Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - Від Авторів

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - Розділ 1. Теоретичні основи національної економіки

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1.1. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Економічні теорії національної економіки

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Інститути національної економіки

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Демократія і свобода як базові інститути національної економіки

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1.2. Основні економічні показники національної економіки

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Визначення загальноекономічних пропорцій національної економіки

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Розрахунок ВВП і ВНП

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Показники економічної активності населення, інфляції і торговельного балансу

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4. Система індексів національної економіки

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 5. Інші показники національної економіки

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1.3. Моделі національних економік

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Поняття про економічну систему і моделі національної економіки

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Класифікація економічних систем

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1.4. Особливості формування та розвитку національної економіки України

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Історія формування національної економіки України

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Проблеми формування власної системи господарювання в незалежній Україні

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - Розділ 2. Територіальний аспект формування національної економіки

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2.1. Територія (регіон) як державоутворювальний елемент

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Регіональний підхід щодо формування системи державного управління

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Регіон як одиниця соціально-економічного простору

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2.2. Наукові підходи до регіонального управління

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Теорії просторової економіки як наукові джерела регіонального управління

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Сучасні методи регіональних досліджень

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Теорії регіонального розвитку

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2.3. Історичні форми державного регіонального управління

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2.3.1. Унітарна держава та імперія як найдавніші форми державного устрою

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Історичні форми державного устрою

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Унітарна держава: основні ознаки, переваги й недоліки

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Автономія в складі унітарної держави

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4. Імперія як специфічна форма державного устрою

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2.3.2. Федерація і конфедерація: проблеми будівництва і розвитку

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Зародження і розвиток федеративних ідей

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Федеративна держава: визначення, ознаки, переваги й недоліки

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Конфедерація. Типи конфедеративних утворень

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4. Федералістська революція як тип соціальної революції

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2.4. Регіональне управління і місцеве самоврядування

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2.4.1. Теоретико-методологічні джерела місцевого самоврядування

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Поняття про пряме державне управління регіонами і місцеве самоврядування

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Теорія природного права як ідейно-філософське джерело місцевого самоврядування

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Господарська і громадська теорія місцевого самоврядування

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4. Державницька теорія місцевого самоврядування: політичний та юридичний напрями

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 5. Соціологічні концепції місцевого самоврядування і теорія муніципального соціалізму

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 6. Теорія соціального обслуговування

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 7. Теорія муніципального дуалізму і сучасна правова доктрина місцевого самоврядування

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2.4.2. історія становлення і розвитку системи місцевого самоврядування в Україні

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Місцеве самоврядування в античних державах українського Причорномор'я

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Місцеве самоврядування за часів Київської Русі

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Місцеве самоврядування в Українських землях у складі Великого князівства Литовського і Польського Королівства

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4. Місцеве самоврядування в Українських землях у складі Російської імперії

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 5. Місцеве самоврядування в Україні після Жовтневої революції

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 6. Формування системи місцевого самоврядування в незалежній Україні

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - Розділ 3. Правові основи управління адміністративно-територіальними утвореннями в Україні

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3.1. Конституційно-правові основи формування місцевої влади в україні

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Історія формування системи управління територіальними утвореннями в Україні

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Розмежування функцій і повноважень між державними органами регіонального управління та органами місцевого самоврядування

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Формування системи регіонального управління в різних країнах

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3.2. Місцеві державні адміністрації: їх структура, порядок формування і роботи

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Структура органів регіонального управління

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Посадові особи місцевих державних адміністрацій

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Організація і порядок роботи місцевих державних адміністрацій

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3.3. Діяльність місцевих державних адміністрацій

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Компетенція місцевих державних адміністрацій в економічній сфері

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Компетенція місцевих державних адміністрацій у соціальній сфері

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Компетенція місцевих державних адміністрацій в інших сферах суспільного життя

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4. Відносини місцевих державних адміністрацій з іншими суб'єктами держави

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3.4. Принципи, система і гарантії місцевого самоврядування

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3.5. Територіальна громада в політичній системі і системі місцевого самоврядування

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Поняття про територіальну громаду та її роль

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Види територіальних громад

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Правовий статус територіальних громад

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4. Функції і повноваження територіальних громад

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3.6. Суб'єкти муніципального управління, їхня компетенція і форми діяльності

 • 1