Охорона праці - Москальова В. М

 • Охорона праці - Москальова В. М - ВСТУП

 • Охорона праці - Москальова В. М - Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • Охорона праці - Москальова В. М - 1.1. Основні законодавчі акти з охорони праці

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як відображена охорона праці в Конституції України?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як охорона праці відображена в Кодексі Законів про працю (КЗпП)?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які вимоги щодо охорони праці відображені в Законі "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які документи належать до законодавчих актів, що визначають основні положення з охорони праці?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які основні питання розглянуті в Законі "Про охорону праці"?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Якою є загальнодержавна система забезпечення пожежної безпеки?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як відображена охорона праці в законі "Про охорону здоров'я"?

 • Охорона праці - Москальова В. М - 1.1.2. Режим праці і відпочинку

 • Охорона праці - Москальова В. М - Яким є робочий час і його тривалість?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Яким працівникам встановлена скорочена тривалість робочого часу?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке понадурочна робота?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке відпочинок і як він встановлюється?

 • Охорона праці - Москальова В. М - 1.1.3. Охорона праці жінок

 • Охорона праці - Москальова В. М - У яких умовах обмежується залучення жінок до робіт?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Якими пільгами користуються працюючі жінки?

 • Охорона праці - Москальова В. М - 1.1.4. Охорона праці неповнолітніх

 • Охорона праці - Москальова В. М - Якою є сутність правової бази основ охорони праці неповнолітніх?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які є пільгові умови щодо охорони праці неповнолітніх?

 • Охорона праці - Москальова В. М - 1.1.5. Обов'язки роботодавця у сфері охорони праці

 • Охорона праці - Москальова В. М - 1.1.6. Обов'язки працівників щодо охорони праці

 • Охорона праці - Москальова В. М - 1.1.7. Принципи державної політики у сфері охорони праці

 • Охорона праці - Москальова В. М - 1.1.8. Пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці

 • Охорона праці - Москальова В. М - 1.1.9. Соціальний захист працюючих

 • Охорона праці - Москальова В. М - 1.1.10. Медичні огляди певних категорій працівників

 • Охорона праці - Москальова В. М - 1.2. Нормативно-правові акти з охорони праці

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які нормативні акти діють в межах підприємства?

 • Охорона праці - Москальова В. М - 1.3. Відповідальність за порушення законодавства з охорони праці

 • Охорона праці - Москальова В. М - Яку відповідальність несуть службові особи за порушення законодавства про працю?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке дисциплінарна відповідальність?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке адміністративна відповідальність?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке матеріальна відповідальність?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке кримінальна відповідальність?

 • Охорона праці - Москальова В. М - В чому полягає кримінальна відповідальність?

 • Охорона праці - Москальова В. М - 1.4. Державне управління охороною праці

 • Охорона праці - Москальова В. М - В чому полягає організація охорони праці?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Хто відповідає за охорону праці студентів і учнів, що проходять виробничу практику?

 • Охорона праці - Москальова В. М - 1.4.1. Органи державного управління охороною праці

 • Охорона праці - Москальова В. М - 1.4.2. Система управління охороною праці

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які функції передбачає управління охороною праці?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке управління охороною праці?

 • Охорона праці - Москальова В. М - 1.4.3. Організація служби охорони праці

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які права мають працівники служби охорони праці?

 • Охорона праці - Москальова В. М - 1.4.4. Навчання з питань охорони праці

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як проводиться вступний інструктаж?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як проводиться первинний інструктаж на робочому місці?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Коли і як проводять повторний інструктаж?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Коли і як проводиться позаплановий інструктаж?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як проводиться цільовий інструктаж?

 • Охорона праці - Москальова В. М - 1.4.5. Державний нагляд з охорони праці

 • Охорона праці - Москальова В. М - Якими органами здійснюється нагляд і контроль з охорони праці?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які бувають види нагляду і контролю?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які повноваження і права мають органи Держгірпромнагляду?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які права мають посадові особи органів Державного нагляду?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які функції надані органам Державного санітарного нагляду?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які обов'язки мають органи Державного пожежного нагляду?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які основні функції надані органам Держпожнагляду?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які функції мають органи прокуратури у сфері охорони праці?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Хто здійснює адміністративний та відомчий контроль?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке громадський контроль з охорони праці і хто його здійснює?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке оперативний контроль з охорони праці?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які плани входять в систему заходів з охорони праці?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке паспортизація санітарно-технічного стану умов праці?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке колективний договір?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які питання з охорони праці включає колективний договір?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке інструкції з охорони праці?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як розробляються інструкції з охорони праці?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Який зміст і особливості побудови інструкції?

 • Охорона праці - Москальова В. М - 1.5. Виробничий травматизм і професійні захворювання

 • Охорона праці - Москальова В. М - 1.5.1. Загальні поняття у сфері охорони праці

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке охорона праці?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке виробнича безпека?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке безпека праці?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Чим забезпечується безпека праці?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке шкідливі та небезпечні виробничі чинники?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що належить до фізичних чинників виробничого середовища?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як характеризуються хімічні чинники виробничого середовища?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що належить до біологічних шкідливих і небезпечних виробничих чинників?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що належить до психофізіологічних виробничих чинників?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що називається травмою?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке травматизм та нещасний випадок?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як поділяються травми за важкістю пошкоджень?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як поділяються травми залежно від діючого небезпечного чинника?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке професійне захворювання?

 • Охорона праці - Москальова В. М - 1.5.2. Розслідування, реєстрація і облік нещасних випадків

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які нещасні випадки належать до виробничих?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які нещасні випадки належать до невиробничих?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які дії у керівника робіт якщо стався нещасний випадок?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які обов'язки у комісії з розслідування?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Кому надсилаються акти про нещасні випадки?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як розслідують нещасний випадок, про який своєчасно не повідомили роботодавця?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як розслідуються невиробничі нещасні випадки?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Хто контролює правильність і своєчасність розслідування нещасних випадків на виробництві?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як проводиться спеціальне розслідування?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які матеріали оформляють при спеціальному розслідування нещасних випадків?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як розслідуються хронічні професійні захворювання?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як розслідуються виробничі аварії?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які причини травматизму та професійних захворювань?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які бувають причини нещасних випадків відповідно до статистичної звітності?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як складається звітність про нещасні випадки?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як складається акт про нещасний випадок на виробництві?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як описати обставини нещасного випадку?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як проводиться реєстрація нещасних випадків?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як розслідуються нещасні випадки з працівником, який направлений на підприємство іншою організацією?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як розслідуються нещасні випадки з учнями або студентами при проходженні ними практики?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як розслідуються гострі отруєння, ураження блискавкою, теплові удари та обмороження?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як розслідуються випадки професійних захворювань і хронічних отруєнь на виробництві?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як розслідуються дорожньо-транспортні пригоди?

 • Охорона праці - Москальова В. М - 1.5.3. Аналіз причин травматизму й професійних захворювань

 • Охорона праці - Москальова В. М - Для чого потрібен аналіз виробничого травматизму?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які методи аналізу виробничого травматизму застосовують на підприємствах?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке технічний метод аналізу виробничого травматизму?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке груповий метод аналізу травматизму?

 • Охорона праці - Москальова В. М - В чому полягає топографічний метод?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як проводиться монографічний метод аналізу травматизму?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як проводиться статистичний метод аналізу травматизму?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які матеріальні збитки від нещасних випадків визначають у звітності?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які бувають матеріальні збитки від виробничого травматизму?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як відшкодовується шкода заподіяна здоров'ю працівника внаслідок нещасного випадку?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які штрафні санкції сплачують юридичні і фізичні особи за порушення вимог з охорони праці?

 • Охорона праці - Москальова В. М - За яких обставин настає страховий випадок державного соціального страхування від нещасних випадків та профзахворювань на виробництві?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Розділ 2. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГИ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ

 • Охорона праці - Москальова В. М - 2.1 Виробниче середовище та його вплив на організм людини

 • Охорона праці - Москальова В. М - 2.1.1. Фактори санітарно-гігієнічних умов праці

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке гігієна праці?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке виробнича санітарія?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке санітарно-гігієнічні умови праці?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке гігієнічні нормативи?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що є об'єктом гігієнічного нормування?

 • Охорона праці - Москальова В. М - 2.1.2. Державне санітарне законодавство

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке робоча зона і робоче місце?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як вибирають розмір робочого місця?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Яким чином досягають оптимальної організації робочого місця?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке санітарні норми?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке санітарне законодавство?

 • Охорона праці - Москальова В. М - 2.1.3. Санітарно-епідеміологічний нагляд

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що являє собою державна санітарно-епідеміологічна служба України?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Яку діяльність здійснюють органи санітарного нагляду?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке запобіжний державний санітарний нагляд?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке поточний санітарний нагляд?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які права надані органам санітарного нагляду?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Яка відповідальність настає за порушення вимог санітарного законодавства?

 • Охорона праці - Москальова В. М - 2.1.4. Загальні відомості про умови та фізіологію праці

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке умови праці?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які чинники формують умови праці?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як характер праці впливає на функціонування організму?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Чим характеризується фізіологія фізичної праці?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Чим характеризується фізіологія розумової праці?

 • Охорона праці - Москальова В. М - На які категорії поділяється фізична праця за енерговитратами організму?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке стан втоми і перевтоми?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як оцінюються умови праці?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які бувають категорії важкості (тяжкості) праці?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке важкість і напруженість праці?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які заходи запобігання втоми і перевтоми?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як змінюється працездатність людини протягом дня?

 • Охорона праці - Москальова В. М - 2.2. Повітряне середовище та його роль у створенні сприятливих умов праці

 • Охорона праці - Москальова В. М - 2.2.1. Повітря робочої зони

 • Охорона праці - Москальова В. М - Яку роль відіграє повітря серед параметрів навколишнього середовища?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як змінюється хімічний склад повітря внаслідок фізіологічних потреб людини?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Яке значення на організм людини мають хімічні компоненти повітря?

 • Охорона праці - Москальова В. М - 2.2.2. Метеорологічні чинники та їх вплив на організм

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке мікроклімат виробничих приміщень?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які чинники формують мікроклімат у робочій зоні?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як впливає температура повітря на теплообмінні процеси?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке процеси терморегуляції?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке тепловий баланс організму?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як впливає вологість повітря на організм?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як проявляється реакція організму на дію тепла?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Яку реакцію має організм на дію холоду?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як здійснюється принцип нормування параметрів мікроклімату?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які існують заходи нормалізації параметрів в умовах нагріваючого мікроклімату?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які існують заходи щодо переохолодження організму?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як впливає на організм атмосферний тиск?

 • Охорона праці - Москальова В. М - 2.3. Забруднення повітряного середовища шкідливими речовинами

 • Охорона праці - Москальова В. М - 2.3.1. Виробничий пил

 • Охорона праці - Москальова В. М - Гігієнічна характеристика пилу

 • Охорона праці - Москальова В. М - Яке гігієнічне значення мають фізико-хімічні властивості пилу?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке дисперсність пилу?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке вибухонебезпечність пилу?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке електричний заряд пилу?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке радіоактивність пилу?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Яким чином впливає пил на організм людини?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як класифікуються пневмоконіози?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Яку дію може спричинити виробничий пил?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Як здійснюється гігієнічне нормування пилу?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які існують заходи профілактики пилових захворювань?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що належить до технологічних заходів і методів боротьби із запиленістю повітря?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що належить до санітарно-технічних заходів боротьби з запиленістю повітря робочої зони?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що відносять до медико-профілактичних заходів боротьби з пиловою патологією?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що належить до лікувально-профілактичних заходів боротьби з пилом?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що належить до організаційних заходів боротьби з пилом?

 • Охорона праці - Москальова В. М - 2.3.2. Виробничі отрути та їх вплив на функціонування організму

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що таке виробничі отрути?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Загальна характеристика отрути?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Що зумовлює виникнення професійних інтоксикації?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які умови впливають на характер і силу токсичної дії отрути?

 • Охорона праці - Москальова В. М - Які заходи запобіганням професійним отруєнням?

 • Охорона праці - Москальова В. М - 2.4. Вентиляція виробничих приміщень

 • 1 2 3 4