Правознавство - Копиленко О. П

 • Правознавство - Копиленко О. П. - ПЕРЕДМОВА

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Модуль 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Тема 1. ПОНЯТТЯ ПРАВА ТА ЙОГО ОЗНАКИ

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 1. Функції права

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 2. Місце і роль права в системі соціальних норм

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 3. Загальна характеристика основних галузей права України

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 4. Характеристика джерел права як зовнішньої форми його виразу

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Тема 2. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 1. Поняття держави та її ознаки

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 2. Апарат держави як система державних органів. Місце апарату в механізмі держави

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 3. Характеристика внутрішніх і зовнішніх напрямів діяльності (функцій) держави

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 4. Поняття та види форми правління, форми державного устрою та форми державно-правового режиму (класифікація держав за їхньою формою)

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Тема 3. ПРАВОВІДНОСИНИ. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА. ПРАВОПОРУШЕННЯ

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 1. Правовідносини: поняття, основні ознаки, види

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 2. Структура правовідносин

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 3. Юридичні факти як підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 4. Правомірна поведінка. Правопорушення

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 5. Юридична відповідальність - наслідок правопорушення

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Тема 4. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО - ПРОВІДНА ГАЛУЗЬ ПРАВА УКРАЇНИ

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 1. Поняття конституційного права. Джерела конституційного права

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 2. Історія світового конституційного досвіду

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 3. Розвиток конституційного процесу в умовах незалежності України

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Тема 5. ЗАГАЛЬНІ НАЧАЛА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 1. Україна - суверенна, незалежна, демократична, соціальна та правова держава

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 2. Державна влада в Україні та її поділ

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 3. Державна мова в Україні

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 4. Державна символіка України

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Модуль 2. НАЙВАЖЛИВІШІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Тема 6. ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 1. Поняття, особливості, елементи цивільного правовідношення

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 2. Здійснення цивільних прав

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 3. Захист цивільних прав

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 4. Відповідальність у цивільному праві

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Тема 7. ГРОМАДЯНИ ЯК СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 1. Цивільна правоздатність

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 2. Часткова цивільна дієздатність фізичної особи, яка не досягла 14 років (малолітня особа)

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 3. Неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від 14 до 18 років (неповнолітня особа)

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 4. Повна цивільна дієздатність

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Тема 8. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОГОВОРИ: ПОНЯТТЯ І ВИДИ

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 1. Договір купівлі-продажу

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 2. Договір обміну

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 3. Договір найму (оренда)

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 4. Договір дарування

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Тема 9. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ЙОГО ЗАХИСТ

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 1. Поняття і форми власності в Україні

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 2. Суб'єкти права власності

 • Правознавство - Копиленко О. П. - З. Способи набуття і припинення права власності

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 4. Способи припинення права власності

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 5. Захист права власності

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 6. Система цивільно-правових засобів захисту права власності

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 7. Віндикаційний позов

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 8. Негаторний позов

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 9. Позов про визнання права власності

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Тема 10. СПАДКОВЕ ПРАВО

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 1. Поняття спадкового права

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 2. Наслідування по заповіту

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 3. Наслідування за законом

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 4. Прийняття спадщини

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Модуль 3. ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Тема 11. ПОНЯТТЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА І ПРЕДМЕТ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 1. Трудовий договір: поняття, сторони і зміст

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 2. Контракт - особлива форма трудового договору

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 3. Порядок прийняття на роботу

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 4. Підстави розірвання трудового договору

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 5. Матеріальна відповідальність

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 6. Індивідуальні й колективні трудові спори

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 7. Робочий час і час відпочинку

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 7.1. Види та режими робочого часу

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 7.2. Надурочні роботи

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 7.3. Правове регулювання часу відпочинку

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Тема 12. СІМЕЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 1. Укладення і припинення шлюбу

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 2. Права та обов'язки подружжя

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 3. Права та обов'язки батьків, дітей, інших членів сім'ї та родичів

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Тема 13. ЖИТЛОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 1. Предмет і джерела житлового права

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 2. Право громадян на житло. Порядок отримання житла

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 3. Договір найму житлового приміщення

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 4. Приватизація державного житлового фонду

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 5. Кондомініуми

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Тема 14. ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 1. Поняття, об'єкти й джерела екологічного права

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 2. Право власності на природні ресурси та його зміст

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 3. Відповідальність за порушення екологічного законодавства

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 4. Види екологічних правопорушень

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Тема 15. ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 1. Поняття, предмет" методи та типи правового регулювання господарської діяльності

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 2. Роль держави у функціонуванні механізму правового регулювання суспільних відносин

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 3. Ефективність правового регулювання господарських відносин

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 4. Державне регулювання обмеження монополізму та сприяння змагальності у сфері господарювання

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 5. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 6. Державне регулювання захисту прав суб'єктів господарювання та споживачів

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 7. Державне регулювання діяльності об'єднань підприємців

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 8. Особливості управління господарською діяльністю у державному секторі економіки

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 9. Відносини суб'єктів господарювання з органами місцевого самоврядування

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Тема 16. КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 1. Поняття і предмет кримінального права

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 2. Загальна характеристика нового Кримінального кодексу України

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 3. Поняття кримінальної відповідальності

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 4. Поняття злочину та його ознаки

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 5. Поняття складу злочину

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 6. Поняття і види обставин" що виключають злочинність діяння

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 6.1. Необхідна оборона

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 6.2. Затримання особи, яка вчинила злочин

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 6.3. Крайня необхідність

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 6.4. Фізичний або психічний примус

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 6.5. Виконання наказу або розпорядження

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 6.6. Діяння, пов'язане з ризиком (виправданий ризик)

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 6.7. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 7. Поняття покарання та його мета

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 8. Система і види покарань

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 8.1. Основні покарання

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 8.2. Додаткові покарання

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 8.3. Покарання, що можуть призначатися і як основні, і як додаткові

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 9. Поняття судимості

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 9.1. Погашення судимості

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 9.2. Зняття судимості

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Тема 17. АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 1. Поняття і предмет адміністративного права

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 2. Джерела адміністративного права

 • Правознавство - Копиленко О. П. - З. Адміністративні правовідносини, їх структура та особливості

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 4. Поняття та види суб'єктів адміністративного права. Адміністративна правосуб'єктність

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 5. Адміністративна правосуб'єктність

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 6. Державна служба в Україні: поняття, принципи

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 7. Види та правовий статус державних службовців

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 8. Поняття і методи державного управління

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 9. Поняття і види адміністративного примусу

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 10. Поняття і підстави адміністративної відповідальності

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 11. Адміністративне правопорушення: поняття, ознаки

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 12. Види адміністративних правопорушень

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 13. Мета і види адміністративних стягнень

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Тема 13. АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 1. Українська модель адміністративного судочинства

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 2. Основні завдання і принципи адміністративного судочинства

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 3. Розгляд адміністративної справи у судовому засіданні та право на апеляційне і касаційне оскарження

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Тема 18. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Соціальний захист

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Соціальне забезпечення

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Метод права соціального забезпечення

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Основні функції права соціального забезпечення

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Система права соціального забезпечення

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Стабільність і гарантованість соціального забезпечення

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Джерела права соціального забезпечення

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Поняття соціального захисту і його основні напрями в сфері праці

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Система соціальних гарантій у сфері праці

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Соціальні інститути і механізм соціального захисту робітника

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Соціальні гарантії

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Тема 19. МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 1. Поняття міжнародного права

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 2. Міжнародна правотворчість

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 3. Система міжнародного права

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 4. Міжнародний правопорядок

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 5. Міжнародна правосуб'єктність держави

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 6. Правонаступництво держав та урядів

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 7. Незалежна Україна у міжнародному співтоваристві