуванням і нетипові офшорні центри

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Країни Середземноморського регіону

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Способи використання офшорних центрів

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Трансферт прибутку за допомогою заниження чи завищення цін

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - РОЗДІЛ 6. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ РИНКИ

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ГЛАВА 19. МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ РИНОК

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 19.1. Сутність міжнародного валютного ринку

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 19.2. Угоди на міжнародному валютному ринку

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Валютні ф'ючерси

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Валютні опціоіні

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Спекулятивні валютні операції

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 19.3. Урядове втручання в діяльність валютних ринків

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 19.4. Ринок евровалют

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ГЛАВА 20. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 20.1. Сутність міжнародного кредитного ринку

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 20.2. Валютно-фінансові умови міжнародного кредиту

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 20.3. Ринок єврокредитів

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 20.4. Міжнародна офіційна допомога країнам, що розвиваються

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Міжнародна офіційна допомога розвитку України

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ГЛАВА 21. МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 21.1. Сутність фондового ринку та ринку цінних паперів

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Інвестиційний капітал

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Постачальники та споживачі інвестиціиіюго капіталу

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Посередники на ринку цінних паперів

 • 1 2