Правознавство - Молдован В. В

 • Правознавство - Молдован В. В. - Вступ

 • Правознавство - Молдован В. В. - Модуль 1. ОСНОВИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 • Правознавство - Молдован В. В. - Міні-модуль 1.1. Поняття, сутність та походження держави

 • Правознавство - Молдован В. В. - 1. Поняття держави та її ознаки

 • Правознавство - Молдован В. В. - 2. Теорія походження держави

 • Правознавство - Молдован В. В. - 3. Характеристика функцій держави

 • Правознавство - Молдован В. В. - Види функцій держави

 • Правознавство - Молдован В. В. - 4. Поняття та елементи механізму держави. Органи держави

 • Правознавство - Молдован В. В. - 5. Поняття та ознаки правової держави

 • Правознавство - Молдован В. В. - Міні-Модуль 1.2. Форма Держави

 • Правознавство - Молдован В. В. - 1. Форма держави та її складові елементи

 • Правознавство - Молдован В. В. - 2. Форма державного правління

 • Правознавство - Молдован В. В. - 3. Форма державного устрою

 • Правознавство - Молдован В. В. - 4. Державно-правовий (державний) режим

 • Правознавство - Молдован В. В. - 5. Особливості елементів форми української держави

 • Правознавство - Молдован В. В. - Міні-Модуль 1.3. Поняття, сутність та походження права

 • Правознавство - Молдован В. В. - 1. Поняття та сутність права

 • Правознавство - Молдован В. В. - 2. Принципи права: поняття, види, зміст

 • Правознавство - Молдован В. В. - 3. Поняття і види функцій права

 • Правознавство - Молдован В. В. - 4. Місце норм права в системі соціальних норм

 • Правознавство - Молдован В. В. - 5. Джерела права

 • Правознавство - Молдован В. В. - Міні-модуль 1.4. Система права і система законодавства

 • Правознавство - Молдован В. В. - 1. Поняття системи права

 • Правознавство - Молдован В. В. - 2. Система законодавства

 • Правознавство - Молдован В. В. - 3. Систематизація нормативно-правових актів

 • Правознавство - Молдован В. В. - Міні-модуль 1.5. Правові відносини