Національна економіка - Старостенко Г. Г

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - ПЕРЕДМОВА

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - ТЕМА I. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 1.1. Національна економіка: господарська система і навчальна дисципліна

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 1.2. Передумови становлення і розвитку національної економіки

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 1.3. Принципи і фактори функціонування, структурні елементи національної економіки

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 1.4. Поняття про Систему національних рахунків (СНР), мета створення і використання

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - ТЕМА 2. НАУКОВІ ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 2.1. Теоретичні погляди на природу, характеристики і розвиток національних економік

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 2.2. Типи економічних господарських систем, критерії їх класифікації

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 2.3. Моделі організації національного господарства

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 2.4. Ефективність національної економіки

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - ТЕМА 3. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 3.1. Поняття і структура сукупного економічного потенціалу країни

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 3.2. Склад і оцінка природно-ресурсного потенціалу

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 3.3. Демографічний і трудовий потенціал

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 3.4. Характеристика виробничого та науково-технічного потенціалу національної економіки

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - ТЕМА 4. ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ І РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 4.1. Економічне зростання як категорія національної господарської системи

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 4.2. Фактори економічного росту

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 4.3. Структурна перебудова як чинник економічного зростання

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 4.4. Інвестиційно-інноваційна складова економічного зростання

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - ТЕМА 5. ГОСПОДАРСЬКІ КОМПЛЕКСИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 5.1. Формування господарських комплексів національної економіки

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 5.2. Характеристика основних господарських комплексів

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 5.3. Особливості і тенденції розвитку комплексу соціально-культурних галузей

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 5.4. Роль і значення споживчого комплексу

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - ТЕМА 6. СУСПІЛЬНИЙ І ПРИРОДООХОРОННИЙ СЕКТОРИ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 6.1. Основні показники, що характеризують стан та завдання розвитку суспільного сектора економіки

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 6.2. Джерела фінансування дальності установ сектора загального державного управління

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 6.3. Природоохоронна діяльність

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - ТЕМА 7. ФУНКЦІОНАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 7.1. Ринкові інститути та інституційне середовище

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 7.2. Ринок факторів виробництва: праця, капітал, земля

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 7.3. Сутність та структура фінансового ринку

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 7.4. Кредитний ринок та його значення для розвитку національної економіки

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - ТЕМА 8. РОЛЬ ДЕРЖАВИ В РЕГУЛЮВАННІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 8.1. Об'єктивна необхідність державного регулювання

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 8.2 Еволюція ролі держави в економічних теоріях

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 8.3. Сутність державного регулювання та концепція "ефективної держави"

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 8.4. Принципи та ефективність державного регулювання

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - ТЕМА 9. МЕТОДИ ТА СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 9.1. Класифікація методів державного регулювання економіки

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 9.2. Економічні методи державного регулювання

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 9.3. Адміністративні і правові методи регулювання

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 9.4. Функції органів державної влади у сфері управління економікою

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - ТЕМА 10. ПРОГРАМУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 10.1. Сутність соціально-економічної стратегії

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 10.2. Основні поняття і принципи макроекономічного прогнозування

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 10.3. Сутність стратегічного планування розвитку національної економіки

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 10.4. Формування стратегічних програм національної економіки

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - ТЕМА 11. ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 11.1. Фінансова політика як важлива сфера діяльності держави

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 11.2. Бюджет у системі інструментів регулювання економіки

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 11.3. Боргова політика та її вплив на національну економіку

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 11.4. Податкова система і податне регулювання економіки

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - ТЕМА 12. ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 12.1. Грошова система і грошово-кредитна політика

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 12.2. Інфляція в національній економіці

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 12.3. Цінове регулювання економіки

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 12.4. Валютний контроль в національній економіці

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - ТЕМА 13. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА І МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 13.1. Тенденції і фактори міжнародної економічної інтеграції

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 13.2. Форми і механізми інтеграції

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 13.3. Інтеграція України у світовий економічний простір

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - ТЕМА 14. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 14.1. Поняття економічної безпеки та її роль у системі національної безпеки

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 14.2. Критерії та показники економічної безпеки

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 14.3. Безпека зовнішньоекономічної діяльності

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 14.4. Соціальна безпека

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 14.5. Залежність економічної безпеки від глобалізаційних процесів