Фінансове право - Лучковська С. I

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - ВСТУП

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - МОДУЛЬ 1

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - Тема 1. Фінанси та фінансова діяльність держави й органів місцевого самоврядування

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 1. Поняття, зміст і функції фінансів

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 2. Фінансова система України, її складові

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 3. Поняття та зміст фінансової діяльності держави й органів місцевого самоврядування

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 4. Форми та методи фінансової діяльності держави й органів місцевого самоврядування

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 5. Органи публічної влади, які здійснюють фінансову діяльності держави й місцевого самоврядування

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - Тема 2. Фінансове право як галузь права

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 1. Поняття фінансового права, його предмет і метод

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 2. Місце фінансового права в системі права України

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 3. Система фінансового права, її складові

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 4. Джерела фінансового права

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - Тема 3. Фінансово-правові норми та фінансові правовідносини

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 1. Поняття норм фінансового права, їх риси й структура

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 2. Класифікація фінансово-правових норм

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 3. Поняття, ознаки, функції та класифікація фінансових правовідносин

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 4. Склад фінансових правовідносин

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 5. Суб'єкти фінансових правовідносин

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - Тема 4. Правові основи фінансового контролю

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 1. Поняття фінансового контролю, його суб'єкти й об'єкт

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 2. Призначення фінансового контролю, його функції та принципи

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 3. Класифікація фінансового контролю

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 4. Поняття й види методів фінансового контролю

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - МОДУЛЬ 2

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - Тема 5. Бюджет і бюджетне право

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 1. Поняття бюджету та його значення для функціонування держави й місцевого самоврядування