Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - Від Авторів

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - Розділ 1. Теоретичні основи національної економіки

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1.1. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Економічні теорії національної економіки

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Інститути національної економіки

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Демократія і свобода як базові інститути національної економіки

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1.2. Основні економічні показники національної економіки

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Визначення загальноекономічних пропорцій національної економіки

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Розрахунок ВВП і ВНП

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Показники економічної активності населення, інфляції і торговельного балансу

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4. Система індексів національної економіки

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 5. Інші показники національної економіки

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1.3. Моделі національних економік

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Поняття про економічну систему і моделі національної економіки

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Класифікація економічних систем

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1.4. Особливості формування та розвитку національної економіки України

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Історія формування національної економіки України

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Проблеми формування власної системи господарювання в незалежній Україні

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - Розділ 2. Територіальний аспект формування національної економіки

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2.1. Територія (регіон) як державоутворювальний елемент

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Регіональний підхід щодо формування системи державного управління

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Регіон як одиниця соціально-економічного простору

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2.2. Наукові підходи до регіонального управління

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Теорії просторової економіки як наукові джерела регіонального управління

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Сучасні методи регіональних досліджень

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Теорії регіонального розвитку

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2.3. Історичні форми державного регіонального управління

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2.3.1. Унітарна держава та імперія як найдавніші форми державного устрою

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Історичні форми державного устрою

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Унітарна держава: основні ознаки, переваги й недоліки

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Автономія в складі унітарної держави

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4. Імперія як специфічна форма державного устрою

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2.3.2. Федерація і конфедерація: проблеми будівництва і розвитку

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Зародження і розвиток федеративних ідей

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Федеративна держава: визначення, ознаки, переваги й недоліки

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Конфедерація. Типи конфедеративних утворень

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4. Федералістська революція як тип соціальної революції

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2.4. Регіональне управління і місцеве самоврядування

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2.4.1. Теоретико-методологічні джерела місцевого самоврядування

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Поняття про пряме державне управління регіонами і місцеве самоврядування

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Теорія природного права як ідейно-філософське джерело місцевого самоврядування

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Господарська і громадська теорія місцевого самоврядування

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4. Державницька теорія місцевого самоврядування: політичний та юридичний напрями

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 5. Соціологічні концепції місцевого самоврядування і теорія муніципального соціалізму

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 6. Теорія соціального обслуговування

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 7. Теорія муніципального дуалізму і сучасна правова доктрина місцевого самоврядування

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2.4.2. історія становлення і розвитку системи місцевого самоврядування в Україні

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Місцеве самоврядування в античних державах українського Причорномор'я

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Місцеве самоврядування за часів Київської Русі

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Місцеве самоврядування в Українських землях у складі Великого князівства Литовського і Польського Королівства

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4. Місцеве самоврядування в Українських землях у складі Російської імперії

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 5. Місцеве самоврядування в Україні після Жовтневої революції

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 6. Формування системи місцевого самоврядування в незалежній Україні

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - Розділ 3. Правові основи управління адміністративно-територіальними утвореннями в Україні

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3.1. Конституційно-правові основи формування місцевої влади в україні

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Історія формування системи управління територіальними утвореннями в Україні

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Розмежування функцій і повноважень між державними органами регіонального управління та органами місцевого самоврядування

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Формування системи регіонального управління в різних країнах

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3.2. Місцеві державні адміністрації: їх структура, порядок формування і роботи

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Структура органів регіонального управління

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Посадові особи місцевих державних адміністрацій

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Організація і порядок роботи місцевих державних адміністрацій

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3.3. Діяльність місцевих державних адміністрацій

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Компетенція місцевих державних адміністрацій в економічній сфері

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Компетенція місцевих державних адміністрацій у соціальній сфері

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Компетенція місцевих державних адміністрацій в інших сферах суспільного життя

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4. Відносини місцевих державних адміністрацій з іншими суб'єктами держави

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3.4. Принципи, система і гарантії місцевого самоврядування

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3.5. Територіальна громада в політичній системі і системі місцевого самоврядування

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Поняття про територіальну громаду та її роль

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Види територіальних громад

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Правовий статус територіальних громад

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4. Функції і повноваження територіальних громад

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3.6. Суб'єкти муніципального управління, їхня компетенція і форми діяльності

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Моделі місцевого самоврядування

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Побудова місцевого самоврядування в Україні

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Форми діяльності територіальних громад

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4. Представницькі органи місцевого самоврядування, депутати місцевих рад

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 5. Сільський, селищний, міський голова

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 6. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3.7. Управління факультативними територіальними одиницями

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3.7.1. історичний досвід та особливості функціонування територій із спеціальним статусом

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Факультативні територіальні одиниці: закономірність виникнення і визначення

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Класифікація спеціальних економічних зон

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Історія розвитку і становлення спеціальних економічних зон

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4. Сучасний етап функціонування СЕЗ

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3.7.2. Правове регулювання діяльності факультативних територій в Україні

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Передумови і проблеми створення СЕЗ в Україні

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Процедура створення і ліквідації СЕЗ

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Органи управління СЕЗ

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4. Екологічні зони. Законодавство України про правове регулювання в екологічних зонах

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 5. Особливості здійснення господарської діяльності на державному кордоні України

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 6. Господарська діяльність у виключній (морській) економічній зоні України

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3.7.3. Факультативні муніципальні утворення

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Система органів муніципального управління і факультативні муніципальні утворення

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Органи самоорганізації населення і порядок їх утворення

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Функції і компетенція органів самоорганізації населення

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4. Фінансово-економічні основи діяльності органів самоорганізації населення

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 5. Правовий статус, функції і компетенція муніципальних асоціацій

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 6. Порядок утворення і легалізація муніципальних асоціацій

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - Розділ 4. Фактори територіального розвитку

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4.1. Економіко-географічне положення і природно-ресурсний потенціал регіону

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Оцінювання економіко-географічного положення регіону

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Особливості економіко-географічного положення адміністративних областей України

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Природно-ресурсний потенціал регіону та його оцінювання

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4. Відмінність природно-ресурсного забезпечення регіонів України

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4.2. Виробництво на території регіону

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Обгрунтування галузевого розміщення виробництва

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Фактори формування регіональних міжгалузевих комплексів

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Оцінювання господарського використання території

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4. Виробнича інфраструктура регіону

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4.3. Система розселення і трудовий потенціал регіону

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Населення регіонів України і система демографічних показників

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Регіональна система розселення

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Оцінювання трудового потенціалу регіону

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4.4. Соціальна інфраструктура регіону

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Регіональні показники якості життя населення

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Поняття про соціальну інфраструктуру

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Соціально-побутова інфраструктура

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4. Соціально-духовна інфраструктура

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 5. Методологія екології людини в управлінні соціальною інфраструктурою

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4.5. Населений пункт як локальна соціально-економічна система

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4.5.1. Характеристика населеного пункту і об'єктивні тенденції його розвитку

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Поняття про населений пункт (муніципалітет)

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Класифікація міст. Концепції міст

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Причини і наслідки урбанізації

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4.5.2. Соціально-економічний комплекс населеного пункту, його склад і структура

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Соціально-економічний комплекс населеного пункту

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Ресурсний підкомплекс населеного пункту

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Господарський підкомплекс населеного пункту

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4. Зовнішньоекономічний підкомплекс населеного пункту

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4.5.3. Муніципальна (комунальна) власність

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Природа і суть трансформації власності в незалежній Україні

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Сутність і ознаки комунальної (муніципальної) власності

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Суб'єкти та об'єкти комунальної (муніципальної*) власності

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4. Особливості формування комунальної (муніципальної*) власності в Україні

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4.5.4. Особливості й проблеми земельних відносин у містах

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Основи земельної реформи в Україні

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Особливості реформування земельних відносин у місті

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Земельно-кадастрова інвентаризація території міста

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4. Функціональне зонування території міста

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 5. Грошова оцінка земель і плата за землю

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4.5.5. Муніципальні фінанси в системі муніципального господарства

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Сутність муніципальних фінансів

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Класичне і ресурсне трактування фінансових ресурсів муніципалітету

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - Розділ 5. Фінансово-економічний механізм управління територією

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 5.1. Загальні засади формування механізму господарського управління регіоном

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Характеристика системи управління регіональним розвитком

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Горизонтальні і вертикальні взаємодії місцевої адміністрації

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Мета регіонального розвитку

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4. Регіональна діагностика

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 5. Регіональне планування

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 6. Регіональне стратегічне управління

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 5.2. Ринкові механізми регіонального розвитку

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Соціально-економічні відмінності регіонів і причини їх виникнення

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Формування регіональних ринків

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Регіональні біржі

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4. Інвестиційна політика регіонів

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 5.3. Державне регулювання регіонального розвитку: фінансовий механізм

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 5.3.1. Внутрішні міжурядові фінансові відносини

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Сутність місцевих фінансів

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Місцеві фінансові органи та їхні функції

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Функції місцевих фінансів

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4. Поняття про внутрішні міжурядові фінансові відносин

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 5. Бюджетний федералізм

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 6. Бюджетний унітаризм і форми бюджетної децентралізації

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 5.3.2. Фінансова автономія регіонів

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Поняття про фінансову автономію

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Джерела доходів територій

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Класифікація видатків територій

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4. Кількісні показники фінансової автономії

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 5.3.3. Інститут місцевих бюджетів в україні

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Основні принципи формування бюджетної системи

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Місцевий бюджет у бюджетній системі

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Власні, закріплені і регульовані доходи місцевих бюджетів

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4. Бюджетний кодекс України про видатки місцевих бюджетів

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 5.3.4. Складання, затвердження і виконання місцевого бюджету

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Типи бюджету

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Бюджетний процес

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Система касового виконання місцевих бюджетів

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 5.4. Державна політика регіонального вирівнювання

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 5.4.1. Політика державного фінансового вирівнювання

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Цілі і завдання державної регіональної фінансової політики

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Вертикальні і горизонтальні фіскальні дисбаланси

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Фінансове вирівнювання і його об'єктивна необхідність

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4. Механізм фінансового вирівнювання

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 5.4.2. Спеціальний господарський механізм діяльності територій із спеціальним статусом

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Умови залучення іноземного капіталу в СЕЗ

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Фінансове забезпечення діяльності СЕЗ

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Державні податки і митне оподаткування

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 5.5. Особливості управління муніципальним господарством

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 5.5.1. Виробнича структура як об'єкт муніципального управління

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Роль підприємницького сектора в життєдіяльності муніципалітету

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Організаційні форми регулювання підприємництва на муніципальному рівні (світовий досвід)

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Компетенція місцевих органів влади в сфері регулювання підприємництва

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 4. Особливості діяльності підприємств комунальної власності

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 5.5.2. Муніципальне інвестування

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 1. Проблеми муніципального інвестування

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 2. Власні інвестиційні ресурси муніципалітетів

 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В. - 3. Муніципальні позики

 • 1 2