Інформаційна політика - Почепцов Г. Г

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - ВСТУП

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Розділ 1. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 1.1. Інформаційна політика на сучасному етапі

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 1.2. Інформаційне суспільство і відкритість влади

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 1.3. Загрози в інформаційній сфері

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 1.4. Державна інформаційна політика у контексті інтеграції України в Європейський Союз

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 1.5. Телебачення в системі соціальних комунікацій суспільства

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 1.6. Імідж України: варіанти можливих інформаційних стратегій

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 1.7. "Перебудова" в контексті породження сучасної міфології

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Розділ 2. ІНФОРМАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 2.1. Мислення інформацією

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Фрейми

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 2.2. Інформаційні стратегії в різних сферах життєдіяльності

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 2.3. Основні прояви стратегій

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Стратегія як структурування майбутнього

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 2.4. Стратегія як нетактика

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 2.5. Стратегія як методологія роботи з невідомим

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 2.6. Стратегічні виклики Україні

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 2.7. Стратегічні наслідки розвитку інформаційних технологій для військової справи

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Мережева війна (Дж. Арквілла і Д. Ронфельдт)

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Мережево-центрична війна (А. Цебровські)

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Війна, що базується на ентропії (М. Херман)

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Розділ 3. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 3.1. Загальні аспекти зарубіжного досвіду регулювання інформаційної сфери

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 3.2. Інформаційна політика Організації Об'єднаних Націй

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 1. Роль усіх зацікавлених кіл у сприянні застосуванню ІКТ з метою розвитку інформаційного суспільства

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 2. Інформаційна і комунікаційна інфраструктура: необхідний фундамент інформаційного суспільства

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 3. Доступ до інформації і знань

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 4. Нарощування потенціалу

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 5. Забезпечення впевненості, довіри і безпеки при використанні ІКТ

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 6. Сприятливе середовище

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 7. Додатки на базі ІКТ: переваги у всіх сферах шиття

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 8. Культурна самобутність, мовна розмаїтість і місцевий контент

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 9. Засоби масової інформації

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 10. Етичні аспекти інформаційного суспільства

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 11. Міжнародне і регіональне співробітництво

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 3.3. Американський досвід розвитку національної інформаційної інфраструктури

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 3.4. Канадський досвід побудови інформаційної магістралі

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 3.5. Інформаційна політика Європейського Союзу щодо побудови інформаційного суспільства

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Форум для обговорення загальних проблем побудови інформаційного суспільства

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Розділ 4. ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 4.1. Сучасний стан інформаційної сфери в Україні

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Телебачення та радіомовлення

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Рекламний ринок

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 4.2. Державна інформаційна політика України та шляхи її вдосконалення

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 4.3. Центральні органи державної влади України в галузі інформації

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Державний комітет телебачення і радіомовлення України

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Державний комітет зв'язку та інформатизації України

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Головне управління інформаційної політики

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Рада з питань інформаційної політики при Президентові України

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 4.4. Концепції державної інформаційної політики

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Концепція національної інформаційної політики України

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Концепція розвитку державної інформаційної інфраструктури

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Концепція державної інформаційної політики Росії

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Розділ 5. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 5.1. Правове середовище діяльності засобів масової інформації

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 5.2. Доступ до інформації (документів) та його структурні аспекти

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 5.3. Регулювання концентрації засобів масової інформації

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Велика Британія

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Франція

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 5.4. Законодавство про дифамацію

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 5.5. Основні проблеми правового регулювання мережі Інтернет

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - США

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Європейський Союз

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Захист персональних даних пасажирів

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Проблема спаму

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Створення загальноєвропейської ідентифікаційної картки

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Розділ 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 6.1. Основи законодавства України в інформаційній сфері

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 6.2. Закони України щодо регулювання різних аспектів інформаційної діяльності

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 6.3. Проблеми та перспективи правового регулювання інформаційної сфери в Україні

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Розділ 7. ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД: ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 7.1. Сутність електронного уряду, методи та принципи його організації

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Принципи організації електронного уряду

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Впровадження ініціатив е-уряду в деяких країнах світу

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 7.2. Досвід створення електронного уряду в США

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Проект американського урядового порталу "FirstGov"

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Загальні положення і принципи перебудови федерального управління Америки

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Ініціатива щодо розвитку електронного уряду

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 7.3. Е-уряд як складова програми "е-Європа"

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - План дій "е-Європа 2002"

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Пріоритетні напрямки програми "е-Європа 2002"

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Дешевий доступ в Інтернет

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Прискорення впровадження е-комерції

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Швидкий Інтернет для дослідників та студентів

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Смарт-карти для електронного доступу

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Онлайновый уряд

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 7.4. Електронний уряд Великої Британії

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 7.5. Перешкоди на шляху до електронного уряду (проблеми цифрової нерівності)

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 7.6. Російський проект електронного уряду

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 7.7. Основні аспекти формування електронного уряду України

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Програма "Електронна Україна" (проект)

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - "Україна - розвиток через Інтернет"

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Розділ 8. ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 8.1. Поняття інформаційної війни

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 8.2. Інформаційні війни/психологічні операції і національна безпека

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Асиметрична інформаційна дія

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 8.3. Пропагандистські дії в XX столітті

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Пропагандистський аналіз

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - З історії досліджень пропаганди

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 8.4. Комунікативні складові психологічної/ інформаційної операції

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Фактори підвищення ефективності інформаційної операції

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Фактор еквівалентності

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Фактор соціального середовища

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Фактор візуального домінування

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Фактор тематичного домінування

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Фактор домінування форми

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Фактор невідповідності власної та чужої комунікації

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Фактор неоднорідності аудиторії

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Фактор переведення в дію

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Фактор спростування контраргументів

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Фактор деталізації контексту

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Фактор розбіжності візуальних і вербальних повідомлень

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 8.5. Інформаційні війни у структурі сучасних цивілізацій

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 8.6. Інформаційна асиметрія у формуванні інформаційного простору

 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - Література