Правознавство - Копиленко О. П

 • Правознавство - Копиленко О. П. - ПЕРЕДМОВА

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Модуль 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Тема 1. ПОНЯТТЯ ПРАВА ТА ЙОГО ОЗНАКИ

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 1. Функції права

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 2. Місце і роль права в системі соціальних норм

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 3. Загальна характеристика основних галузей права України

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 4. Характеристика джерел права як зовнішньої форми його виразу

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Тема 2. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 1. Поняття держави та її ознаки

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 2. Апарат держави як система державних органів. Місце апарату в механізмі держави

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 3. Характеристика внутрішніх і зовнішніх напрямів діяльності (функцій) держави

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 4. Поняття та види форми правління, форми державного устрою та форми державно-правового режиму (класифікація держав за їхньою формою)

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Тема 3. ПРАВОВІДНОСИНИ. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА. ПРАВОПОРУШЕННЯ

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 1. Правовідносини: поняття, основні ознаки, види

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 2. Структура правовідносин

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 3. Юридичні факти як підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 4. Правомірна поведінка. Правопорушення

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 5. Юридична відповідальність - наслідок правопорушення

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Тема 4. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО - ПРОВІДНА ГАЛУЗЬ ПРАВА УКРАЇНИ

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 1. Поняття конституційного права. Джерела конституційного права

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 2. Історія світового конституційного досвіду

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 3. Розвиток конституційного процесу в умовах незалежності України

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Тема 5. ЗАГАЛЬНІ НАЧАЛА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 1. Україна - суверенна, незалежна, демократична, соціальна та правова держава

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 2. Державна влада в Україні та її поділ

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 3. Державна мова в Україні

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 4. Державна символіка України

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Модуль 2. НАЙВАЖЛИВІШІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Тема 6. ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 1. Поняття, особливості, елементи цивільного правовідношення

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 2. Здійснення цивільних прав

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 3. Захист цивільних прав

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 4. Відповідальність у цивільному праві

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Тема 7. ГРОМАДЯНИ ЯК СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 1. Цивільна правоздатність

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 2. Часткова цивільна дієздатність фізичної особи, яка не досягла 14 років (малолітня особа)

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 3. Неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від 14 до 18 років (неповнолітня особа)

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 4. Повна цивільна дієздатність

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Тема 8. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОГОВОРИ: ПОНЯТТЯ І ВИДИ

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 1. Договір купівлі-продажу

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 2. Договір обміну

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 3. Договір найму (оренда)

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 4. Договір дарування

 • Правознавство - Копиленко О. П. - Тема 9. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ЙОГО ЗАХИСТ

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 1. Поняття і форми власності в Україні

 • Правознавство - Копиленко О. П. - 2. Суб'єкти права власності

 • Правознавство - Копиленко О. П. - З. Способи набуття і припинення права власності