Правознавство - Молдован В. В

 • Правознавство - Молдован В. В. - Вступ

 • Правознавство - Молдован В. В. - Модуль 1. ОСНОВИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 • Правознавство - Молдован В. В. - Міні-модуль 1.1. Поняття, сутність та походження держави

 • Правознавство - Молдован В. В. - 1. Поняття держави та її ознаки

 • Правознавство - Молдован В. В. - 2. Теорія походження держави

 • Правознавство - Молдован В. В. - 3. Характеристика функцій держави

 • Правознавство - Молдован В. В. - Види функцій держави

 • Правознавство - Молдован В. В. - 4. Поняття та елементи механізму держави. Органи держави

 • Правознавство - Молдован В. В. - 5. Поняття та ознаки правової держави

 • Правознавство - Молдован В. В. - Міні-Модуль 1.2. Форма Держави

 • Правознавство - Молдован В. В. - 1. Форма держави та її складові елементи

 • Правознавство - Молдован В. В. - 2. Форма державного правління

 • Правознавство - Молдован В. В. - 3. Форма державного устрою

 • Правознавство - Молдован В. В. - 4. Державно-правовий (державний) режим

 • Правознавство - Молдован В. В. - 5. Особливості елементів форми української держави

 • Правознавство - Молдован В. В. - Міні-Модуль 1.3. Поняття, сутність та походження права

 • Правознавство - Молдован В. В. - 1. Поняття та сутність права

 • Правознавство - Молдован В. В. - 2. Принципи права: поняття, види, зміст

 • Правознавство - Молдован В. В. - 3. Поняття і види функцій права

 • Правознавство - Молдован В. В. - 4. Місце норм права в системі соціальних норм

 • Правознавство - Молдован В. В. - 5. Джерела права

 • Правознавство - Молдован В. В. - Міні-модуль 1.4. Система права і система законодавства

 • Правознавство - Молдован В. В. - 1. Поняття системи права

 • Правознавство - Молдован В. В. - 2. Система законодавства

 • Правознавство - Молдован В. В. - 3. Систематизація нормативно-правових актів

 • Правознавство - Молдован В. В. - Міні-модуль 1.5. Правові відносини

 • Правознавство - Молдован В. В. - 1. Поняття, ознаки і види правовідносин

 • Правознавство - Молдован В. В. - 2. Суб'єкти правовідносин

 • Правознавство - Молдован В. В. - 3. Об'єкти правовідносин

 • Правознавство - Молдован В. В. - 4. Поняття юридичних фактів

 • Правознавство - Молдован В. В. - Міні-модуль 1.6. Правомірна поведінка, правопорушення і юридична відповідальність

 • Правознавство - Молдован В. В. - 1. Поняття та види правової поведінки

 • Правознавство - Молдован В. В. - 2. Поняття та ознаки правопорушення

 • Правознавство - Молдован В. В. - 3. Види правопорушень

 • Правознавство - Молдован В. В. - 4. Поняття та ознаки юридичної відповідальності

 • Правознавство - Молдован В. В. - 5. Види юридичної відповідальності

 • Правознавство - Молдован В. В. - Модуль 2. ГАЛУЗІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

 • Правознавство - Молдован В. В. - Міні-модуль 2.1. Основи конституційного законодавства України

 • Правознавство - Молдован В. В. - 1. Конституція У країни - Основний Закон держави

 • Правознавство - Молдован В. В. - Властивості Конституції

 • Правознавство - Молдован В. В. - 2. Громадянство України

 • Правознавство - Молдован В. В. - 3. Права, свободи та обов'язки громадян У країни, гарантії їх дотримання

 • Правознавство - Молдован В. В. - 4. Виборча система в Україні. Види референдумів

 • Правознавство - Молдован В. В. - 5. Система органів державної влади в Україні

 • Правознавство - Молдован В. В. - Міні-модуль 2.2. Основи цивільного законодавства України

 • Правознавство - Молдован В. В. - 1. Загальна характеристика цивільного законодавства України

 • Правознавство - Молдован В. В. - 2. Поняття цивільної правоздатності та дієздатності

 • Правознавство - Молдован В. В. - 3. Поняття юридичної особи

 • Правознавство - Молдован В. В. - 4. Особисті немайнові права громадян. Захист честі, гідності, та ділової репутації

 • Правознавство - Молдован В. В. - 5. Право власності

 • Правознавство - Молдован В. В. - 6. Правочини та цивільно-правові угоди

 • Правознавство - Молдован В. В. - 7. Представництво і довіреність

 • Правознавство - Молдован В. В. - 8. Інтелектуальна власність як об'єкт правової охорони

 • Правознавство - Молдован В. В. - 9. Спадкування

 • Правознавство - Молдован В. В. - Міні-модуль 2.3. Основи сімейного законодавства України

 • Правознавство - Молдован В. В. - 1. Сучасне сімейне законодавство України

 • Правознавство - Молдован В. В. - 2. Порядок укладення шлюбу та створення сім'ї

 • Правознавство - Молдован В. В. - Рівність прав та обов'язків подружжя

 • Правознавство - Молдован В. В. - Припинення шлюбу і визнання шлюбу недійсним

 • Правознавство - Молдован В. В. - 3. Взаємні права та обов'язки батьків і дітей

 • Правознавство - Молдован В. В. - Обов'язок дітей піклуватися про батьків

 • Правознавство - Молдован В. В. - 4. Усиновлення (удочеріння). Патронат. Опіка. Піклування

 • Правознавство - Молдован В. В. - Умови усиновлення

 • Правознавство - Молдован В. В. - Патронат

 • Правознавство - Молдован В. В. - Опіка і піклування

 • Правознавство - Молдован В. В. - Міні-модуль 2.4. Основи трудового законодавства України

 • Правознавство - Молдован В. В. - 1. Сучасне трудове законодавство України

 • Правознавство - Молдован В. В. - 2. Колективний договір, трудовий договір: поняття та порядок укладення

 • Правознавство - Молдован В. В. - Порядок укладення трудового договору

 • Правознавство - Молдован В. В. - Правове регулювання робочого часу

 • Правознавство - Молдован В. В. - Правове регулювання часу відпочинку

 • Правознавство - Молдован В. В. - Трудова дисципліна

 • Правознавство - Молдован В. В. - 3. Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну з його вини підприємству

 • Правознавство - Молдован В. В. - 4. Розв'язання трудових спорів

 • Правознавство - Молдован В. В. - Міні-модуль 2.5. Основи кримінального законодавства України

 • Правознавство - Молдован В. В. - 1. Загальна характеристика кримінального законодавства України

 • Правознавство - Молдован В. В. - 2. Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів

 • Правознавство - Молдован В. В. - Стадії вчинення злочину

 • Правознавство - Молдован В. В. - Співучасть у вчиненні злочину

 • Правознавство - Молдован В. В. - 3. Види злочинів

 • Правознавство - Молдован В. В. - 4. Мета і види кримінального покарання

 • Правознавство - Молдован В. В. - 5. Звільнення від відбування покарання. Амністія і помилування