Національна економіка - Старостенко Г. Г

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - ПЕРЕДМОВА

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - ТЕМА I. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 1.1. Національна економіка: господарська система і навчальна дисципліна

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 1.2. Передумови становлення і розвитку національної економіки

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 1.3. Принципи і фактори функціонування, структурні елементи національної економіки

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 1.4. Поняття про Систему національних рахунків (СНР), мета створення і використання

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - ТЕМА 2. НАУКОВІ ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 2.1. Теоретичні погляди на природу, характеристики і розвиток національних економік

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 2.2. Типи економічних господарських систем, критерії їх класифікації

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 2.3. Моделі організації національного господарства

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 2.4. Ефективність національної економіки

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - ТЕМА 3. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 3.1. Поняття і структура сукупного економічного потенціалу країни

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 3.2. Склад і оцінка природно-ресурсного потенціалу

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 3.3. Демографічний і трудовий потенціал

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 3.4. Характеристика виробничого та науково-технічного потенціалу національної економіки

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - ТЕМА 4. ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ І РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 4.1. Економічне зростання як категорія національної господарської системи

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 4.2. Фактори економічного росту

 • Національна економіка - Старостенко Г. Г. - 4.3. Структурна перебудова як чинник економічного зростання