Менеджмент організацій - Федулова Л. І

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - ПЕРЕДМОВА

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - Частина перша. ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - Розділ 1. ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 1.1. Сутність організації. Формальні й неформальні організації

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 1.2. Види організацій

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 1.3. Характеристики організацій

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 1.4. Внутрішні складові організації та їх взаємозв'язок

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 1.5. Організація й зовнішнє середовище

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 1.6. Моделі організацій як об'єктів управління

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 1.7. Організація як система

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 1.8. Виробничий профіль (місія) організації

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - Розділ 2. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 2.1. Завдання проектування організацій. Принципи побудови організаційної структури

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 2.2. Формування підрозділів організаційної структури

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 2.3. Централізація і децентралізація побудови організаційної структури. Визначення обов'язків і повноважень

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 2.4. Чинники, що впливають на побудову організаційних структур

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 2.5. Види й типи організаційних структур та умови їх ефективного застосування

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 2.6. Принципи створення ефективної організації

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 2.7. Стратегія організаційних змін

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - Розділ 3. ПРОЦЕС І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 3.1. Поняття процесу управління

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 3.2. Управлінське рішення як концентроване вираження процесу управління

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 3.3. Технологія прийняття управлінських рішень

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 3.4. Методи управління організацією

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 3.5. Методи прийняття управлінських рішень

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - Частина друга. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - Розділ 4. ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - Розділ 5. СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ V СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 5.1. Роль та місце стратегічного менеджменту в організації

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 5.2. Об'єкти стратегічного управління

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 5.3. Стратегія організації. Процес планування стратегії

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 5.4. Формування стратегії конкурентоспроможності організації

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 5.5. Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії організації

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 5.6. Управління реалізацією стратегії

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - Розділ 6. МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТ

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 6.1. Роль маркетингу в управлінні організацією

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 6.2. Організаційні принципи управління маркетингом

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 6.3. Управління за цілями в системі маркетинг-менеджменту

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 6.4. Інформаційне забезпечення маркетингу

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 6.5. Організація маркетингу

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 6.6. Контроль маркетингу

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 6.7. Система інтегрованого маркетингу

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - Розділ 7. ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 7.1. Завдання інноваційного менеджменту в системі управління організацією

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 7.2. Характеристика інноваційних процесів

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 7.3. Нововведення та їх класифікація

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 7.4. Інноваційні стратегії

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 7.5. Інноваційний потенціал як основа вибору інноваційної стратегії

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 7.6. Управління інноваційними процесами в організації

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 7.7. Інноваційна діяльність як об'єкт інвестування

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - Розділ 8. КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 8.1. Управління персоналом як чинник ефективного менеджменту

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 8.2. Кадрова політика підприємства

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 8.3. Кадрове планування в організації

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 8.4. Управління набором і добором персоналу

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 8.5. Орієнтація та адаптація персоналу

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 8.6. Оцінка діяльності персоналу

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 8.7. Управління діловою кар'єрою персоналу

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 8.8.Управління вивільненням персоналу

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - Розділ 9. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 9.1. Роль фінансового менеджменту в системі управління організації

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 9.2. Методологічні засади фінансового менеджменту

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 9.3 З історії розвитку фінансового менеджменту

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 9.4. Визначення бізнесу як керованої фінансової системи

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 9.5. Фінансова стратегія та фінансова політика

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 9.6. Фінансовий менеджмент як система управління

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 9.7. Організаційна структура фінансового менеджменту

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 9.8. функції фінансового менеджера

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - Розділ 10. ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 10.1. Складові операційного менеджменту

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 10.2. Оперативне управління виробництвом

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 10.3. Управління товарними ресурсами

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 10.4. Управління продуктивністю

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 10.5. Управління якістю і конкурентоспроможністю продукції

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 10.6. Управління трудовими ресурсами

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - Розділ 11. ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 11.1. Сучасна екологічна ситуація в Україні

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 11.2. Суть екологічного менеджменту

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 11.3. Стандарти й міжнародні рекомендації в галузі систем екологічного менеджменту

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - Британський стандарт у галузі систем екологічного менеджменту BS 7750

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - Серія міжнародних стандартів системи екологічного менеджменту ISO 14000

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 11.4. Роль екологічного менеджменту у формуванні конкурентоспроможності

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 11.5. Шляхи формування екологічного менеджменту в Україні

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 11.6. Впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 11.7. Екологічна паспортизація підприємств

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 11.8. Концепція екоефективності

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - Розділ 12. КОНТРОЛІНГ ЯК СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 12.1. Концепція контролінгу

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 12.2. Види контролінгу

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 12.3. Організаційна структура контролінгу

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 12.4. Проблеми впровадження системи контролінгу

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - Розділ 13. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ! ОРГАНІЗАЦІЙ

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 13.1. Управлінська інформація

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 13.2. Технологія інформаційної діяльності

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 13.3. Внутрішньофірмова інформаційна система

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 13.4. Роль інформаційних технологій в управлінні підприємством

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 13.5. Роль інформаційного забезпечення системи управління виробництвом

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 13.6. Інформаційний менеджмент організації

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 13.7. Корпоративні інформаційні системи

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 13.8. Міжнародна комп'ютерна мережа Інтернет

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 13.9. Інформаційне і програмне забезпечення функціонування системи стратегічного менеджменту "АДІС"

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - Розділ 14. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 14.1. Результативність як об'єкт управління

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 14.2. Управління за результатами: фінський досвід

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 14.3. Підходи до оцінювання ефективності менеджменту

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - Частина третя. МЕНЕДЖЕР ЯК ПРОФЕСІЙНИЙ КЕРІВНИК ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - Розділ 15. ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРА

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 15.1. Зміст і характер праці менеджера

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 15.2. Вимоги до професійної компетентності менеджера

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 15.3. Психологічні якості менеджера як особистості

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 15.4. Вимоги до менеджерів різних рівнів управління

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 15.5. Статус керівника організації, його влада та сила

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - Розділ 16. МОДЕЛЬ МЕНЕДЖЕРА

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 16.1. Складові моделі менеджера

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 16.2. Знання та вміння менеджера

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 16.3. Особистий потенціал менеджера

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 16.4. Збереження трудового потенціалу менеджера

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 16.5. Етичні норми менеджера