Фінансове право - Лучковська С. I

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - ВСТУП

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - МОДУЛЬ 1

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - Тема 1. Фінанси та фінансова діяльність держави й органів місцевого самоврядування

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 1. Поняття, зміст і функції фінансів

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 2. Фінансова система України, її складові

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 3. Поняття та зміст фінансової діяльності держави й органів місцевого самоврядування

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 4. Форми та методи фінансової діяльності держави й органів місцевого самоврядування

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 5. Органи публічної влади, які здійснюють фінансову діяльності держави й місцевого самоврядування

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - Тема 2. Фінансове право як галузь права

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 1. Поняття фінансового права, його предмет і метод

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 2. Місце фінансового права в системі права України

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 3. Система фінансового права, її складові

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 4. Джерела фінансового права

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - Тема 3. Фінансово-правові норми та фінансові правовідносини

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 1. Поняття норм фінансового права, їх риси й структура

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 2. Класифікація фінансово-правових норм

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 3. Поняття, ознаки, функції та класифікація фінансових правовідносин

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 4. Склад фінансових правовідносин

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 5. Суб'єкти фінансових правовідносин

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - Тема 4. Правові основи фінансового контролю

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 1. Поняття фінансового контролю, його суб'єкти й об'єкт

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 2. Призначення фінансового контролю, його функції та принципи

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 3. Класифікація фінансового контролю

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 4. Поняття й види методів фінансового контролю

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - МОДУЛЬ 2

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - Тема 5. Бюджет і бюджетне право

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 1. Поняття бюджету та його значення для функціонування держави й місцевого самоврядування

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 2. Поняття бюджетного права та його система

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 3. Бюджетно-правові норми та бюджетні правовідносини

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 4. Бюджетне законодавство

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - Тема 6. Правові засади бюджетного устрою і бюджетного процесу

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 1. Поняття бюджетної системи України, її структура й принципи

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 2. Бюджетна класифікація

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 3. Правові основи складу доходів і видатків бюджетів

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 4. Міжбюджетні трансферти

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 5. Поняття бюджетного процесу, його принципи, стадії та учасники

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - Тема 7. Предмет податкового права й особливості податково-правового регулювання

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 1. Поняття податкового права, його предмет, метод та ознаки

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 2. Система податкового права та його джерела

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 3. Податкові правовідносини

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 4. Податково-правові норми

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 5. Суб'єкти податкових правовідносин. Права й обов'язки платників податків

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - Тема 8. Зміст податку та його правовий механізм

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 1. Поняття податку

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 2. Ознаки й функції податку

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 3. Класифікація податків

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 4. Поняття та зміст правового механізму податку

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - Тема 9. Податкова система

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 1. Поняття та зміст податкової системи

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 2. Принципи податкової системи, їх характеристика

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 3. Система оподаткування в Україні

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 4. Правовий статус податкових органів

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - МОДУЛЬ 3

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - Тема 10. Правові основи державного й муніципального кредиту

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 1. Поняття та функції державного й муніципального кредиту

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 2. Зміст державного й муніципального боргу

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 3. Облігації та казначейські зобов'язання як форми державного кредиту

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 4. Гарантія Кабінету Міністрів України як форма державного кредиту

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 5. Правові основи муніципальних запозичень

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - Тема 11. Правові основи страхування

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 1. Поняття страхування і його функції

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 2. Галузі, об'єкти й форми страхування

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 3. Державний нагляд за страховою діяльністю та відносини у сфері страхування, що регулюються фінансовим правом

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 4. Фінансово-правове регулювання відносин у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - Тема 12. Правове регулювання державних і місцевих видатків

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 1. Поняття державних і місцевих видатків, їх ознаки й класифікація

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 2. Фінансування державних і місцевих видатків, його принципи

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 3. Зміст кошторисно-бюджетного фінансування. Кошторис

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 4. Розпорядники й одержувачі бюджетних коштів

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - МОДУЛЬ 4

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - Тема 13. Правове регулювання банківської системи: загальні положення

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 1. Банківська система України, її структура

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 2. Правовий статус банків в Україні

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 3. Види банків відповідно до законодавства України

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 4. Правовий статус банківських об'єднань

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - Тема 14. Правові основи банківського регулювання й нагляду

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 1. Місце Національного банку України у банківській системі України та його функції

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 2. Поняття та зміст банківського регулювання

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 3. Фінансово-правові основи банківського кредитування комерційних банків Національним банком України

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 4. Банківський нагляд

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - Тема 15. Правове регулювання грошового обігу та розрахунків

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 1. Гроші, грошова система й грошовий обіг

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 2. Правові засади готівкових розрахунків

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 3. Правовий режим рахунків

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 4. Правові основи безготівкових розрахунків

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - Тема 16. Правові основи валютного регулювання

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 1. Поняття валюти, валютних цінностей і валютних операцій відповідно до національного валютного законодавства

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - 2. Поняття та зміст валютного регулювання

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - ЛІТЕРАТУРА

 • Фінансове право - Лучковська С. I. - ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК