Державний аудит - Дікань Л. В

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - Передмова

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - Модуль 1. Теоретичні та організаційні засади державного аудиту

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - Тема 1. Історія виникнення та розвитку державного аудиту

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 1.1. Основні історичні віхи становлення державного аудиту

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 1.2. Сучасний стан державного аудиту на теренах України та перспективи його розвитку

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 1.3. Організація державного аудиту в інших країнах

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 1.4. Міжнародні організації контрольних органів (INTOSAI, EUROSAI)

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - INTOSAI

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - EUROSАІ

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - Тема 2. Сутність та організаційно-правові засади державного аудиту

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 2.1. Необхідність, місце та значення державного аудиту за сучасних умов

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 2.2. Визначення поняття "державний аудит"

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 2.3. Нормативно-правове забезпечення здійснення державного аудиту в Україні

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 2.4. Повноваження приватних аудиторів (аудиторських фірм) із проведення аудиту в державному секторі

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - Тема 3. Класифікація державного аудиту

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 3.1. Фінансовий аудит

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 3.2. Аудит ефективності

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - Тема 4. Суб'єкти державного аудиту

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 4.1. Державна контрольно-ревізійна служба України

 • Державний аудит - Дікань Л. В. - 4.2. Рахункова палата України