Педагогіка - Фіцула М. М

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - 1. Загальні засади педагогіки

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - 1.1. предметі завдання педагогіки

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Педагогіка як наука

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Предмет і основні категорії педагогіки

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Основні категорії педагогіки

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Основні етапи розвитку педагогіки

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Система педагогічних наук. Зв'язки педагогіки з іншими науками. Завдання педагогіки

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Система педагогічних наук

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Зв'язки педагогіки з іншими науками

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Напрями, течії зарубіжної педагогіки

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Філософський напрям у педагогіці

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Психолого-педагогічний напрям у педагогіці

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Соціальний напрям у педагогіці

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - 1.2. Логіка і методика педагогічних досліджень

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Сутність і особливості наукових досліджень у педагогіці

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Методологія педагогіки

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Методи науково-педагогічного дослідження

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Емпіричні методи педагогічного дослідження

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Теоретичні методи педагогічного дослідження

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Математичні і статистичні методи педагогічного дослідження

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Етапи педагогічного дослідження

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - 1.3. Розвиток, виховання і формування особистості

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Процес розвитку і формування особистості

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Молодший шкільний вік

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Підлітковий вік

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Юнацький вік

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Спадковість і розвиток

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Вплив середовища на розвиток і формування особистості

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Розвиток і виховання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Діяльність як чинник розвитку особистості

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Зарубіжні теорії розвитку особистості

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - 1.4. Мета виховання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Сутність мети виховання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Метод психолого-педагогічного тестування

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Метод соціометрії

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Завдання основних напрямів всебічного розвитку особистості

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Зарубіжна педагогіка про мету виховання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - 1.5. Цілісний педагогічний процес

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Сутність і структура педагогічного процесу

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Сутність педагогічного процесу

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Основні компоненти педагогічного процесу

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Закономірності і принципи педагогічного процесу

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Закономірності педагогічного процесу

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Принципи педагогічного процесу

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Технологія педагогічного процесу

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - 2. Теорія освіти і навчання (дидактика)

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - 2.1. Сутність процесу навчання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Дидактика як галузь педагогіки

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Процес навчання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Функції процесу навчання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Розвиваюча функція навчання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Виховна функція навчання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Структура діяльності вчителя в навчальному процесі

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Сприймання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Осмислення і розуміння

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Узагальнення

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Закріплення знань, умінь і навичок

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Застосування знань, умінь і навичок на практиці

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Оптимізація процесу навчання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - 2.2. Зміст освіти в національній школі

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Сутність змісту освіти

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Особливості навчальних планів, програм і підручників

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Державний компонент змісту освіти

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Шкільний компонент змісту освіти

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Взаємозв'язок загальної, політехнічної і професійної освіти

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Загальна освіта

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Політехнічна освіта

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Професійна освіта

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Зміст освіти зарубіжної школи

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - 2.3. Закономірності і принципи навчання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Закономірності навчання

 • 1