Міжнародна економіка - Козак Ю. Г

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ПЕРЕДМОВА

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ГЛАВА 1. ВСТУП ДО КУРСУ "МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА"

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 1.1. Міжнародна економіка в системі економічної науки

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 1.2. Предмет курсу "Міжнародна економіка"

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 1.3. Україна в міжнародному економічному просторі

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ЧАСТИНА I. МІЖНАРОДНА МІКРОЕКОНОМІКА: РУХ ТОВАРІВ ТА ЧИННИКІВ ВИРОБНИЦТВА

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - РОЗДІЛ 1. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ГЛАВА 2. СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА БАЗОВІ ПОНЯТТЯ

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 2.1. Загальна характеристика міжнародної торгівлі

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 2.2. Структура міжнародної торгівлі

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 2.3. Основні види ринків та товарів

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ГЛАВА 3. КЛАСИЧНІ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 3.1. Теорія меркантилізму

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 3.2. Теорія абсолютних переваг

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 3.3. Теорія порівняльних переваг

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 3.4. Теорія співвідношення чинників виробництва та її тестування В. Леонтьевым

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ГЛАВА 4. СТАНДАРТНА МОДЕЛЬ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 4.1. Порівняльні переваги та постійні витрати заміщення

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 4.2. Порівняльні переваги та зростаючі витрати заміщення в стандартній моделі

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 4.3. Розвиток стандартної моделі: модель загальної рівноваги

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 4.4. Інструменти аналізу міжнародної торгівлі, які впливають зі стандартної моделі

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Умови торгівлі

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Типи економічного зростання

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ГЛАВА 5. АЛЬТЕРНАТИВНІ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 5.1. Теорія технологічного розриву

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 5.2. Теорія життєвого циклу продукції

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 5.3. Теорія представницького попиту

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 5.4. Теорія економії на масштабах виробництва

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 5.5. Теорія внутрішньогалузевої торгівлі

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ГЛАВА 6. МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 6.1. Основні типи торговельної політики

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Торговельна політика промислово-розвинутих країн

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Торговельна політика країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 6.2. Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Митна вартість та країна походження товару

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Економічні наслідки введення мита

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Оптимальний тариф

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 6.3. Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Кількісні обмеження

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Приховані види торговельних обмежень

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Фінансові методи торговельної політики

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 6.4. Особливості розвитку митно-тарифного регулювання в Україні

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ГЛАВА 7. СВІТОВІ РИНКИ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 7.1. Міжнародні торгові класифікації товарів

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 7.2. Світові товарні ринки

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Світові ціни на промислові і сировинні товари

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Світові ринки промислових товарів

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Світові ринки сировинних товарів

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 7.3. Послуги та їх класифікація в міжнародній торгівлі

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Способи здійснення міжнародних операцій

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 7.4. Стан та структура світового ринку комерційних послуг

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Міжнародні транспортні послуги

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Міжнародні поїздки

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 7.5 Зовнішня торгівля України товарами та послугами

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Зовнішня торгівля товарами

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Зовнішня торгівля послугами

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНИЙ РУХ ЧИННИКІВ ВИРОБНИЦТВА

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ГЛАВА 8. МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 8.1. Сутність та форми міжнародного руху капіталу

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 8.2. Прямі іноземні інвестиції

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Сутність прямих іноземних інвестицій

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Форми ПII

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Наслідки прямих іноземних інвестицій

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Роль ПII в економіці країни

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 8.3. Міжнародні портфельні інвестиції

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 8.4. Міжнародний рух позичкового капіталу

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Сутність міжнародного кредитування

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Основні форми міжнародного кредитування

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Міжнародна заборгованість

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Зовнішня заборгованість України

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ГЛАВА 9. РОЛЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ У МІЖНАРОДНОМУ РУСІ КАПІТАЛУ

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 9.1. Транснаціональні корпорації, як головний суб'єкт світо господарських відносин

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Визначення ТНК. Критерії трас національності корпорації

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Чинники внутрішнього середовища ТНК: цілі, технологія, люди, структура

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Технологія

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Люди

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Структура

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Сучасні форми орга нізацінної структури ТНК

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Специфіка зовнішнього середовища ТНК: глобалізація господарських зв'язків та множинність специфічних національних ринків

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 9.2. Загальні тенденції руху прямих іноземних інвестицій ТНК

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Новітні тенденції в структурі міжнародної інвестиційної діяльності ТНК

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 9.3. Регіональні та галузеві особливості інвестиційної діяльності ТНК

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Регіональні особливості інвестиційної діяльності ТНК

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Галузеві особливості інвестиційної діяльності ТНК

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Особливості діяльності провідних ТНК в автомобілебудівній промисловості

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Конкурентні позиції ТНК, що випускають електроніку та електроустаткування

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ТНК у фармацевтичній промисловості

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 9.4. Вплив інвестицій ТНК на конкурентоспроможність національних економік

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Наслідки діяльності філій ТНК для країн Північної Америки

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Інвестиції ТНК та конкурентоспроможність економік країн Південної Америки

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Роль підприємств з іноземними інвестиціями у формуванні платіжного балансу азійських країн

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Діяльність філій ТНК у країнах Європейського Союзу

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Вплив іноземних інвестицій на зовнішньоекономічні зв'язки країн Центральної і Східної Європи

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Вплив діяльності філій ТНК на конкурентоспроможність та країн СНД

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ГЛАВА 10. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 10.1. Причини міжнародної міграції робочої сили

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 10.2. Основні етапи міжнародної міграції робочої сили

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 10.3. Сучасні центри притягання робочої сили

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 10.4. Наслідки переміщення трудових ресурсів

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - ГЛАВА 11. МІЖНАРОДНА ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГІЙ

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 11.1. Сутність та форми міжнародного технологічного обміну

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 11.2. Міжнародна ліцензійна торгівля

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 11.3. Міжнародна торгівля інжиніринговими послугами

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - 11.4. Особливості міжнародного технологічного обміну в Україні

 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - РОЗДІЛ 3. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОГОСПОДАРСЬКА СИСТЕМА. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ

 • 1