Основи дидактики - Чайка В. М

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 1. Загальні засади дидактики

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 1.1. Сутність, функції і завдання дидактики

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 1.2. Методологічна основа дидактики

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Системний підхід

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Синергетичний підхід

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Діяльнісний підхід

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Праксеологічний підхід

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Гуманістичний підхід

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Культурологічний підхід

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Аксіологічннй підхід

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Суб'єктний підхід

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Акмеологічний підхід

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Компетентнісний підхід

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 1.3. Основні категорії дидактики

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 1.4. Особливості структури теорії навчання

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 1.5. Основні дидактичні концепції

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Ян-Амос Коменський (1592-1670)

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Жан-Жак Руссо (1712-1778)

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Йоганн-Генріх Песталоцці (1746-1827)

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Йоганн-Фрідріх Гербарт (1776-1841)

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Костянтин Ушинський (1824-1870)

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Джон Дьюї (1859-1952)

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Григорій Ващенко (1878-1967)

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Петро Гальперін (1902-1988)

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Василь Сухомлинський (1918-1970)

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 2. Процес навчання, його структура і види

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 2.1. Сутність, функції і структура процесу навчання

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 2.2. Структура діяльності вчителя

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Цілепокладання

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Планування

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Організація навчальної роботи (навчальних дій)

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Стимулювання навчальної активності

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Контроль і регулювання

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Аналіз результатів

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 2.3. Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 2.4. Основні види навчання

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Пояснювально-ілюстративне навчання

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Проблемне навчання

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Програмоване навчання

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Комп'ютерне навчання

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 3. Закономірності, принципи і правила навчання

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 3.1. Зовнішні та внутрішні закономірності навчання

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 3.2. Принципи навчання

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Принцип цілеспрямованості навчання

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Принцип науковості

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Принцип систематичності і послідовності

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Принцип доступності

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Принцип свідомості

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Принцип активності

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Принцип міцності

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Принцип грунтовності

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Принцип наочності

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Принцип емоційності

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Принцип індивідуального і диференційованого підходу у навчанні

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Принцип зв'язку теорії з практикою

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 3.3. Правила навчання

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 4.Зміст освіти в національній школі

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 4.1. Сутність і основні компоненти змісту освіти

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 4.2. Навчальні плани та програми

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 4.3. Підручники і навчальні посібники

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 4.4. Види освіти

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 5. Методи засоби навчання

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 5.1. Метод і прийом навчання

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 5.2. Зміст і класифікації методів навчання

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Методи організування і здійснення навчально-пізнавальної діяльності

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Класифікація методів за дидактичними цілями

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Класифікація на основі зовнішніх форм прояву методів навчання

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Класифікація методів навчання за типом пізнавальної діяльності учнів

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Класифікація методів навчання на основі внутрішнього логічного шляху засвоєння знань

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Метод формування пізнавального інтересу

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Метод формування почуття обов'язку і відповідальності у навчанні

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Методи контролю і самоконтролю в навчанні

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Методи усного контролю

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Методи письмового контролю

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Методи лабораторного контролю

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Графічна перевірка

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Тестова перевірка знань

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Класифікації за системним підходом

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 5.3. Проблема вибору методів навчання

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 5.4. Засоби навчання

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 6. Форми організації навчання

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 6.1. Сутність організаційних форм навчання

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 6.2. Урок як основна форма організації навчання

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Сутність та основні класифікації уроків

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Структура і типологія уроків

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Урок засвоєння нових знань

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Урок формування і вдосконалення вмінь і навичок

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Урок узагальнення і систематизації знань

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Урок комплексного застосування знань, умінь і навичок

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Урок перевірки і корекції знань, умінь і навичок

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Комбінований урок

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Підготовка вчителя до уроку і аналіз його результатів

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 6.3. Інші форми організації навчання

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 7. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 7.1. Сутність, функції і принципи контролю у навчальному процесі

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 7.2. Види контролю знань

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 7.3. Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 8. Технології навчання

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 8.1. Теоретичні основи технології навчання

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 8.2. Таксономія цілей навчання

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 8.3. Основні технології навчання

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - 8.4. Кредитно-трансферна система організації навчання

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Теоретичні основи КТСОНП

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Самостійна та індивідуальна робота і самоосвітня діяльність студентів в умовах КТСОНП

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Термінологічний словник

 • Основи дидактики - Чайка В. М. - Література