Державний аудит - Дікань Л. В

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - Передмова

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - Модуль 1. Теоретичні та організаційні засади державного аудиту

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - Тема 1. Історія виникнення та розвитку державного аудиту

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 1.1. Основні історичні віхи становлення державного аудиту

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 1.2. Сучасний стан державного аудиту на теренах України та перспективи його розвитку

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 1.3. Організація державного аудиту в інших країнах

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 1.4. Міжнародні організації контрольних органів (INTOSAI, EUROSAI)

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - INTOSAI

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - EUROSАІ

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - Тема 2. Сутність та організаційно-правові засади державного аудиту

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 2.1. Необхідність, місце та значення державного аудиту за сучасних умов

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 2.2. Визначення поняття "державний аудит"

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 2.3. Нормативно-правове забезпечення здійснення державного аудиту в Україні

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 2.4. Повноваження приватних аудиторів (аудиторських фірм) із проведення аудиту в державному секторі

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - Тема 3. Класифікація державного аудиту

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 3.1. Фінансовий аудит

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 3.2. Аудит ефективності

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - Тема 4. Суб'єкти державного аудиту

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 4.1. Державна контрольно-ревізійна служба України

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 4.2. Рахункова палата України

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - Тема 5. Організація державного аудиту органами державної контрольно-ревізійної служби України

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 5.1. Сутність та принципи організації державного аудиту

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 5.2. Стадії та етапи здійснення державного аудиту

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 5.3. Сутність і зміст методичних прийомів державного аудиту

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - Тема 6. Організація державного аудиту рахунковою палатою України

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 6.1. Сутність організації аудиту ефективності діяльності

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 6.2. Координація дій аудиторів з працівниками об'єкта перевірки

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 6.3. Нагляд за проведенням аудиту. Документування процесу аудиту

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - Модуль 2. Методики проведення державного аудиту

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - Тема 7. Державний аудит фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 7.1. Поняття, об'єкти і завдання аудиту фінансово-господарської діяльності

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 7.2. Методика проведення аудиту фінансово-господарської діяльності

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 7.3. Оформлення і реалізація результатів. Використання аудиторських звітів

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - Тема 8. Державний аудит виконання бюджетних програм

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 8.1. Мета, завдання і об'єкти аудиту виконання бюджетних програм

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 8.2. Методика проведення аудиту виконання бюджетних програм

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 8.3. Оформлення і реалізація результатів аудиту

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - Тема 9. Державний аудит фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 9.1. Поняття, об'єкти і завдання аудиту

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 9.2. Методика проведення аудиту фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - Тема 10. Державний аудит виконання місцевих бюджетів

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 10.1. Поняття, об'єкти і завдання аудиту виконання місцевих бюджетів

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 10.2. Методика проведення аудиту виконання місцевих бюджетів

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 10.3. Оформлення і реалізація результатів аудиту

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - Тема 11. Державний аудит ефективності діяльності

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 11.1. Загальні положення методики аудиту ефективності діяльності

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 11.2. Планування аудиту ефективності діяльності

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - Планування індивідуальних аудитів

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 11.3. Проведення аудиту ефективності діяльності

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 11.4. Звітування за результатами аудиту ефективності діяльності

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 11.5. Перевірка виконання пропозицій за результатами аудиту ефективності діяльності

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - Тема 12. Аудит державного і комунального майна

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 12.1. Поняття державного і комунального майна

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 12.2. Методика аудиту державного і комунального майна

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - Глосарій

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - Використана та рекомендована література