Основи дидактики - Чайка В. М

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 1. Загальні засади дидактики

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 1.1. Сутність, функції і завдання дидактики

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 1.2. Методологічна основа дидактики

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Системний підхід

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Синергетичний підхід

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Діяльнісний підхід

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Праксеологічний підхід

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Гуманістичний підхід

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Культурологічний підхід

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Аксіологічннй підхід

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Суб'єктний підхід

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Акмеологічний підхід

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Компетентнісний підхід

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 1.3. Основні категорії дидактики

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 1.4. Особливості структури теорії навчання

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 1.5. Основні дидактичні концепції

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Ян-Амос Коменський (1592-1670)

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Жан-Жак Руссо (1712-1778)

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Йоганн-Генріх Песталоцці (1746-1827)

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Йоганн-Фрідріх Гербарт (1776-1841)

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Костянтин Ушинський (1824-1870)

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Джон Дьюї (1859-1952)

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Григорій Ващенко (1878-1967)

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Петро Гальперін (1902-1988)

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Василь Сухомлинський (1918-1970)

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 2. Процес навчання, його структура і види

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 2.1. Сутність, функції і структура процесу навчання

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 2.2. Структура діяльності вчителя

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Цілепокладання

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Планування

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Організація навчальної роботи (навчальних дій)

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Стимулювання навчальної активності