Менеджмент організацій - Федулова Л. І

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - ПЕРЕДМОВА

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - Частина перша. ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - Розділ 1. ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 1.1. Сутність організації. Формальні й неформальні організації

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 1.2. Види організацій

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 1.3. Характеристики організацій

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 1.4. Внутрішні складові організації та їх взаємозв'язок

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 1.5. Організація й зовнішнє середовище

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 1.6. Моделі організацій як об'єктів управління

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 1.7. Організація як система

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 1.8. Виробничий профіль (місія) організації

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - Розділ 2. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 2.1. Завдання проектування організацій. Принципи побудови організаційної структури

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 2.2. Формування підрозділів організаційної структури

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 2.3. Централізація і децентралізація побудови організаційної структури. Визначення обов'язків і повноважень

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 2.4. Чинники, що впливають на побудову організаційних структур

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 2.5. Види й типи організаційних структур та умови їх ефективного застосування

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 2.6. Принципи створення ефективної організації

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 2.7. Стратегія організаційних змін

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - Розділ 3. ПРОЦЕС І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 3.1. Поняття процесу управління

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 3.2. Управлінське рішення як концентроване вираження процесу управління

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 3.3. Технологія прийняття управлінських рішень

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 3.4. Методи управління організацією

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 3.5. Методи прийняття управлінських рішень

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - Частина друга. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - Розділ 4. ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - Розділ 5. СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ V СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 5.1. Роль та місце стратегічного менеджменту в організації

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 5.2. Об'єкти стратегічного управління

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 5.3. Стратегія організації. Процес планування стратегії

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 5.4. Формування стратегії конкурентоспроможності організації

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 5.5. Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії організації

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 5.6. Управління реалізацією стратегії

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - Розділ 6. МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТ

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 6.1. Роль маркетингу в управлінні організацією

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 6.2. Організаційні принципи управління маркетингом

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 6.3. Управління за цілями в системі маркетинг-менеджменту

 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - 6.4. Інформаційне забезпечення маркетингу