Педагогіка - Фіцула М. М

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - 1. Загальні засади педагогіки

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - 1.1. предметі завдання педагогіки

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Педагогіка як наука

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Предмет і основні категорії педагогіки

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Основні категорії педагогіки

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Основні етапи розвитку педагогіки

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Система педагогічних наук. Зв'язки педагогіки з іншими науками. Завдання педагогіки

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Система педагогічних наук

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Зв'язки педагогіки з іншими науками

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Напрями, течії зарубіжної педагогіки

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Філософський напрям у педагогіці

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Психолого-педагогічний напрям у педагогіці

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Соціальний напрям у педагогіці

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - 1.2. Логіка і методика педагогічних досліджень

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Сутність і особливості наукових досліджень у педагогіці

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Методологія педагогіки

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Методи науково-педагогічного дослідження

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Емпіричні методи педагогічного дослідження

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Теоретичні методи педагогічного дослідження

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Математичні і статистичні методи педагогічного дослідження

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Етапи педагогічного дослідження

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - 1.3. Розвиток, виховання і формування особистості

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Процес розвитку і формування особистості

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Молодший шкільний вік

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Підлітковий вік

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Юнацький вік

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Спадковість і розвиток

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Вплив середовища на розвиток і формування особистості

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Розвиток і виховання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Діяльність як чинник розвитку особистості

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Зарубіжні теорії розвитку особистості

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - 1.4. Мета виховання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Сутність мети виховання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Метод психолого-педагогічного тестування

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Метод соціометрії

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Завдання основних напрямів всебічного розвитку особистості

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Зарубіжна педагогіка про мету виховання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - 1.5. Цілісний педагогічний процес

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Сутність і структура педагогічного процесу

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Сутність педагогічного процесу

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Основні компоненти педагогічного процесу

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Закономірності і принципи педагогічного процесу

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Закономірності педагогічного процесу

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Принципи педагогічного процесу

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Технологія педагогічного процесу

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - 2. Теорія освіти і навчання (дидактика)

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - 2.1. Сутність процесу навчання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Дидактика як галузь педагогіки

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Процес навчання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Функції процесу навчання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Розвиваюча функція навчання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Виховна функція навчання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Структура діяльності вчителя в навчальному процесі

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Сприймання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Осмислення і розуміння

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Узагальнення

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Закріплення знань, умінь і навичок

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Застосування знань, умінь і навичок на практиці

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Оптимізація процесу навчання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - 2.2. Зміст освіти в національній школі

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Сутність змісту освіти

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Особливості навчальних планів, програм і підручників

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Державний компонент змісту освіти

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Шкільний компонент змісту освіти

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Взаємозв'язок загальної, політехнічної і професійної освіти

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Загальна освіта

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Політехнічна освіта

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Професійна освіта

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Зміст освіти зарубіжної школи

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - 2.3. Закономірності і принципи навчання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Закономірності навчання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Основні принципи навчання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - 2.4. Методи і засоби навчання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Методи навчання і їх класифікація

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Словесні методи навчання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Наочні методи навчання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Практичні методи навчання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Інші методи навчально-пізнавальної діяльності

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Методи стимулювання навчальної діяльності учнів

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Методи формування пізнавальних інтересів

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Методи стимулювання обов'язку і відповідальності в навчанні

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Методи контролю і самоконтролю у навчанні

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Метод усного контролю

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Метод письмового контролю

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Метод тестового контролю

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Метод графічного контролю

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Метод програмованого контролю

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Метод практичної перевірки

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Метод самоконтролю

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Метод самооцінки

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Засоби навчання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Вибір методів навчання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - 2.5. Технології і форми організації навчання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Традиційні технології навчання у сучасній школі

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Пояснювально-ілюстративне навчання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Проблемне навчання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Програмоване навчання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Диференційоване навчання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Нові технології навчання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Особистісно орієнтована технологія навчання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Технологія групової навчальної діяльності школярів

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Технологія розвивального навчання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Технологія формування творчої особистості

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Технологія навчання як дослідження

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Модульно-рейтингове навчання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Нові інформаційні технології (HIT) навчання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Учитель і педагогічні технології

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Поняття про форми організації навчання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Урок як основна форма організації навчання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Фронтальна робота

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Групова робота

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Парна робота

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Індивідуальна робота

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Підготовка вчителя до уроку

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Попередня підготовка до уроку

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Безпосередня підготовка до уроку

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Аналіз уроку

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Позаурочні форми навчання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Семінарські заняття

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Практикум

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Факультативні заняття

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Екскурсії

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Предметні гуртки

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Домашня навчальна робота учнів

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Консультації

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Пошуки ефективних форм навчання в зарубіжній школі

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - 2.6. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Сутність і основні види контролю успішності учнів

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Зарубіжна практика контролю успішності учнів

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - 2.7. Вибрані проблеми дидактики

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Проблема навчання обдарованих дітей

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Неуспішність учнів і шляхи її подолання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - 3. Теорія виховання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - 3.1. Сутність процесу виховання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Процес виховання, його специфіка, компоненти і рушійні сили

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Етапи процесу виховання. Управління процесом виховання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Самовиховання, його сутність, умови, етапи, прийоми реалізації

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Перевиховання, його сутність, функції, етапи, принципи реалізації

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Результати процесу виховання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Шляхи підвищення ефективності процесу виховання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - 3.2. Основні закономірності і принципи виховання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Основні закономірності процесу виховання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Основні принципи виховання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - 3.3. Основні напрями виховання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Розумове виховання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Формування наукового світогляду

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Моральне виховання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Статеве виховання і підготовка до сімейного життя

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Виховання свідомої дисципліни, почуття обов'язку і відповідальності

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Правове виховання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Виховання несприйнятливості до наркогенних речовин

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Екологічне виховання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Трудове виховання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Продуктивна праця учнів

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Суспільно корисна праця учнів

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Праця учнів з побутового самообслуговування

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Економічне виховання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Профорієнтаційна робота в школі

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Естетичне виховання учнів

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Фізичне виховання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Зміст виховання в зарубіжній школі

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - 3.4. Загальні методи виховання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Сутність методу і прийому виховання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Характеристика основних груп методів виховання

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Методи формування свідомості

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Методи формування суспільної поведінки

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Методи стимулювання діяльності та поведінки

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Методи контролю та аналізу рівня вихованості

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - 3.5. Організаційні форми виховної роботи

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Специфіка позакласної і позашкільної виховної роботи

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Масові, групові та індивідуальні форми виховної роботи

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Масові форми виховної роботи

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Групові форми виховної роботи

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Індивідуальні форми виховної роботи

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Позашкільні навчально-виховні заклади

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Участь сім'ї і громадськості в організації дозвілля школярів

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - 3.6. Виховання учнівського колективу

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Сутність, ознаки, функції, структура колективу

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Методи згуртування учнівського колективу

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Органи учнівського самоврядування

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Виховний вплив колективу

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Колективні творчі справи

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - 3.7. Спільна виховна робота школи, сім'ї і громадськості

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Завдання, зміст і методика виховання дітей в сім'ї

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Шляхи підвищення педагогічних знань батьків

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Види і методи роботи з батьками учнів

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Відвідування батьків удома

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Запрошення батьків до школи

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - День відкритих дверей у школі

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Класні батьківські збори

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Залучення громадськості до виховання дітей. Церква і виховання підростаючого покоління

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Дитячі та юнацькі організації

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - 3.8. Робота класного керівника

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Завдання і функції класного керівника

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Планування роботи класного керівника

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - Вимоги до сучасного класного керівника

 • Педагогіка - Фіцула М. М. - 4. Школознавство

 • 1 2